0 items

Mantrailen

Signi zoekhonden kan haar honden het spoor van de vermiste laten volgen. Op deze wijze kan tijd gewonnen worden, waardoor niet eerst een vooronderzoek gedaan hoeft te worden m.b.t. het af te zoeken gebied. Het af te zoeken gebied wordt dan bepaald aan de hand van welke richting het spoor van de vermiste gaat of eindigt.

Het spoor kan worden gevolgd door speuren, mantrailing of praktijkspeuren. Bij speuren volgt de hond exact het spoor waar de vermiste gelopen heeft. Hierbij gebruikmakend van lichaamsgeuren (zweet, huidschilvers) en bodemgeuren (grasbreuk, omgewoelde aarde). Het voordeel van deze methode is dat de hond ook weggeworpen voorwerpen direct waarneemt en precies na te gaan is hoe de vermiste gelopen heeft.

Bij het volgen van een spoor d.m.v. ‘mantrailen’ maakt de hond vrijwel alleen gebruik van de lichaamseigen geur van de vermiste. Deze geur zal niet precies op de plaats blijven waar de vermiste gelopen heeft. Afhankelijk van de windrichting en plaatselijk verkeer zal de geur verplaatst worden en elders neergelegd worden. Een mantrailhond zal dan ook niet altijd precies dezelfde route als de vermiste afleggen. Bij mantrailing is het vinden van de vermiste belangrijker dan het volgen van het spoor. Daar waar mogelijk zal de hond ook een deel van de route afsnijden om sneller bij zijn einddoel te komen. Het mantrailen heeft als voordeel dat dit spoor veel langer te volgen is dan bij de gebruikte techniek van het speuren. Door gebruik te maken van mantrailing kan het spoor soms na dagen (stedelijk gebied) of zelfs na weken (landelijk gebied) te volgen zijn. Dit natuurlijk afhankelijk van alle weersomstandigheden (wind, neerslag en temperatuur).
Bij de techniek praktijkspeuren wordt gebruik gemaakt van beide technieken, al zal het accent meer op het speuren liggen.
Signi zoekhonden maakt hoofdzakelijk gebruik van het mantrailing. Deze vorm van zoeken heeft veel raakvlakken met de techniek van zoekhonden. Hierdoor zal het aanleren van mantrailen bij een zoekhond tot een verbetering leiden, het aanleren van speuren kan voor een zoekhond tot nadelen leiden (de hond gaat teveel op geuren van huidschilvers, grondbeschadiging etc. reageren ipv menselijke ‘gassen’).

Essentieel voor het volgen van een spoor, is een goede geurbron voor de hond. Een kledingstuk welke niet beroerd is door andere mensen is het beste. Aan de hand van dit kledingstuk zal de hond weten wie hij moet volgen.

Voordelen mantrailing:

  • relatief oude sporen kunnen nog gevolgd worden
  • ook stedelijke omgeving is geen probleem

Nadelen mantrailing:

  • de hond kan kiezen voor een ‘ouder’ spoor, mn sporen die lopen in een omgeving waar de vermiste veel loopt (vanuit huis)
  • de hond kan een spoor volgen van een huisgenoot indien de begingeur beroerd is door deze persoon

 

Zoek! De vrouw, de hond en de dood

Een filmdocumentaire over Signi Zoekhonden

Documentaire:’Zoek!’ Signi zoekt met haar honden naar vermiste mensen.
De honden zijn speciaal getraind in het herkennen van de geur van de dood. Dankzij hun inzet, worden veel lichamen teruggevonden en maken ze een einde aan de onzekerheid waarin achterblijvers leven.

Bekijk Zoek! HIER

Sluit popup

Help Signi Helpen!

Al het geld uit giften of donaties komt direct ten goede aan zoekacties naar vermiste personen.

Pin It on Pinterest

Share This