0 items
Naast de vele intensieve zoekacties op het water en het zoekwerk van de honden in actuele vermissingen op het land, heeft Signi een extra team mensen beschikbaar, namelijk het grondonderzoek team.
Dit team, o.a. bestaande uit meerdere veteranen, heeft zich toegespitst op vermissingen ‘onder de grond’.
Het grondonderzoekteam verdiept zich in vermissingen daterend uit de WO II en cold case vermissingen. Binnen het team is er veel expertise in data-analyse, archiefonderzoek en luchtfoto interpretatie.
Wanneer er verdachte vermissingen zijn en deze zich op het land bevinden en verder onderzocht moeten worden wordt het grondonderzoek team ingezet.
Afhankelijk van de casus en wat we daarvan weten of nog niet weten, kan dit team ook vooraf ingeschakeld worden om een nadere verkenning of analyse te plegen voor mogelijke zoeklocaties.
Als de plaatsen van belang, helder zijn, en de honden de locaties afgezocht hebben, gaat het team aan de slag.
Het verder zoeken kan met allerlei middelen gebeuren. Bijvoorbeeld eerst met luchtfoto analyse, gronddetectie middelen, zoals magnetometer, grondradar of andere scanners. Als het nodig is, gaat het team daarna de grond in met de klassieke prikstok, schop of grondboor. Steeds vind er daarbij een afweging plaats. Als men bijvoorbeeld door het grondradarbeeld bijna zeker weet, dat er een persoon ligt, schakelt Signi mogelijk al meteen de autoriteiten in (bijvoorbeeld bij een vermoedelijk misdrijf). Voor zover nodig en wettelijk vereist is, zijn alle relevante partijen vooraf door ons ingelicht en -indien nodig- om toestemming gevraagd die Signi vrijwel altijd ook krijgt.
Een specifiek geval betreft de zogenaamde “cold-cases”, die zich zowel onder water alsook op het droge af kunnen spelen. We hebben diverse cold-cases in behandeling van recente datum, maar ook van langer geleden. Signi heeft al vermissingen die tot 26 jaar teruggaan opgelost. Op dit moment lopen er verschillende van dit soort zaken van recentere datum en twee vermissingen uit WO II van meer dan 75 jaar geleden. Dat soort zaken zijn soms alleen op te lossen door een andere benadering te kiezen, dan velen voor ons al gedaan hebben en werkelijk alle gegevens die bij die vermissing horen in een nieuw zoekplan te verwerken. Ieder geval is daarbij weer uniek. Zo lang er achterblijvers zijn van de vermiste, die wachten op de terugkeer van hun geliefde zal Signi zich in blijven spannen om ze ook terug te brengen.
Vrijwilligers gevraagd! Het grondonderzoek is vaak behoorlijk arbeidsintensief. We kunnen daarom altijd vrijwilligers gebruiken die een handje willen helpen! Ook sponsoren in geld en/of natura zijn welkom en nodig om ons werk te kunnen blijven doen. Het grondteam heeft enkele dagen per jaar bijvoorbeeld ernstig behoefte aan een mini graafmachine met machinist.

Zoek! De vrouw, de hond en de dood

Een filmdocumentaire over Signi Zoekhonden

Documentaire:’Zoek!’ Signi zoekt met haar honden naar vermiste mensen.
De honden zijn speciaal getraind in het herkennen van de geur van de dood. Dankzij hun inzet, worden veel lichamen teruggevonden en maken ze een einde aan de onzekerheid waarin achterblijvers leven.

Bekijk Zoek! HIER

Sluit popup

Help Signi Helpen!

Al het geld uit giften of donaties komt direct ten goede aan zoekacties naar vermiste personen.

Pin It on Pinterest

Share This