Donaties

Direct online doneren aan Signi

Al het geld uit giften of donaties komt direct ten goede aan zoekacties naar vermiste personen.

Door giften en donaties is stichting Signi zoekhonden de afgelopen jaren in staat geweest haar werk te verrichten waarvoor zij is opgericht: daadwerkelijke hulpverlening daar waar het nodig is!

Onze stichting is erkend als een goede doel instelling zoals bedoeld in artikel 24, lid 4 van de successiewet en heeft dus de ANBI status.

Categorie:

Wilt u ons goede werk steunen dan kunt u:

  • Direct Online een donatie doen
  • Een jaarlijkse machtiging aan ons afgeven
  • Geld storten op:

Stichting Signi zoekhonden
ABN Amro 46.78.55.579
te de Rips

IBAN NL29ABNA0467855579
BIC: ABNANL2A

Overeenkomst periodieke gift in geld.

 

ANBI status

Signi zoekhonden is aangemerkt als ANBI.

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken, giften en de energiebelasting. Instellingen die de belastingdienst als ANBI aanwijzen, hebben deze belastingvoordelen.
Signi zoekhonden is vorig jaar intensief gecontroleerd door de belastingdienst tijdens de algemene screening. De belastingcontroleur was onder de indruk van de integriteit en inzet van stichting Signi zoekhonden.

Uw gift is dus in vertrouwde handen en volledig aftrekbaar bij de belastingdienst!

Wordt vriend van Signi door onderstaande machtiging in te vullen voor een vast bedrag per jaar. Alvast dank voor uw mooie bijdrage!

Uw gegevens

Bedrijf / Organisatie

Aanhef

Uw naam (verplicht)

Adres

Postcode

Woonplaats

Uw e-mail (verplicht)

Uw Telefoonnummer

Uw Faxnummer

Uw Machtiging

Ik word vriend van Signi Zoekhonden en steun de stichting (tot wederopzegging) jaarlijks voor het volgende bedrag:

Het bedrag in € / euro's (verplicht)

Ja ik machtig hierbij Signi Zoekhonden om het hierboven gekozen bedrag automatisch van mijn rekening af te schrijven.

IBANnummer voor de machtinging (verplicht)

Tenaamstelling rekening (verplicht)

Vragen / Opmerkingen

Signi dankt haar sponsoren:
Klik op een logo voor meer informatie

Help Signi Helpen!

Al het geld uit giften of donaties komt direct ten goede aan zoekacties naar vermiste personen.

Pin It on Pinterest

Share This