0 items
Uitzonderlijke dank gaat uit naar Royce de Vries en Peter R. de Vries, in de jarenlange strijd met de arbeidsinspectie! Zonder hen was Signi kopje onder gegaan…..
Volledig belangeloos hebben Royce en Peter, Signi en ‘het duiken voor goede doelen met sportduikers’, ondersteund! Vele dagen en uren verweer werden op papier gezet!
Royce en Peter hebben de boete kunnen reduceren van 12.000 tot 4.800 euro en uiteindelijk heeft een gulle gever, vanuit hun vriendenkring, het bedrag volledig betaald.
Maar daarmee is de veroordeling niet van tafel. De uitzendingen van Peter R de Vries over deze kwestie trokken, 2 avonden, 1.000.000 kijkers!
Een duidelijk, krachtig en indrukwekkend verhaal, met uitgebreide zendtijd, over de consequenties voor de achterblijvers en het werk van Signi zelf.
Grote betrokkenheid vanuit het hele land tot gevolg!
Kamervragen zijn gesteld!
Het belangeloos blijven zoeken en vinden van vermiste mensen mag niet verloren gaan!
Signi zoekhonden en vele familieleden zijn Royce en Peter uiterst dankbaar!

Zoek! De vrouw, de hond en de dood

Een filmdocumentaire over Signi Zoekhonden

Documentaire:’Zoek!’ Signi zoekt met haar honden naar vermiste mensen.
De honden zijn speciaal getraind in het herkennen van de geur van de dood. Dankzij hun inzet, worden veel lichamen teruggevonden en maken ze een einde aan de onzekerheid waarin achterblijvers leven.

Bekijk Zoek! HIER

Sluit popup

Help Signi Helpen!

Al het geld uit giften of donaties komt direct ten goede aan zoekacties naar vermiste personen.

Pin It on Pinterest

Share This