Signi zoekhonden kan terugkijken op een waardevol jaar.

In het eerste ½ jaar werd Nederland getroffen door een zeer koude nasleep van de winter. Dit betekende langdurige vermissingen in het water, tgv de lage temperaturen. In deze periode heeft Signi zoekhonden intensief meerdere vermissingszaken gevolgd. De verplaatsbaarheid van het slachtoffer, na de eerste dagen van vermissing, maakten het oplossen van deze zaken erg moeilijk. Het traceren en in beeld brengen met de sonar van het slachtoffer, was dankzij de intensieve ervaring van Signi geen probleem. Het bergen van het slachtoffer, nog steeds wel. Vele technieken zijn hiervoor uitgeprobeerd. Uiteindelijk zal de aanschaf van een ROV (bestuurbare onderwatercamera) het komende jaar, een beter resultaat moeten geven. Ook de inzet op een eerder tijdstip na vermissing (dankzij een grotere bekendheid) zal hopelijk tot een makkelijkere berging kunnen leiden.
De grotere bekendheid en erkenning van Signi, was dit jaar te danken aan de uitzonderlijk vondst van de sinds 20 maanden vermiste duiker, op 23 meter diepte. Een goede samenwerking met de marine maakte dit tot een succes. Waterpolitie Amsterdam schonk Signi zoekhonden hiervoor een zilveren pluim.
Een maand later kon ook op zeer efficiënte wijze een vermiste jongeman in een auto in de maas teruggevonden worden door Signi.
In november dit jaar raasde de Typhoon Haiyan over de Filipijnen, die duizenden slachtoffers eiste. Dankzij een uniek aanbod van Cargo K.L.M./ Martinair konden de honden van Signi, na 3 weken, alsnog ingezet worden. Ruim honderd slachtoffers konden na aanwijzingen van de honden geborgen en vervolgens geïdentificeerd worden. Ondanks de extreem zware omstandigheden bleken de honden weer goed in vorm te zijn.
Naast deze mooie resultaten, heeft Signi wekelijks nabestaanden in hun zoektocht bijgestaan zowel op het water, alzo ook bij oude cold case zaken. Opmerkelijk is dat Signi bij vrijwel alle zaken, van te voren benaderd is, door politie of nabestaanden Waar Signi eerst nog eigen initiatief toonde, was dit jaar van het begin af aan, gedurende de vermissing, een nauwe relatie met politie en familie.
Wekelijks worden oude en nieuwe zoekacties door Signi opgepakt om tot een einde te kunnen maken.
Meerdere zoekacties zijn nog niet tot een einde gebracht en Signi zal zich hiervoor verder inzetten. Signi zoekhonden staat dan ook stil, bij de nabestaanden die zij dit jaar terzijde hebben gestaan en welke hun geliefden zullen blijven missen.
Daarnaast wil Signi zoekhonden een ieder bedanken die het werk van Signi ondersteunt en steeds weer mogelijk maakt.
Zo bedankt Signi zoekhonden ten zeerste de sponsors en donateurs. De K.L.M. die wederom de honden en de geleiders gratis naar de Filipijnen heeft gevlogen en de terugreis van de honden heeft bekostigd, de donateurs, waardoor deels de rest van de kosten van de buitenlandse inzet en een kleine ROV bekostigd konden worden . EBS Marineservice BV voor de goede zorgen voor onze boten. Krobo maritiem voor de regelmatige inzet op groot water, van schipper en grote rubber boot.
Animana voor het boekhoudprogramma, administratiekantoor Heylo voor de goede boekhouding en borduurstudio Van Dommelen voor de mooie logo’s. Dank voor Conexxion en Kattenpension Knoops voor de mooie gift.
Speciale dank aan de Fam. Broekhoff uit Bennekom die ons jaarlijks rijkelijk doneert.
Daarnaast zijn wij de sloopbedrijven zeer dankbaar voor het steeds weer beschikbaar stellen van nieuwe oefenlocaties voor de honden. De vroedvrouwen en de uitvaartverzorging voor de blijvende ondersteuning in oefenmateriaal. De voerleveranciers voor de korting op hoogwaardig onderhoudsvoer. Ook willen we de vele mensen bedanken voor de onbaatzuchtige hand- en spandiensten, hierbij mede denkend aan alle familieleden van de vrijwilligers en de vrijwilligers zelf.
Signi zoekhonden is iedereen zeer erkentelijk voor de ondersteuning voor ons intensieve maar dankbare werk in de zoektocht naar vermisten…..
Ondanks al deze mooie ondersteuningen kan Signi zoekhonden, in de toekomst mogelijk beperkt worden, in haar werkzaamheden, door de verkoop van het bedrijf van de grootste sponsor van afgelopen jaren, de A.U.V. . Signi zoekhonden is dan ook hard op zoek naar een nieuwe sponsor voor de komende jaren,. Dit, om de vaste lasten, zoals reparaties, verzekering, onderhoud en reiskosten naar het buitenland, te bekostigen. Vele andere kosten worden door de vrijwilligers zelf bijgedragen.

Signi zoekhonden wenst een ieder, een gelukkig en veilig nieuw jaar!

Help Signi Helpen!

Al het geld uit giften of donaties komt direct ten goede aan zoekacties naar vermiste personen.

Pin It on Pinterest

Share This