Vrij zoeken

Vermiste mensen kunnen soms zo verward en onderkoeld zijn, dat ze de weg kwijtraken. Als de mantrailhond niet tot het einde van het spoor ingezet kan worden (bijvoorbeeld door het ‘dwalen’ en vele rondjes lopen van het slachtoffer of door de ouderdom van het spoor), dan neemt de vrij zoekende hond het over.

De honden zijn getraind om dode mensen op te sporen, zgn. lijkenhonden of kadaverhonden. Ze worden ingezet bij een mogelijke zelfdoding en in bepaalde gevallen waarin moord een scenario is. De honden kunnen in het laatste geval een begraven lichaam in de grond aanwijzen. Het is ook mogelijk dat een persoon tijdens een wandeling in het water is geraakt ten gevolge van een ongeval of andere redenen. In Nederland blijkt dat een vermist persoon meestal in het water terecht komt. Onze honden zijn dan een onmisbaar sleutelpunt in het afzoeken van grote gebieden in ons waterrijke Nederland.

Aanvullende hulpmiddelen

Tijdens het zoeken in het bos, wordt gebruik gemaakt van de Garmin Astro 320-GPS honden tracker. Met dit apparaat kan de hondengeleider op een GPS  precies zien welk traject de hond heeft afgelegd en waar de hond is stil blijven staan. Het afgezochte gebied kan hierdoor goed in kaart gebracht worden en ook kunnen verdachte plekken vastgelegd worden. De geleider kan de hond ook op tijd terug roepen bij het naderen van een drukke weg.

Grondonderzoek

Signi zoekhonden zoekt niet alleen boven de grond en onder water, maar spoort ook (vermoorde) slachtoffers op die zich onder de grond bevinden. De honden spelen een belangrijke rol in het opsporen van de vermiste. Echter, hoe ouder de vermissing, hoe groter de geurvlek voor de honden. Dit komt door verspreiding van de geur door grondwater en onderaardse dieren (insecten, mollen etc.). Ook is het ‘graf’ onherkenbaar door invloeden van de natuur. Signi gebruikt daarom hulpmiddelen om toch tot een exacte locatie te komen, welke bestaan uit:

Metaaldetector

Inzetbaar om metalen onder de grond op te sporen. Met name ingezet bij oorlogslachtoffers die veel metaal bij zich hebben.

Prikstok

Inzetbaar om losse grond te voelen en evt. ‘lijken’ geuren waar te nemen.

Grondradar

Tot nu toe is Signi afhankelijk van derden voor een grondradar. Bombs Away steunt Signi in voorkomende zaken.

Help Signi Helpen!

Al het geld uit giften of donaties komt direct ten goede aan zoekacties naar vermiste personen.

Pin It on Pinterest

Share This