0 items

Inzetbaarheid

Vermissing te water

Meer informatie

Mantrailen

Meer informatie

Vrij zoeken

Meer informatie

Rampgebieden

Meer informatie

Werkwijze:

Op basis van ervaring en opgedane kennis maken we voor een zoekactie een zoekplan. Naar aanleiding van dit zoekplan wordt een bepaald gebied met inzet van de honden en begeleiders systematisch en efficiënt afgezocht. Zo kan in eerste instantie het zoekgebied veel te groot lijken. Maar door een goede samenwerking met politie, familie en vrienden kunnen onze teams toch tot een goed resultaat komen. Daarnaast kan de mantrailhond/ speurhond ondersteunen in de richting van het zoekgebied. Deze hond heeft dan  wel een geur van de vermiste nodig.

Voor de overige honden hoeft de vermiste persoon niet bekend te zijn d.m.v. een begingeur. De honden zullen die gebieden afzoeken die voor het menselijk oog onvoldoende resultaat geven in het terugvinden van het slachtoffer, zoals water, dichte bossage, puinbulten, etc.. De hond zal daar elke willekeurige geur van een menselijk lichaam aan de geleider kenbaar maken.

Daar de honden breed zijn opgeleid kunnen ze in allerlei situaties (in het water, onder de grond, onder het puin, of in het bos) een persoon traceren. De honden zijn getraind om mensen zowel levend als overleden te verwijzen.

Signi zoekhonden kan op deze manier haar combinaties veelzijdig inzetten bij vermissingen.

Wat maakt het werk van Signi onderscheidend?

 

Intensieve training

Signi zoekhonden traint haar honden 4-6 keer per week. De duikers maken veel duikuren in zeer diverse omstandigheden. Bediening van de sonar overschrijdt de 300 uur per jaar.

Ervaring

Zowel de inzetbare honden, geleiders en duikers zijn ervaren in het vinden van vermiste personen. Training alleen is onvoldoende om een vermist (overleden) persoon te vinden.

Daadwerkelijke inzet

Signi zoekhonden is in de afgelopen 15 jaar de enige particuliere organisatie die daadwerkelijk naar rampgebieden gaat en mensen in de puinhopen heeft teruggevonden.

Volharding

Signi zoekhonden is de enige particuliere organisatie die zich meer dan 2 maal voor dezelfde vermissing heeft ingezet. Dit heeft geresulteerd in het oplossen van zeer complexe en langdurige vermissingszaken, tot wel 28 jaar.

Expertise

Signi zoekhonden is de enige particuliere organisatie die verdronken mensen heeft teruggevonden, zonder dat de plaats van verdrinking bekend was of dat bekend was dat verdrinking inderdaad het geval was. Grensverleggend: Signi zoekhonden is de enige particuliere organisatie die cold cases heeft opgelost, tot een duur van wel 26 jaar.

Signi beschikt over de meest ervaren honden in het terugvinden van vermiste mensen, bij rampen, op het water en d.m.v. een spoor, die in Nederland werkzaam zijn.

Zoek! De vrouw, de hond en de dood

Een filmdocumentaire over Signi Zoekhonden

Documentaire:’Zoek!’ Signi zoekt met haar honden naar vermiste mensen.
De honden zijn speciaal getraind in het herkennen van de geur van de dood. Dankzij hun inzet, worden veel lichamen teruggevonden en maken ze een einde aan de onzekerheid waarin achterblijvers leven.

Bekijk Zoek! HIER

Sluit popup

Help Signi Helpen!

Al het geld uit giften of donaties komt direct ten goede aan zoekacties naar vermiste personen.

Pin It on Pinterest

Share This