0 items

Er is veel gebeurt in het jaar 2020. En dit willen wij graag met jullie delen.

Zo willen wij even stilstaan bij het verdriet wat 2020 ons allemaal heeft gegeven. Daar
sluiten wij onze ogen niet voor. Nauw contact met achterblijvers tijdens het verdriet van
het verlies van hun zoon/dochter, vader/moeder, partner, broer/zus of vriend(in), maakt
dat stoppen met zoeken pas kan, als alle opties uitgeput zijn.

Het jaar begon met het verlies van de jonge Flynn op nieuwjaarsdag. De honden wisten
na enkele dagen, zijn spoor naar het kanaal te volgen, door de vele waterplanten duurde
het helaas nog 5 weken voor hij daadwerkelijk gevonden werd.
Ook de vermiste Matthew werd een val in het water fataal. Ook zijn spoor, gevolgd door
de honden, stopte bij het water, waar hij 2 weken later gevonden werd.
Ondertussen zocht Signi ook naar de vermiste Loek, een vermissing welke alle kanten op
kon eindigen, maar de radiostilte liet Signi niet los. Drie maanden later kon Signi een einde
maken aan de onzekerheid en trof zijn auto aan, in een kanaal, in Drenthe.
Een paar weken later volgden de mantrailhonden het kilometers lange spoor van de vermiste
Pieter, waarna hij de volgende dag vlakbij het einde van het spoor werd aangetroffen
door de nieuwe zoekgroepen.
Daarna volgde de intensieve zoekacties naar de vermiste Bert. Na 3 weken werd hij,
dankzij Signi, met de auto in het water gevonden.
Tijdens de zomermaanden, volgde Signi meerdere vermissingen op, waar al veel inzet in
gedaan was, maar ook kostbare tijd verstreken was. De vermiste Niek werd pas na 2
maanden gevonden, net buiten het zoekgebied en bij de sporen van de honden.
De vermissing van Rients duurde zelfs 3 maanden en werd door collega’s gevonden in
aansluiting van de volhardende zoekacties van Signi.
Ook het spoor van de vermiste Kam leidde naar het water. Zijn lichaam werd 3 dagen later
door de politie gevonden.
In Limburg liep het gelukkig beter af, de vermiste man werd 3 dagen later weer in zijn eigen
woning aangetroffen, dit in de lijn, van wat de mantrailhonden aangaven.
Natuurlijk gaan de zoekacties door, want niet alle antwoorden zijn gegeven.

Afgelopen jaar werd ook aandacht gegeven in de cold case vermissingen van Jeroen,
Marjo, Rosa, Thony, Jolanda en diverse verzetsstrijders, want ook zij en hun achterblijvers
mogen niet vergeten worden.

De kracht van Signi zit in het doorzettingsvermogen. Om door te gaan waar andere stoppen.
De passie om nabestaanden antwoord te geven, in een vermissingszaak. En hun te
verlossen van het niet weten. En daar zetten wij onze 16 jaar lange, ervaring, met heel
veel liefde voor in.
Door dit doorzettingsvermogen heeft Signi op 20 december 2020 de familie van de vermiste
Rob van Berkel de rust kunnen geven, door antwoord te geven op deze vermissingszaak.
Signi heeft niet opgegeven en vond het lichaam van Rob in de Dommel.
En dat al deze inzet bekroont is met de onderscheiding tot de Ridder van oranje
Nassau, doet ons heel goed. Voor deze erkenning is Signi zeer dankbaar.

Maar wij kunnen dit niet alleen.
Zonder alle mensen die Signi sponsoren en onze vrijwilligers zouden wij hier nu niet
staan. En dat jullie er voor ons zijn, hebben wij ook weer in 2020 mogen ervaren. Daarom
bedankt Signi iedereen. Want zonder jullie kunnen wij niet realiseren wat we tot nu toe
gedaan hebben.

Bedankt lieve mensen. En dat 2021 een goed en gezond jaar mag worden voor iedereen!

Doelstelling

Ons hart gaat uit naar degenen die hun dierbaren moeten missen…..Signi zoekhonden zet zich intensief in, om aan (langdurige) vermissingen een einde te maken.
Signi zoekhonden is een non-profit stichting die ten doel heeft vermiste mensen op te sporen met behulp van zoekhonden en een professioneel opsporingsteam voor vermissingen te water, landelijk – en stedelijk gebied. Signi doet onderzoek bij complexe en cold case vermissingen.
Signi zoekhonden is divers in haar inzetbaarheid en heeft in de meest uiteenlopende situaties mensen terug kunnen vinden.
Signi zoekhonden stelt in haar werkzaamheden één ding centraal: het vinden van vermiste personen en het beëindigen van de onzekerheid die achterblijvers treft in vermissingszaken.
Bij een vermissing kunt u Signi zoekhonden bellen op het volgende nummer: 06-55944248 (24 uur per dag bereikbaar). Signi zoekhonden zal u kosteloos ondersteunen bij het opsporen van uw vermiste dierbare.
Werkzaamheden:
Signi zoekhonden spoort vermiste mensen (levend of overleden) op met behulp van honden i.c.m. een compleet opsporingsteam en ondersteunende middelen (sonarapparatuur, dreg, grondradar etc.) en diensten, zoals een professioneel water-, grondonderzoek- en opsporingsteam.
Signi zoekhonden leidt honden en hun geleiders op tot een inzetbaar team voor het opsporen van vermiste mensen.
Signi zoekhonden ondersteunt het gebruik en de ontwikkelingen van de vaardigheden voor het inzetten van ondersteunende middelen (sonar, dreg, grondradar en nieuwe opsporingsmiddelen) voor het terugvinden van vermiste mensen.
Signi zoekhonden ondersteunt de ontwikkeling van de inzetbaarheid van aanvullende diensten voor het opsporen van vermiste mensen, zoals het ontwikkelen van de juiste opsporingstechnieken.

Resultaten:
Signi zoekhonden heeft in de afgelopen 14 jaar, 10 x ondersteuning verleent na rampen in het buitenland. Tijdens deze zoekacties zijn gemiddeld 40-50 mensen per inzet gevonden en geborgen, dankzij de inzetbaarheid van Signi zoekhonden. Signi zoekhonden is internationaal zeer uniek in het opsporen van overleden mensen in rampgebieden.
De unieke expertise, die de inzetteams internationaal hebben ontwikkeld, wordt in Nederland gebruikt om vermiste mensen op te sporen.
De doelstelling is om een gelijkwaardige capaciteit (klein, flexibel team) internationaal te handhaven en de resultaten van de internationale zoekacties en van zoekacties voor het opsporen van mensen in Nederland, te verbeteren.
Indien er geen inzet voor een ramp in het buitenland noodzakelijk is, kan Signi ook ingezet worden voor vermissingen in het buitenland bestaande uit slechts 1 persoon.
Signi zoekhonden heeft in de afgelopen 16 jaar 29 verdronken mensen daadwerkelijk gevonden en daarmee geborgen. Daar Signi vaak (te laat) wordt voor verdrinkingen wordt ingezet, heeft Signi zich zeer goed ontwikkeld in opsporingen met auto te water.
Bij vrije verdrinkingen geven de aanwijzingen van de honden, gedurende de bijna wekelijkse inzet, een zeer betrouwbare lokalisatie van het slachtoffer. Vrijwel altijd wordt het slachtoffer in de buurt of stroomafwaarts gevonden. Het bergen is door gasvorming van het slachtoffer, door het latere tijdstip, lastiger.
Signi zoekhonden wordt vrijwel altijd ingezet, daar waar inzet van overheidsinstanties niet toereikend is geweest. Dit heeft geleid tot het oplossen van vele cold case vermissingen variërend van 1,2,8,16 en 26 jaar vermist.
Naast de specialisatie in rampgebieden en op ‘t water, is Signi ook diverse malen succesvol gebleken na ‘t volgen van een spoor van de vermiste.
Door middel van ‘t mantrailen zijn meerdere mensen gevonden in bosrijke omgeving en in de stad. Eenmaal heeft dit zelfs geleidt tot het terugvinden van een vermiste die na 3 dagen vermissing nog in leven was, en hierdoor gered kond worden. In andere zaken kon Signi meer duidelijkheid verschaffen over de toedracht van de vermissing.
Indien het spoor naar het water leidde heeft Signi vanzelfsprekend het onderzoek op ‘t water voortgezet.
Heel bijzonder is, dat Signi succesvol is geweest bij een moordzaak/vermissing onder de grond. De verdachte kon door deze vondst ook veroordeeld worden.
Signi zal zich in deze discipline verder ontwikkelen met haar grondonderzoekteam, inclusief grondradar en metaaldetectoren.

Inkomstenwerving:
Signi zoekhonden zal om bovenstaande doelstellingen te realiseren, inkomsten moeten creëren, bestaande uit:
– donateurswerving
– sponsorwerving
– fondsenwerving
Bovenstaande wordt gedaan d.m.v.:
– p.r.: radio, tv, krant, website, demonstraties, lezingen
– doelgericht bedrijven benaderen voor specifieke sponsoring, mn bedrijven die een specifiek product kunnen leveren
– doelgericht fondsen aanschrijven voor de aanschaf van specifieke producten
– externen d.m.v. crowdfunding
Bovenstaande inkomstenverstrekkers worden bedankt d.m.v.:
– (jaarlijkse) nieuwsbrief met foto en bedankje
– vermelding op website (bedrijven)
– actuele informatievoorziening d.m.v. website en facebook
– indien gewenst lezing of demonstratie t.b.v. sponsor

Aanschaf materialen:
Signi zoekhonden zal zorg dragen voor een goed onderhoud en werkzaamheid van de bestaande materialen.
Signi zoekhonden zal zo nodig bestaande materialen vervangen.
Signi zoekhonden zal inventariseren over de mogelijkheden en bruikbaarheid van de volgende opsporingsmaterialen:
– materialen om bodemonderzoek te verbeteren
– materialen om de opsporing op het water te verbeteren
– materialen die de opsporing van vermiste mensen in de breedste zin ten goede komt

Geldbesteding en beheer:
Signi zoekhonden zal zorg dragen voor een goede verdeling en beheer van de geldstromen.
Signi zoekhonden maakt onderscheidt in de besteding voor binnenlandse zoekacties en buitenlandse zoekacties in rampgebieden. Voor dit laatste zal altijd een reservering uit staan.
Daarnaast zal Signi zoekhonden zorg dragen voor een goed onderhoud en werkzaamheid van de bestaande materialen. Signi zoekhonden zal zo nodig bestaande materialen vervangen.
Signi zoekhonden zal, na een goede inventarisatie over de mogelijkheden en bruikbaarheid van nieuwe opsporingsmaterialen, deze aanschaffen.
De inzetbare mensen zullen vrijwillig het werk voor de stichting verrichten. Vaak zal ook een eigen bijdrage in de materialen noodzakelijk zijn. De vrijwilligers zien af van reiskosten en vrijwilligersvergoedingen en zullen deze eventueel na giften terug kunnen ontvangen of deels bij opgave aan de belastingdienst. Bij terugkerende grote onkosten van diverse vrijwilligers die veel inzet verlenen, kan een tegemoetkoming in de onkosten (brandstof, aangeschafte middelen) gegeven worden, als de financiële situatie van de stichting dit toe laat.
Investeringen voor de toekomst zullen het belangrijkst zijn, zo ook een reserve voor onkosten in de toekomst. Deze reserve zal op een spaarrekening apart worden gezet.

Bestuur 2020:
Voorzitster:
Esther van Neerbos
Secretaris:
Marika Christina van Aalst-van der Werf
Penningmeester:
Hennie van Selst

Nb bovenstaande bestuursleden ontvangen geen vergoedingen voor het uitoefenen van hun functie.
Contactgegevens Signi zoekhonden:
Hazenhutsedijk 5, 5764 RP de Rips
www.zoekonden.com,
Tel: 06-55944248,
Fiscaalnummer: 8144 46 838
IBAN NL29ABNA0467855579,
KvK: 09145962

standaardform-pubplicht-anbi-algemeen-Signi2020_v2

Gegevens tbv Anbi Status 2020-2

 

Zoek! De vrouw, de hond en de dood

Een filmdocumentaire over Signi Zoekhonden

Documentaire:’Zoek!’ Signi zoekt met haar honden naar vermiste mensen.
De honden zijn speciaal getraind in het herkennen van de geur van de dood. Dankzij hun inzet, worden veel lichamen teruggevonden en maken ze een einde aan de onzekerheid waarin achterblijvers leven.

Bekijk Zoek! HIER

Sluit popup

Help Signi Helpen!

Al het geld uit giften of donaties komt direct ten goede aan zoekacties naar vermiste personen.

Pin It on Pinterest

Share This