0 items
Op 15 maart 2021 het laatste mondelinge verweer, als laatste bezwaar, voor de stap naar de rechter. Onze advocaat Royce de Vries had weer een ijzersterk betoog!
Over 8 weken weten we meer!
Afgelopen tijd kreeg Signi hartverwarmende ondersteuning uit het hele land!
Beroepsduikers stellen zich beschikbaar!
Steunbetuigingen vanuit rechercheurs, families, donateurs, bedrijven, volgers en duikorganisaties.
Leo Blokland, advocaat en adviseur Nederlandse onderwatersportbond (NOB) stelde zijn kennis gratis ter beschikking om met de hele duiksportwereld op te trekken in een betere regelgeving.
Kamervragen zijn gestuurd naar SZW om ons verweer kracht bij te zetten.
Burgerparticipatie met sportduikers kan en mag niet verloren gaan!
Verschillende burgerinitiatieven waarbij sportduikers worden ingezet, lopen door de huidige wetgeving het risico op een torenhoge boete en dreigen daardoor te moeten stoppen. De NOB wil daarom in gesprek met het ministerie van SZW om de wetgeving hierop aan te passen.

Signi Zoekhonden | Ghost Diving | Duik de Noordzee schoon | Stichting ANEMOON

Zoek! De vrouw, de hond en de dood

Een filmdocumentaire over Signi Zoekhonden

Documentaire:’Zoek!’ Signi zoekt met haar honden naar vermiste mensen.
De honden zijn speciaal getraind in het herkennen van de geur van de dood. Dankzij hun inzet, worden veel lichamen teruggevonden en maken ze een einde aan de onzekerheid waarin achterblijvers leven.

Bekijk Zoek! HIER

Sluit popup

Help Signi Helpen!

Al het geld uit giften of donaties komt direct ten goede aan zoekacties naar vermiste personen.

Pin It on Pinterest

Share This