0 items

Vrij zoeken

Vermiste mensen kunnen soms zo verward en onderkoeld zijn, dat ze de weg kwijtraken. Als de mantrailhond niet tot het einde van het spoor ingezet kan worden (bijvoorbeeld door het ‘dwalen’ en vele rondjes lopen van het slachtoffer of door de ouderdom van het spoor), dan neemt de vrij zoekende hond het over.
De honden zijn getraind om levende mensen op te sporen, zgn. reddingshonden en zijn getraind om dode mensen op te sporen, zgn. lijkenhonden of kadaverhonden. Omdat de honden van Signi zowel levende als dode mensen terugvinden, wordt de term zoekhonden gebruikt.
De honden worden ingezet bij een mogelijke zelfdoding (vermist in verwarde toestand) of in situaties waarbij een ongeluk wordt gevreesd.
Soms zal ook moord, een scenario zijn. De honden kunnen in het laatste geval, een begraven lichaam in de grond aanwijzen of ‘restlucht’ aangeven. De ‘restlucht’ is de dode geur, welke de hond nog ruikt, nadat iemand verplaatst is.
Het is ook mogelijk dat een persoon tijdens een wandeling in het water is geraakt, ten gevolge van een ongeval of andere redenen. In Nederland blijkt dat een vermist persoon meestal in het water terecht komt. Onze honden zijn dan een onmisbaar sleutelpunt in het afzoeken van grote gebieden in ons waterrijke Nederland.

Aanvullende hulpmiddelen

Tijdens het zoeken in het bos, wordt gebruik gemaakt van een G.P.S.. Met dit apparaat kan de hondengeleider precies zien, waar is gelopen. Het afgezochte gebied kan hierdoor goed in kaart gebracht worden en ook kunnen verdachte plekken worden vastgelegd.
Indien nodig kan Signi een drone inzetten, o.a. met warmtecamera. Zo kan snel een groter gebied van bovenaf bekeken worden, wat zeer belangrijk is in acute vermissingen.

Grondonderzoek

Signi zoekhonden zoekt niet alleen boven de grond en onder water, maar spoort ook (vermoorde) slachtoffers op die zich onder de grond bevinden. De honden spelen een belangrijke rol in het opsporen van de vermiste. Echter, hoe ouder de vermissing, hoe groter de geurvlek voor de honden. Dit komt door verspreiding van de geur door grondwater en onderaardse dieren (insecten, mollen etc.). Ook is het ‘graf’ onherkenbaar door invloeden van de natuur. Leden van Signi hebben zich daarom verdiept in het interpreteren van luchtfoto’s en het bestuderen van dronebeelden. Signi gebruikt de volgende hulpmiddelen om toch tot een exacte locatie te komen, welke bestaan uit:

Metaaldetector

Inzetbaar om metalen onder de grond op te sporen. Met name ingezet bij oorlogslachtoffers die veel metaal bij zich hebben.

Prikstok

Inzetbaar om losse grond te voelen en evt. ‘lijken’ geuren waar te nemen.

Grondradar

Signi zoekhonden is in het bezit van een grondradar. Daarnaast krijgt Signi ondersteuningen van een professioneel grondradarbedrijf en advies van deskundigen op dit gebied.

Zoek! De vrouw, de hond en de dood

Een filmdocumentaire over Signi Zoekhonden

Documentaire:’Zoek!’ Signi zoekt met haar honden naar vermiste mensen.
De honden zijn speciaal getraind in het herkennen van de geur van de dood. Dankzij hun inzet, worden veel lichamen teruggevonden en maken ze een einde aan de onzekerheid waarin achterblijvers leven.

Bekijk Zoek! HIER

Sluit popup

Help Signi Helpen!

Al het geld uit giften of donaties komt direct ten goede aan zoekacties naar vermiste personen.

Pin It on Pinterest

Share This