About Signi

Signi Search Dogs – under the inspiring leadership of Esther van Neerbos and Janette Kruit – is a non-profit foundation which primary purpose it is to track missing people (dead or alive) by using search dogs and professional diving-, sonar, marine and ground/site investigation teams.

Since 2004, the foundation and its dogs have been searching weekly for missing persons in a wide variety of circumstances. This intensive deployment not only demands the utmost of the dogs, but also of Signi’s team of 50 volunteers. The foundation is unique in its commitment, performance, perseverance, altruism and professionalism.

In addition to the search operations in the Netherlands, Signi Search Dogs has used its expertise in various international disaster areas. For example: the deployment during the Tsunami in Japan and the earthquake in the Philippines.
The work of Signi Search Dogs focuses on one central mission: to find missing persons and to end the uncertainty for the people staying behind in missing person cases.

Wie komt er in aanmerking voor de hulp van Signi Zoekhonden?
Iedereen komt in aanmerking voor de ondersteuning van Signi Zoekhonden. Ons doel is om u te ondersteunen bij het vinden van uw dierbare(n).
Hoe kan ik de hulp van Signi Zoekhonden inschakelen?
U kunt contact met ons opnemen via telefoon of e-mail. Wij zullen – samen met u – de situatie bespreken, beoordelen en zo mogelijk een zoekactie inplannen.
Hoe kunnen de honden iets ruiken dat zich onder water bevindt?
Een stoffelijk overschot geeft zeer lange tijd geur (gas) af, dat naar de oppervlakte stijgt. De honden zijn getraind op die specifieke geur, en zullen bij de sterkste waarneming overboord springen. Vervolgens wordt het desbetreffende gebied doorzocht met sonar, waarna er bij een waarneming een duikteam wordt ingezet.
Wat maakt de honden van Signi zo uniek?
De honden worden zeer intensief en gespecialiseerd getraind, veelal vanuit het nest. Daarnaast zoekt Signi Zoekhonden wekelijks naar vermiste personen, waardoor de honden zeer veel ervaring opdoen. Verder zorgen we bij de aanschaf van een nieuwe pup, dat deze genetisch van topkwaliteit is. Dit alles zorgt ervoor dat de honden zeer breed inzetbaar zijn. Zowel op het water, op het land (mantrailen), maar ook in rampgebieden.
Welke middelen gebruikt Signi om vermiste personen te vinden?
Dat ligt aan diverse factoren. Vanzelfsprekend onze honden, maar daarnaast  gebruiken wij sonar, onderwatercamera’s, GPS, grondradar, metaaldetectoren en magnetometers.  Bij inzet op het water beschikken wij altijd over een gespecialiseerd duikteam, welke bij een vondst (of een vermoeden daarvan) direct inzetbaar is.
Zijn er kosten verbonden aan de hulp van Signi Zoekhonden?
Nee, er zijn aan onze hulp in Nederland geen kosten verbonden. Voor een individuele inzet in het buitenland proberen wij de kosten zo laag mogelijk te houden, waarbij we door onze ervaring op voorhand een zeer goede inschatting kunnen maken van de te verwachten kosten.
Hoe financiert Signi Zoekhonden haar werkzaamheden?
De Stichting is afhankelijk van donaties en sponsoren.
Werkt Signi Zoekhonden samen met- of in opdracht van de politie?
Signi zoekt op eigen initiatief en naar eigen inzicht, maar er is regelmatig overleg en samenwerking met de politie en andere overheidsinstanties.
Hoe kan ik Signi Zoekhonden ondersteunen?
Uw steun wordt zeer gewaardeerd en zorgt dat wij ons wekelijks – gedurende het hele jaar – kunnen inzetten voor achterblijvers in vermissingszaken.
Hoeveel vrijwilligers zetten zich in voor Signi Zoekhonden?
In totaal bestaat de Stichting uit meer dan 50 vrijwilligers.

De inzetbare honden zijn van onschatbare waarde voor de stichting en hebben honderden lichamen gelokaliseerd in zéér uiteenlopende situaties.

Help Signi Helpen!

Al het geld uit giften of donaties komt direct ten goede aan zoekacties naar vermiste personen.

Pin It on Pinterest

Share This