Vermist

Over het algemeen komt een vermissing onverwachts. Mensen die iemand missen hebben meestal dus geen ervaring wat te doen, als iemand vermist is. Een vermissing brengt een radeloos gevoel van onmacht met zich mee, waar men al gauw geen vat meer op heeft.

Signi zoekhonden wil u met deze handleiding een leidraad geven om goed te handelen bij een vermissing.

 • Zodra u het vermoeden heeft dat iemand vermist is, zorg dan voor de nodige feedback door contact te zoeken met vriend(en) of familie, zodat er efficiënt gehandeld kan worden
 • Ga eerst na of iemand daadwerkelijk ‘vermist’ is door na te gaan of de vermiste heeft aangegeven waar hij of zij naar toe is. Denk hierbij aan bellen, vrienden/familie/collega’s, computergegevens en een agenda.
 • Bij een vermist kind is het raadzaam om eerst op gevaarlijke plaatsen te zoeken, maar daarbij een bekende achter te laten op de plaats waar het vermiste kind voor het laatst gezien is en iemand die thuis het kind opwacht, zodat het kind niet alsnog gaat dwalen, wanneer hij/of zij terugkeert.
 • Zodra een vermissing serieus wordt (bovenstaande levert niets op en de afwezigheid wijkt duidelijk af van het normale leefpatroon), neem dan als eerste contact op met de politie. Bij gevaarlijke situaties 112, in de overige gevallen 0900-8844 of ga naar het dichtstbijzijnde politiebureau. Raadzaam is om een duidelijke foto mee te nemen en een inventarisatie van de kleding van die dag te doen.
 • Het advies is om de persoonlijke leefomgeving (kamer of huis) van de vermiste, niet te veel te verstoren voor een verder politieonderzoek.
 • Ga alle plaatsen af waar de vermiste graag komt, zoals een park, water, een geliefd plekje of een vertrouwenspersoon.

De politie

 • Bij een verontrustende verdwijning kan de politie honden, een helikopter, zoekapparatuur en eigen mensen inzetten om te zoeken.
 • Vervolgens zal de politie DNA verzamelen en informatie inwinnen bij familie, vrienden, getuigen en informatie halen uit de leefomgeving en computer/agenda van de vermiste.
 • Ook zullen persoonlijke gegevens opgevraagd worden zoals van de telefoon, auto en bankgegevens.
 • Later zullen indien mogelijk ook camerabeelden opgevraagd worden.
 • Helaas is de politie in sommige gevallen beperkt in wat zij kan of mag doen. Gaat het om een volwassene en is de vermissing niet direct levensbedreigend, dan wordt veelal de eerste 24 uur afgewacht. Indien er geen aanwijzingen zijn voor een misdrijf, zullen telefoongegevens en camerabeelden alweer moeilijker tot niet op te vragen zijn.

Wat kunt u zelf doen

 • Blijf in goed contact met de politie. Geef je bevindingen en vervolgstappen aan de politie door, het liefst aan een vast contactpersoon. Hierdoor kan de politie makkelijker werken en zal men nog meer kunnen doen.
 • Stel indien nodig een (familie) woordvoerder aan. Dit geeft emotioneel rust en er kan efficiënter gewerkt worden
 • Neem contact op met Signi zoekhonden: de eerste dagen zijn het meest waardevol voor het terugvinden van een vermiste. Na verloop van tijd (dagen/weken) wordt het moeilijker om iemand terug te vinden in het water of m.b.v. een geurspoor. Signi zoekhonden kan uitstekend werken naast de inzet van de politie en werkt ook in overleg met de politie. Wacht dus niet te veel af met hulp inschakelen! Kostbare tijd gaat dan verloren. Signi zal geen kosten in rekening brengen.
 • Zoek de publiciteit via Facebook
 • Zoek je mee: https://www.facebook.com/zoekjemee/?fref=pb&hc_location=profile_browser
 • Vermiste personen Nederland: https://www.facebook.com/Vermiste-personen-Nederland-1440059669564420/?fref=pb&hc_location=profile_browser
 • Benader de media, liefst m.b.v een contactpersoon. De media inschakelen betekent heel veel reacties, dus wees daar op voorbereid.
 • Ga niet in op tips van paragnosten! Paragnosten hebben nog nooit een zaak opgelost.

Handige links

Help Signi Helpen!

Al het geld uit giften of donaties komt direct ten goede aan zoekacties naar vermiste personen.

Pin It on Pinterest

Share This