0 items
Signi zoekt steun in de wet.
Stichting SIGNI Zoekhonden is een succesvol burgerinitiatief dat de afgelopen 16 jaar meer
dan 400 vermissingen heeft weten op te lossen door slim samen te werken met talloze ter
zake kundige vrijwilligers. In 2020 werden beide oprichters benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De non-profit stichting acteert op verzoek van achterblijvers, voor wie de onwetendheid over het lot van hun familielid onmenselijk veel leed veroorzaakt. Echter,
activiteiten van SIGNI liggen nu gedwongen stil, vanwege een ernstig beperkende
interpretatie van wet- en regelgeving door de overheid, inclusief forse opgelegde boetes.
Inzetten van SIGNI betreffen in de regel complexe cold case vermissingen waar de politie niet actief op rechercheert omdat zij kampen met een tekort aan mankracht en budget of de kans zeer klein achten dat er na zoveel jaar nog resultaat geboekt kan worden. Vaak gaat het om watergerelateerde vermissingen waarvoor vrijwillige duikers onmisbaar zijn.
Echter, de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid meent dat nagenoeg elke
duik, anders dan naar visjes kijken, onder duikarbeid valt en daarom alleen door
beroepduikers uitgevoerd kan worden. Daarmee stelt hij dat goed opgeleide en ervaren duikvrijwilligers het Arbeidsomstandighedenbesluit overtreden. Hij legt een boete van bijna vijfduizend euro op aan de ANBI-erkende stichting en daarmee legt hij tevens een bom onder toekomstige inzetten van SIGNI en tal van andere watergerelateerde goede doelen.
Vele duikers zetten zich regelmatig in voor allerlei sociaalmaatschappelijke doelen, zoals:
opruimen van vijvers, verwijderen van netten, biologische tellingen, plaatsen van
wilgenrekjes voor sepia-eitjes, hulp bij lokale wateractiviteiten en dus ook het duiken naar
vermissingen. Volgens de staatssecretaris valt dit allemaal onder professionele duikarbeid.
Zelfs als een burger een bevriende duiker zou vragen een in het water gevallen sleutel op te
duiken. Resultaat is dat de activiteiten van SIGNI hiermee stil komen te liggen, ondanks
zestien jaar succesvolle inzet op een gebied waar de overheid zelf tekort schiet.
Nabestaanden van door SIGNI opgeloste vermissingen reageren geschokt dat SIGNI haar activiteiten nu noodgedwongen moet staken. Zij schrijven: “SIGNI is een waardevolle aanvulling op de hulpdiensten.” “Onze zoon, broer en vriend zou nog steeds vermist zijn
zonder de gemotiveerde inzet van de vrijwilligers van SIGNI.” “Het ‘niet-weten’ is een
verschrikkelijke positie voor familie en vrienden.” “Bij wie kunnen nabestaanden dan nog terecht, als dit vangnet achter de officiële instanties verdwijnt?”
Op Rijksoverheid.nl valt te lezen dat het kabinet ruimte wil voor initiatieven van burgers en
verenigingen in de samenleving en dat de overheid de “Doe-Democratie” actief ondersteunt:
“Bijvoorbeeld door knellende regels weg te nemen waar dat mogelijk is.” SIGNI vraagt de
politiek daad bij woord te voegen en de barrières weg te nemen die het schijnbaar
onmogelijk maken om nu, en in de toekomst, families bij te staan in de donkerste dagen van hun bestaan.
“Meer informatie en details in RTL Boulevard, vanaf 18.35 uur vanavond door Peter R de Vries”

Zoek! De vrouw, de hond en de dood

Een filmdocumentaire over Signi Zoekhonden

Documentaire:’Zoek!’ Signi zoekt met haar honden naar vermiste mensen.
De honden zijn speciaal getraind in het herkennen van de geur van de dood. Dankzij hun inzet, worden veel lichamen teruggevonden en maken ze een einde aan de onzekerheid waarin achterblijvers leven.

Bekijk Zoek! HIER

Sluit popup

Help Signi Helpen!

Al het geld uit giften of donaties komt direct ten goede aan zoekacties naar vermiste personen.

Pin It on Pinterest

Share This