0 items

Geen geliefde is zo aanwezig, als een dierbare welke gemist wordt….

Zoals alle schippers weten ‘waait de wind niet altijd vol in de zeilen’. Dit geldt ook voor Signi Zoekhonden
Voordat we terugblikken op het jaar 2022, willen we beginnen met een paar speciale hoogtepunten. Daarna zullen we meer vertellen
over de zoekacties en andere activiteiten van Signi Zoekhonden.

Duikers onder druk
Sinds februari 2019 is Signi Zoekhonden bezig om overheden en instanties te laten inzien dat zoekacties onderwater, niet zonder de
sportduikers kan. De afgelopen 4 jaar heeft Signi meermaals gesproken met: politie, brandweer en overheden om deze boodschap over
te brengen. Inmiddels heeft de rechter uitspraak gedaan. Op dit moment mag Signi geen gebruik maken van sportduikers. Wel heeft de
rechter, naast het beperken van de boete, het ministerie opgeroepen om spoedig tot een oplossing te komen. Dit is mede tot stand ge-
komen met de hulp van Inge van Dijk van het CDA. Zij heeft een motie ingediend om Signi te ondersteunen en die is, vrijwel unaniem,
aangenomen.
Dat dit nog niet de volle wind in de zeilen is, beseft Signi maar al te goed. Toch heeft het een kleine positieve twist gekregen. Signi
zoekhonden is in gesprek geweest met het ministerie. Deze gaan kijken op welke manier sportduikers voor bepaalde doeleinde alsnog
vrijwillig ingezet kunnen worden. Een werkgroep van de stichting ‘werken onder overdruk’ (De SWOD) gaat betrokken instanties voor-
zien van advies m.b.t. het aanpassen van wet en regelgeving.
Dus met andere worden. De zeilen zijn gehesen en we laten ze niet zakken!!

De rode loper
Tijdens het filmfestival “Film By The Sea” is op zondag 11 september om half 7 de nieuwe documentaire “Zoek” over Signi zoekhonden
in première gegaan.
De documentairemaakster Mariette Faber heeft Janette en Esther 4 jaar lang gevolgd om deze Must See Docu te maken. En het resul-
taat mag er zijn. Het realistische beeld wat hier neergezet wordt, is de kers op de taart voor Signi Zoekhonden en een compliment voor
Mariette Faber als maakster. Duidelijk wordt, wat Janette en Esther samen hebben opgebouwd en waar Esther mee door is gegaan.
Het is daarom niet vreemd dat de twee voorstellingen bij Film By The Sea binnen 24 uur waren uitverkocht. Om meerdere mensen de
kans te geven deze docu te zien volgde nog meer filmdagen.
Zo waren er op zaterdag 22 en zondag 23 oktober in de Cacaofabriek in Helmond 2 filmdagen die binnen no time waren uitverkocht,
Daarop volgde op zaterdag 29 oktober in Son een filmavond. Maar omdat dit nog niet voldoende was, is er op 30 oktober in Bakel nog
een filmavond ingelast.

Na lang wachten, eindelijk de uitspraak rechtszaak Ichelle van de Velde
De 29-jarige Ichelle van de Velde uit Oostburg raakte in december 2020 vermist Signi heeft in deze vermissing haar tanden gezet en
was niet van plan om op te geven. Deze vermissing heeft Signi definitief mogen afsluiten door het het laatste stukje van Ichelle terug te
vinden, nadat de politie na veel aandringen van de vermissing een moordonderzoek heeft gemaakt en vrijwel alle feiten naar boven
heeft gekregen.
Sandra H werd op 9 februari 2021 gearresteerd. Na 7 proforma zittingen deed de rechtbank Zeeland-West-Brabant in Middelburg op
woensdag 30 november 2022 om 12.30 uur uitspraak in de zaak Ichelle. Helaas gaat Sandra in hoger beroep…..
De 46-jarige Sandra H. is veroordeeld tot 18 jaar cel voor de moord op de 29-jarige Ichelle van de Velde uit Oostburg en het wegmaken
van haar lichaam. Ook legt de rechtbank haar de gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel (gvm) op. Het Openbaar
Ministerie had 18 jaar cel geëist.
Signi is dankbaar dat er nu eindelijk een uitspraak is.

Eindelijk antwoord op de vermissing van Sumanta Bansi
Ook heeft Signi zich intensief ingezet voor Sumanta Bansi. Na zoveel jaar eindelijk gerechtigheid
De rechtbank in Alkmaar heeft de 42-jarige Manodj B. veroordeeld tot 15 jaar celstraf voor het ombrengen van de Surinaamse studente
Sumanta Bansi. De straf staat gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie.

Vermissing Siddeburen
Ook bij de vermissing in Sidderburen hebben de Signi honden intensief gezocht. Helaas is Ilham nooit gevonden.
Kasem M. is dit jaar wel veroordeeld en moet elf jaar de cel in voor het om het leven brengen van zijn echtgenote Ilham Benchelh in
2010. De inmiddels nu 74-jarige man zelf blijft bij zijn onschuld.
Voordat Signi jullie mee terug neemt in het jaar 2022. Wil Signi alle families en naasten veel sterkte toe wensen met het grote verlies
van hun geliefde

De terugblik over het jaar 2022

Vermiste vrouw Nijmegen (januari – februari 2022)
In januari zocht Signi zoekhonden meermaals naar een vermiste vrouw uit Nijmegen. Uiteindelijk gaf de indicatie van de honden, met
bevestiging van de sonar, de juiste locatie van de auto met de vermiste, in het water. De coördinaten werden overgedragen aan het
Landelijk team onderwater zoekingen (Ltoz). Deze nam het over om m.b.v. een rov en duikers, de vermiste uit het water te halen.
Vermiste man uit Rhoon (oktober 2021 – januari 2022)
Voor de vermissing in Rhoon heeft zich maanden intensief ingezet zowel op het land, in de lucht, als op het water. Uiteindelijk resulteer-
de dit in het naar boven komen van het lichaam, na een intensieve zoekactie op de oude Maas!
Soms is een zoekactie zelfs bij 100% inzet niet tijdig af te ronden
Vermiste vrouw Vennemeer (januari – februari 2022)
Begin dit jaar zocht Signi, meerdere malen, op t Vennemeer naar een vermiste vrouw. Honden, sonar, drone, rov en beroepsduikers
werden ingezet. Helaas leidde dit niet tot het terugvinden van de vermiste vrouw.
De vele (werk)boten en steigers bemoeilijkten de zoekactie onder water. Per toeval kwam er toch een einde aan deze vermissing, vlak-
bij de plaats waar de honden de duidelijkste indicatie hadden gegeven.
Vermiste vrouw Den Bosch (februari 2022)
Dit geldt ook voor de vermiste vrouw uit Den Bosch. Na meerder inzetten is de vrouw door een omstander in het water gevonden.
Vermiste man Nieuw-Vennep (mei 2021 – maart 2022)
De raadselachtige vermissing van Rafal waar Signi zich voor ingezet heeft, is op 7 maart 2022 tot een eind gekomen, Na bijna een jaar
vermissing is Rafal gevonden in Nieuw Vennep, vlakbij het station waar de mantrailhond een spoor naar toe had gevolgd. Voor de na-
bestaande werd angst werkelijkheid en hoop was vervlogen.
Niet zelf vinden, maar wel een bijdragen leveren. Dat is ook het werk van Signi
Vermiste vrouw Temse (Januari 2022)
Twee weken geleden zocht Signi zoekhonden naar een vermiste vrouw uit Temse (België). Vanuit haar huis volgden de honden een
spoor naar de brug, over de zeer snelstromende Schelde. Gezien de zeer ongunstige omstandigheden van het water, werd de zoekac-
tie niet voortgezet. Na bijna een maand werd haar lichaam, 15 km stroomafwaarts, in het water teruggevonden.
Vermiste man Zuid-Willemsvaart (april 2022)
In april 2022 zocht Signi zoekhonden naar een vermiste in Zuid Nederland. Het vermoeden was dat hij te water was gegaan. De honden
lokaliseerden vrij dicht bij de kade, maar gaf het duiken helaas geen resultaat. De volgende dag hadden de honden een spoor naar de
overkant van het water, met de stroming mee. Daar lokaliseerde de ltoz (landelijk team onderwater zoekingen) het definitieve sonar-
beeld en kon de vermiste geborgen worden.
Vermiste man Brielle (september 2022)
In september zocht Signi zoekhonden naar een vermiste man tijdens een festival in Brielle. Die avond konden de honden de geur op-
pikken bij de brug in het water, waar de volgende dag de helikopter de man zag drijven.
Vermiste man Nederweert (oktober 2022)
In oktober zocht Signi zoekhonden naar een vermiste man in Nederweert . Hierbij wist de mantrailhond het spoor te volgen naar het de
dichtstbijzijnde brug en sloeg aan. De speurhonden van de politie zochten op dat moment al op het water en troffen de man 200m
stroomafwaarts aan.
Het is nooit voor niks
Vermiste man Amersfoort (februari – april 2022)
Signi zoekhonden zocht meerdere maanden naar een vermiste man uit Amersfoort. Deze persoon is niet door Signi gevonden maar
door een voorbijganger. Voor de achterblijvers is het een troost, om te weten dat Signi zich heeft ingezet om hun geliefde te vinden.
Vermiste man Nijmegen (juli-oktober 2022)
Signi zoekhonden zocht meerdere maanden naar een vermiste man uit Nijmegen. Deze persoon is niet door Signi gevonden maar door
een voorbijganger. Ook deze familie vond steun in het doorzoeken van Signi.
Signi zoekt de samenwerking op, om zo een inzet te versterken
Vermiste matroos Nieuwe waterweg (april – mei 2022)
Signi zoekhonden zocht wekenlang intensief naar de vermiste matroos, welke verongelukt was op de Nieuwe Waterweg. Kosten nog
moeite en slaap werden gespaard. Telkens weer wisten de honden te lokaliseren en werden sonarbeelden verkregen. Door hoog water
en de sterke stroming had Signi slechts een eenmalig moment op de dag om door te pakken.
Hierbij kreeg Signi ondersteuning van het Dregteam SOAD, beroepsduiker Johan de Wit onder begeleiding van duikers van DUC Mari-
ne group uit Urk, Duik Service Nederland, Dregteam van Signi en ook het onderhoudsteam van Signi werd veelvuldig ingeschakeld door
de verraderlijke kribben en stroming.
De nodige support werd daarbij verkregen door de havenpolitie, de havendienst (HCC), de K.N.R.M. en het CPV (Coördinatie Platform
Vermissing).
Uiteindelijk kwam op de 7e zoekdag, na een intensieve duikactie met Signi, het lichaam boven drijven. Dit was bij opkomend tij, enkele
honderden meters landinwaarts. De vermissing duurde een maand, veel langer dan verwacht, gezien de omstandigheden die in acht
werden genomen.
Vermiste opvarenden bij Terschelling (november, december 2022)
Signi zoekhonden zocht wekenlang intensief naar de vermiste opvarenden, welke verongelukt waren bij Terschelling. Een van hen werd
teruggevonden op het strand bij Terschelling, deze werd een paar honderd meter stroomopwaarts door de honden eerder waargeno-
men, Naar de 2e opvarende wordt nog gezocht. Dank gaat uit naar: Vriezoo bv, BDS Harlingen bv, Post Workboats en ‘t SOAD
Een Signi moet tegen teleurstellingen kunnen
Vermiste man Nederweert (mei 2022)
Op 23 mei 2022 zocht Signi zoekhonden naar een, sinds 21 mei, vermiste man in Weert. Tot in de late uren werd doorgezocht. Helaas
leidde dit niet tot het terugvinden van de man. De volgende dag werd de vermiste door een schipper stroomafwaarts gevonden.
Vermiste vrouw en kind uit Raamsdonksveer (oktober 2022)
Ook Signi zoekhonden zocht mee naar de vermiste vrouw en kind uit Raamsdonksveer. De saamhorigheid tussen de diverse zoekploe-
gen en omwonenden was groot om hen te vinden. Iedereen hielp elkaar en wisselde bevindingen uit om zo efficiënt mogelijk te kunnen
zoeken. Helaas eindigde de vermissing in het slechtste scenario.
Vermiste vrouw Terneuzen (december 2022)
In december zocht Signi zoekhonden met meerdere organisaties naar een vermiste vrouw uit Terneuzen. De vrouw werd uiteindelijk in
een ander gebied in het water gevonden.
Iedereen heeft het recht om te verdwijnen
Vermiste man Zeeland terecht (maart – juni 2022)
Signi zoekhonden zocht meermaals naar een vermiste man uit Zeeland. De vermiste was half maart weggereden en de zorgen waren
groot. Signi zocht in Walsoorden, Perkpolder, Terneuzen en België. Uiteindelijk kwam het goede bericht dat de vermiste in het buiten-
land zich gemeld had en hulp geboden kon worden.

Signi Staat in deze dagen extra stil bij de achterblijvers van
Ilse, Gose, Hebe, Sanne, Paul, Anton, Ichelle, Sumanta, Rene, Monica, Ilham, Jane, Rafal, Agnes, Bert, Martin en Wilco
Op dit moment zijn er nog vermissingen waar Signi mee bezig is en nog niet zijn opgelost.
De gedachten gaan uit naar Maria, Riemer, Lowie en Anne

Cold Case Signi zoekhonden
Het cold case team van Signi heeft zich ook weer ingezet voor langdurige vermissingen. Inzet en onderzoek naar WOII-slachtoffers en
langdurige vermissingen, zoals van Marjo een 47 jaar durende vermissing en Tanja hebben plaatsgevonden.
Het team wordt ondersteund door veteranen, bedrijven (m.b.t. grondradar, graafmachine, luchtfoto’s etc.), Signi honden en Signi
ondersteuners zoals voor graafwerkzaamheden etc. Ook wordt ruggensteun verkregen vanuit de cold case van de politie en stichting de
Gouden tip.

Ook de Signi’s zijn nooit te oud om te leren
Cursus & Training
Mantrailen en puintraining
Om alle honden en hondengeleiders in goede conditie te houden wordt er wekelijks getraind. Het mantrailen is elke dinsdag en
donderdagavond. Zo leren de honden en trainers om in alle weersomstandigheden en verschillende locaties te zoeken naar vermisten
personen. Met dank aan alle vrijwilligers die de sporen voor de honden lopen.
Maar ook het puintrainen is een belangrijk onderdeel. In samenwerking met aannemer Janssen kan Signi op, in en rond verschillende
gebouwen trainen die voor de helft en soms helemaal zijn afgebroken. Er wordt dan getraind om levend en dood te zoeken.
Maar ook in het voormalig klooster in Asten kunnen de honden dankzij een mede trainer zich uitleven. Met een hoog energielevel en
gedrevenheid zoeken ze de verstopte vrijwilligers. En juist door deze gedrevenheid wil er wel eens een jongen hond letterlijk uit de
bocht vliegen. Maar ook dit brengt hen niet uit hun diepe concentratie. Ze pakken door en gaan verder alsof er niks gebeurd is.
Sonartraining voor de Brandweer
Op 9 maart 2022 gaf Signi zoekhonden weer de sonar cursus voor een grote groep, hele enthousiaste schippers, van brandweer Weert.
Met regelmaat probeert Signi dit team, op sonar gebied, up to date te houden. Sinds deze vorm van kennisoverdracht, heeft de brand-
weer Weert, al een 10-tal mensen m.b.v. sonar terug kunnen vinden. Complimenten aan dit fanatieke team!
Lezing over Signi zoekhonden voor studenten forensische Hogeschool
Op 23 maart 2022 gaf Signi zoekhonden een lezing voor de forensische studenten aan de hogeschool in Enschede, lid van de studie-
vereniging Ident.
Nader werd ingegaan op, wat de inzet van Signi kan betekenen, na de inzet van de politie. En de facetten die van belang zijn voor de
inzet van particulieren bij forensische opsporing.
De studenten waren zeer enthousiast, vooral de mogelijkheden en opleiding van de zoekhonden trok de aandacht. Ook verzoeken bij
ondersteuning in wetenschappelijk onderzoek en digitaal onderzoek werden na afloop geboden. In ieder geval is de interesse voor
burgerinitiatieven voor de opsporing vermiste personen bij de forensische onderzoekers toegenomen!
Internationale training mantrailen
28 en 29 mei is Frank Kania speciaal voor Signi naar Nederland gekomen. Frank is een zeer befaamde specialist en inzetbaar man-
trailinstructeur uit Duitsland.
De gehele opbouw van mantrailhond tot inzetbare hond, werd gestructureerd uitgelegd. Daarnaast werden specifieke geur-problemen
getraind, zoals een geur-pool (de persoon heeft lange tijd op dezelfde plaats gezeten voor vertrek), een gesloten deur, een geur aan-
bieden van een loper welke nooit ter plaatse is geweest, en een car pick-up (de loper stapt in de auto bij het einde van het spoor en
verdwijnt).
Ook werd gewerkt aan handler skills, zoals het aantrekkelijk maken van de geur-bron en het ‘scannen’ van de omgeving door de hond,
alvorens tot zoeken over te gaan.
Allerlei interessante weetjes werden verteld en de jonge hondengeleiders kregen een duidelijk inzicht in de complexiteit van het mantrai-
len. Natuurlijk kregen alle hondengeleiders en alle honden een certificaat: Signi’s Royce, Signi’s Snelle, Signi’s Flex, Rednies Faith, Girl
Power Signi of the old Oak, P.D. of the old Oak en Blackthorns watersearchdog Signi’s operationele Salto (SOS).
Cursus Forensisch handelen
Op 1 september 2022 is Signi weer bijgespijkerd in forensisch handelen. De cursus werd gegeven door dhr. Gijgink, gepensioneerd
docent forensische opleidingen bij de politie.
De Signi’s werd geleerd waar op te letten, zowel onder als boven water, om het onderzoek van een mogelijk misdrijf te kunnen onder-
steunen. In de meeste gevallen wordt Signi ingezet n.a.v. een suïcide of ongeval, een enkele keer gaat het toch om een misdrijf.
De handelingen van de Signi ‘s zullen dit onderzoek op deze manier beter kunnen ondersteunen.
De cursus was n gezamenlijk initiatief met ‘waterlicht’ (https://waterlicht.wordpress.com/), een initiatief voor het duiken met hulpverle-
ners, waar de duikers die met Signi duiken, ook zijn aangesloten.
Trainen met de brandweer
Gedurende 6 avonden werd een gezamenlijke inzetoefening gedaan met de Brandweer Helmond in, op en rondom het water. Signi
zette, honden, sonar en de drone in.
Het was een mooie gelegenheid om elkaars expertises te leren kennen en goed te leren samenwerken. Voor de jonge honden een
mooie kans om aan alle prikkels tijdens een inzet te wennen en voor de geleiders om te leren snel te handelen bij een spoedinzet.
Maar wij kunnen en doen dit niet alleen.
Zonder alle mensen die Signi sponsoren en alle vrijwilligers die belangeloos hun tijd inzetten zouden wij hier nu niet staan. En dat jullie
er voor Signi zijn, hebben wij ook weer in 2022 mogen ervaren.
Signi zoekhonden heeft de hulp van diverse partners gekregen. Signi dankt haar partners voor de belangeloze inzet bij vermissingen!

Maritech Special help Signi Zoekhonden aan nieuwe pakken
Op 11 september 2022 na de première van ‘ZOEK’ overhandigde Maritech symbolische een set met een nieuw drijfpak, drijfvest en
fleecevest aan Esther. Dit symbolische gebaar stond voor 16 nieuwe pakken met toebehoren voor Signi Zoekhonden. Op 23 oktober
2022 bij de Brabantse première van ZOEK werden alle drijfpakken, drijfvesten en fleecevesten aan Esther van Signi Zoekhonden over-
handigd.

Belangrijke links m.b.t. Signi Zoekhonden
Docu ZOEK
https://www.2doc.nl/documentaires/2022/11/zoek.html
Docu ZOEK recensie
https://dedocupdate.com/2022/09/06/zoek-de-vrouw-de-hond-en-de-dood/?fbclid=IwAR14zDxQ1dzB1SplD3_fREjZtTxyk8n_EPw5oABiDP_z8BW9mpQ4p01rAcs
Interview Esther en Mariette bij radio 1
https://www.nporadio1.nl/fragmenten/spraakmakers/3d6ecee5-37f7-44dc-b9d4-da009b86ae6b/2022-11-07-mariette-faber-en-esther-van-neerbos-over-hun-documentaire-zoek-over-speurhonden
Interview Esther en Alison Panorama: https://panorama.nl/artikel/487804/zoek-speuren-naar-de-geur-van-de-dood
Juridisch collumn over het duiken met sportduikers: https://www.mr-online.nl/diep-is-de-zee-koud-is-het-recht/?fbclid=IwAR1O37HqUDyc-qpY50bwOoWOr4qcCL11458o-
mz59w5_Qsj684BnT3nMfJM
Trainen met de Brandweer Helmond: https://youtu.be/Tl0w02EBBXA
Interview Esther bij Kraak over de inzet van sportduikers:
https://www.omroepbrabant.nl/tv/programma/3106632/KRAAK/aflevering/3999004/KRAAK?fbclid=IwAR2h7fo9MqCkIg2ErhUSzEdKdGY0zPHA-hX_c5oVGdWvbXgK7aisjW1MfSM

Dankbetuiging:
Rijkswaterstaat voor het handhaven van de veiligheid en de goede samenwerking tijdens duiken op groot water
Recherche en Cold case teams in Nederland, voor de prettige samenwerking in diverse vermissingszaken
Empec Survey, voor de samenwerking, realisering en aanschaf m.b.t. sonar, rov en de ondersteuning in grondradar advies en inzet
De Vries en Kasem Advocaten voor de ondersteuning van de rechtsgang voor sportduikers
Advocatenkantoor KA voor de ondersteuning van rechtsgang voor sportduikers
CDA (Inge van Dijk), voor het indienen van de motie voor de inzet van sportduikers
Autobedrijf van Lierop, voor het onderhoud van de trailers
Cyclomedia voor het leveren van luchtfoto’s
Sloopbedrijf Jansen BV voor het beschikbaar stellen van slooplocaties
Son Scheepvaartverzekeringen en TVM Verzekeringen, voor korting verzekeringen
De Groof Uitvaartverzorging voor ‘t verstrekken van kleding
De Verloskundigen praktijk uit Aarle Rixtel, Gemert en Bakel voor ‘t verstrekken van geur
SiteGround Webhosting, voor gratis hosting
Web Pepper voor het maken en onderhouden van de website
Animana voor het gratis verstrekken van het boekhoudprogramma
Administratiekantoor Heylo, voor de tegemoetkoming in de financiële administratie.
Uitzendbureau Eu people voor de 2e betaling van de boete en de vele ondersteuningen
Angora club de kempen voor de grote bijdrage in de aanschaf van de sonar
Hill’s pet Nutrition voor de ondersteuning met hoogwaardig voer
Drone inzet: https://www.eyefly.nl/, https://vdlindeninspecties.nl/
ROV inzet: https://www.vriezoo.nl, https://www.h2o-drones.com
Grondradar inzet: https://www.heijmans.nl
Duikinzet (beroeps)duikers: https://duik-service.nl/, Duc Diving bv, Johan de Wit, Duikerspool Vermissingen
Digitaal onderzoek: https://networkc.nl/
Graafwerkzaamheden inzake cold case vermissingen: https://leondewitmachines.nl/, https://geert-jandekok.com/

Daarom bedankt Signi iedereen!
Want zonder jullie kunnen wij niet realiseren wat we tot nu toe gedaan hebben.
Bedankt lieve mensen. En dat 2023 een goed en gezond jaar mag worden voor iedereen.
www.zoekhonden.com

 

Zoek! De vrouw, de hond en de dood

Een filmdocumentaire over Signi Zoekhonden

Documentaire:’Zoek!’ Signi zoekt met haar honden naar vermiste mensen.
De honden zijn speciaal getraind in het herkennen van de geur van de dood. Dankzij hun inzet, worden veel lichamen teruggevonden en maken ze een einde aan de onzekerheid waarin achterblijvers leven.

Bekijk Zoek! HIER

Sluit popup

Help Signi Helpen!

Al het geld uit giften of donaties komt direct ten goede aan zoekacties naar vermiste personen.

Pin It on Pinterest

Share This