0 items

De politiek geeft de eerste zet in de goede richting! Niet blijven hangen in verouderde regels, maar mee gaan in de ontwikkelingen van het sportduiken.
Sportduikers zijn een onmisbare schakel geworden voor maatschappelijke doeleinden.
Zo kunnen Sportduikers uitzichtloze vermissingen oplossen!
Op 7 juli 2022 is er door het CDA een motie ingediend om te kunnen blijven duiken met sportduikers voor goede doelen!
Deze motie is ruim aangenomen!!!!!!!
Dit zal een revolutie betekenen voor sportduikers als maatschappelijk belang!!!!!
Signi zoekhonden kan blijven duiken met sportduikers naar vermiste personen. De achterblijvers staan er niet alleen voor!
https://duikeninbeeld.tv/tweede-kamer-neemt-motie-over-vrijwillige-inzet-sportduikers-aan/?fbclid=IwAR3CJ5GgswoBCNzLUGjJmQixkuHvc-fL4OjVl2xk5pmX-n3ESA8_rxinev4

Op maandag 27 juni 2022 heeft de hoorzitting plaatsgevonden over de boete die Signi heeft
moeten betalen voor het niet voldoen aan de arbeidsomstandighedenwet. Beide partijen
hebben daarbij hun standpunten toegelicht. De rechter hoopt voor de zomervakantie een
uitspraak te kunnen doen.
De arbeidsinspectie is van mening dat er sprake is van duikarbeid als er door vrijwilligers
gedoken wordt voor een stichting. Dit is in het belang van alle betrokkenen, om de veiligheid
te waarborgen. Wanneer er sprake is van duikarbeid, dan gelden regels voor beroepsduikers.
Signi heeft een boete gekregen voor het ontbreken van een ploegleider (met ploegleider
certificering), duikarbeid-certificering voor de duikers en een duikmedische-certificering.
Volgens Signi zijn er een aantal redenen waarom de boete onterecht is, onder andere omdat er geen vrijwillige duikers bij de stichting zijn aangesloten. Daarnaast heeft Signi aangegeven dat de regels zijn opgesteld voor duikers die in arbeidsverband moeten lassen, pijpen leggen en andere zware arbeid onderwater moeten verrichten. Dit zijn geen activiteiten die door duikvrijwilligers gedaan worden tijdens het zoeken naar vermisten. De regels zijn daardoor te veeleisend en uiteindelijk niet te betalen voor een stichting.
De recreatieve duiksector kent ook veel regels omtrent duikveiligheid maar die zijn lichter
omdat er geen zware duikarbeid gedaan hoeft te worden. Dat is ook de reden dat de
arbeidswetgeving juist een uitzondering maakt voor scuba-opleidingen en studenten die
voor wetenschappelijk onderzoek duiken. Wanneer een duikinstructeur lesgeeft is er geen probleem, maar wanneer diezelfde instructeur vrijwillig duikt voor een stichting moet zij voldoen aan allerlei duikarbeid- en ploegleider-certificeringen.
Signi heeft op meerdere manieren geprobeerd in samenspraak met de arbeidsinspectie te
kijken naar de toepasselijkheid van de huidige regels. Een overleg met de stichting hierover
is helaas verzet tot na de uitspraak. De arbeidsinspectie gaf tijdens de zitting ook aan niet van plan te zijn de regelgeving te willen aanpassen.
Wanneer de rechter besluit de boete te handhaven heeft de uitspraak verstrekkende
gevolgen voor alle duikende vrijwilligers in Nederland. Die kunnen hun activiteiten dan niet
meer voortzetten, tenzij ze beschikken over duikarbeid- en ploegleider-certificering, als ook
een compressietank naast de kant bij duiken dieper dan 15m.
De zitting sloot met een emotioneel betoog van Esther van Neerbos, bestuurder van Signi,
met een beroep aan de arbeidsinspectie om te kijken vanuit het perspectief van de families
van vermisten. Die zullen door overmatige regeldrang van de arbeidsinspectie hun vermisten verminkt, of helemaal niet meer, terug kunnen vinden. Mevr. van Neerbos, Koninklijk onderscheiden, zei dat Signi staat voor alle vrijwillige sportduikers die zich inzetten voor de maatschappij.
https://onderwatersport.org/uitspraak-zaak-signi-zoekhonden-laat-enkele-weken-op-zich-wachten/?fbclid=IwAR1OjZzoCQzpPpcpoEbHLEVkf7cdHfJltDqXtUxxYl3hr4wE7uZxsq482rM

Maandag (27 juni 2022) is het eindelijk zover!
De rechtszaak over de boete voor het duiken met sportduikers als vrijwilliger.
De uitspraak zal van doorslaggevend belang zijn voor alle sportduikers, die in de toekomst als vrijwilliger voor goede doelen willen duiken.
Grote steun heeft Signi gekregen om deze zaak de goede kant op te buigen.
De advocaten Royce de Vries en Leo Blokland zullen Signi tijdens de rechtszitting kosteloos vertegenwoordigen!
Steun wordt er gekregen vanuit de NOB (Nederlandse onderwatersportbond), beroepsduikers, de politie, de Brandweer, Rijkswaterstaat en vele verenigingen en stichtingen die met sportduikers activiteiten verrichten.
Na de rechtszitting zal ook de politiek en de arbeidsinspectie opnieuw uitgebreid naar regelgeving kijken!
De rechtszaak start om half 2 in Den Bosch en is openbaar.
https://duikeninbeeld.tv/zaak-signi-zoekhonden-maandag-voor-de-rechter/?fbclid=IwAR0GO9UmC-lX3zdyhIyGtZpLaxLg2w0iL1MvPdKOFkxPfGHrMfH5JwL13jk

Uitzending Kraak:

https://youtu.be/47jNVqqIVDc

Zoek! De vrouw, de hond en de dood

Een filmdocumentaire over Signi Zoekhonden

Documentaire:’Zoek!’ Signi zoekt met haar honden naar vermiste mensen.
De honden zijn speciaal getraind in het herkennen van de geur van de dood. Dankzij hun inzet, worden veel lichamen teruggevonden en maken ze een einde aan de onzekerheid waarin achterblijvers leven.

Bekijk Zoek! HIER

Sluit popup

Help Signi Helpen!

Al het geld uit giften of donaties komt direct ten goede aan zoekacties naar vermiste personen.

Pin It on Pinterest

Share This