To donate

Direct online doneren aan Signi

Al het geld uit giften of donaties komt direct ten goede aan zoekacties naar vermiste personen.

Door giften en donaties is stichting Signi zoekhonden de afgelopen jaren in staat geweest haar werk te verrichten waarvoor zij is opgericht: daadwerkelijke hulpverlening daar waar het nodig is!

Onze stichting is erkend als een goede doel instelling zoals bedoeld in artikel 24, lid 4 van de successiewet en heeft dus de ANBI status.

Categorie:

If you want to support our good work, you can:

 • Make a donation directly online
 • Issue an annual authorization to us
 • Deposit money to:

Stichting Signi zoekhonden
ABN Amro 46.78.55.579
te de Rips

IBAN NL29ABNA0467855579
BIC: ABNANL2A

ANBI status

Signi zoekhonden is aangemerkt als ANBI.

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken, giften en de energiebelasting. Instellingen die de belastingdienst als ANBI aanwijzen, hebben deze belastingvoordelen.
Signi zoekhonden is vorig jaar intensief gecontroleerd door de belastingdienst tijdens de algemene screening. De belastingcontroleur was onder de indruk van de integriteit en inzet van stichting Signi zoekhonden.

Uw gift is dus in vertrouwde handen en volledig aftrekbaar bij de belastingdienst!

Wordt vriend van Signi door onderstaande machtiging in te vullen voor een vast bedrag per jaar. Alvast dank voor uw mooie bijdrage!

  Uw gegevens

  Bedrijf / Organisatie

  Aanhef

  Uw naam (verplicht)

  Adres

  Postcode

  Woonplaats

  Uw e-mail (verplicht)

  Uw Telefoonnummer

  Uw Faxnummer

  Uw Machtiging

  Ik word vriend van Signi Zoekhonden en steun de stichting (tot wederopzegging) jaarlijks voor het volgende bedrag:

  Het bedrag in € / euro's (verplicht)

  Ja ik machtig hierbij Signi Zoekhonden om het hierboven gekozen bedrag automatisch van mijn rekening af te schrijven.

  IBANnummer voor de machtinging (verplicht)

  Tenaamstelling rekening (verplicht)

  Vragen / Opmerkingen

  Signi dankt haar sponsoren:
  Klik op een logo voor meer informatie

  Help Signi Helpen!

  Al het geld uit giften of donaties komt direct ten goede aan zoekacties naar vermiste personen.

  Pin It on Pinterest

  Share This