0 items

ik loop op straat,
mijn ogen staren.
ik zoek een glimp,
mijn wereld verblind.
kon ik maar even,
die mooie gedachten,
waar maken.
je lief gezicht,
even aanraken.
een stralend licht, wanhopig, zoekend.
maar jouw gezicht blijft vermist.

Dit zijn gedachten die door het hoofd gaan als een dierbare is vermist. Gedachten die maken dat Signi doorgaat waar anderen stoppen, zoekt waar anderen er geen heil in zien, vindt waar anderen de expertise missen. Signi kan zich na 15 jaar nog steeds onderscheiden door kwaliteit,duurzaamheid en succes, dankzij de tomeloze inzet van goed opgeleide honden, duikers,schippers, sonarspecialisten, bodemonderzoekers en andere vrijwilligers. Deze mooie 15 jaar zullen wij komend voorjaar onderstrepen met een Signi-dag op zaterdag 30 mei 2020.

Signi Zoekhonden heeft zich in 2019 wederom intensief ingezet in de opsporing van vermiste personen en met resultaat! Alhoewel Signi zoekhonden vrijwel altijd zoekt in vermissingenwaar al het nodige in gezocht is en de instanties het opgegeven hebben, lukt het toch om in uitzichtloze vermissingen te helpen.

Het jaar begon met een absurde ontknoping van de langdurige vermissingen van Astrid uit Koog aan de Zaan en Peter uit Gouda. Beide werden gevonden, meerdere kilometers van hun huis, vermissingen waarbij de hoop tot vinden sterk was afgenomen, maar eindelijk antwoorden gevonden werden.Zo’n vermissing was er ook bij Robert uit Haren. Vele sporen werden uitgelopen, gecombineerd met zoekacties op het water. Uiteindelijk kwam zijn lichaam na 2 weken boven drijven, niet ver vanwaar de honden als laatste hadden aangegeven in de stad Groningen.

Signi zocht ook onder moeilijke omstandigheden op de wateren in Amsterdam, vermissingen waar niemand een zoekactie aan waagde. Ook hun lichaam kwam uiteindelijk na 5 en 3 weken boven drijven niet ver vanwaar het spoor van de honden eindigde.

Intensief werd er gezocht naar de vermiste Diana bij de Zeelandbrug. Helaas maakte de harde stroming en het meegenomen zand berging onmogelijk. Gekeken wordt naar nieuwe mogelijkheden.Wel lukte het Signi dit jaar om de vermiste Reint uit Godlinze terug te vinden. Na een vermissing van 2 maanden gaf Signi antwoorden…Een vermissing die mogelijk nooit opgelost zou worden.Op het water werd ook intensief gezocht naar de langdurig vermiste Chursian en Jeroen, beide mogelijk met auto te water. Meer dan 50 auto’s konden inmiddels worden gevonden en afgedoken, maar deze vermissingen duren voort.

In de zomer werden de mantrailhonden meerdere malen ingezet in België, Dordrecht, Gorinchem, IJmuiden, Geleen en de Bilt. In de Bilt konden de honden doorslaggevend zijn na 11 dagen vermissing. De anderen werden gevonden voordat de honden duidelijkheid konden geven.

In het najaar kon het zoekteam te water doorslaggevend zijn in de 2 weken durende vermissing in Erica.En de zoekacties blijven momenteel doorgaan..

Daarnaast is het bodemonderzoekteam verder gekomen in de zoektocht naar vermisten uit de 2e wereldoorlog. Een groot gebied kon in kaart gebracht worden en bekeken, dankzij Empec survey, op zoek naar verzetsstrijders.

Naast de vele zoekacties is Signi zich natuurlijk blijven ontwikkelen. De sonarapparatuur is vernieuwd waardoor het zoeken op het water nog professioneler is geworden.

Onze expertise op het gebied van sonar is dit jaar ook overgedragen aan de brandweer en binnen het Signi team hebben de 3 nieuwe schippers hun vaarbewijs I en 4 schippers hun vaarbewijs II gehaald.

Dit jaar denkt Signi terug aan een dierbaar lid Herman Gosefoort. Helaas is hij niet meer onder ons. Dankbaar is Signi voor alle ondersteuning in de breedste zin van het woord voor materiaal, honden en alles wat er voor handen was….Dank je Herman, we missen je!

Deze dagen staat Signi zoekhonden extra stil bij het achterblijven van de nabestaanden van Peter, Astrid, Robert, Jesaja, Mustapha, Reint, Desiree, Dirk, Pepijn, Monique, Judith, Marcel en Jerome.Maar ook bij het gemis en onzekerheid van de nog steeds vermiste Max, Michal, Diana, Loes, Churisan, Jeroen, Tiny, Addy, Sabrina, Britta, Sidney, Henryk, Rob, Agnes, Arne, Henry, Sicco, Hanno, Rebecca, Henk, Tamara, Zoryana, Hans, Neeltje, Colin, Elke, Roelof, Herman, Ilham, Christiaan, Serkan, Jolanda, Remco, Peter, Rosa, Jan, Jacob, Yvonne, Deborah, Tanja, Theo, Willeke, Cheryl, Germa, Manuel, Peter, Jan en Piet.

Daarnaast herdenken we de blijvende vermisten na de rampen in: Sri Lanka, Thailand, Pakistan, Amerika, China, Japan, Haïti, Nepal en de Filipijnen en de WO II slachtoffers In Nederland. Vermisten waar Signi de afgelopen 15 jaar zich voor ingezet heeft, maar antwoorden zijn uitgebleven. Dit is waarom het werk van Signi ongelofelijk belangrijk blijft.Signi Zoekhonden is ontzettend dankbaar voor de ondersteuning van velen, waardoor ons werk mogelijk blijft. Dankzij hen en onze vrijwilligers met hun geduldige partners, is veel werk uit handen genomen.

Speciale dank gaat uit naar advocatenkantoor De Vries & Kasem voor de ondersteuning van de duikers en de inzet van Signi.

Verder danken wij:

De doortastende Signi honden, Power, Salto, Paddle, Fellow en P.D.
Het Signi duikteam, voor de vele duiken en doorslaggevende inzet
De Signi ondersteuners:Nick, Ariane en Frits voor de coördinatie van de duikers
Norbert voor de coördinatie van de schippers, de woordvoering, PR en sponsoring
Hennie voor de coördinatie van het grondonderzoek
Juul voor de research
Sven voor de coördinatie en inzet voor het onderhoud van de boten en de instructie voor het varen Margriet en Lilian voor de administratie en alle ondersteuning
Herman en Marijke van Dierenhulp Menorca, die het mantrailen tot een succes hebben gemaakt door het uitlopen en uitzetten van honderden kilometer spoor
De technische ondersteuning van:EBS marine Service BV, voor vele dagen sleutelen aan onze boten
Yanga watersport voor de realisatie van ons nieuwe oranje bootje
Empec Survey, voor de samenwerking m.b.v. sonar, grondradar-advies en inzet
Technautic voor het supporten van de sonarapparatuur
Pega trailers voor de ondersteuning van de trailers
Recherche en Cold case team Nederland, voor de prettige samenwerking in diverse vermissingszaken.
Rijkswaterstaat en havendiensten voor het handhaven van de veiligheid en de goede samenwerking tijdens duiken op groot water

Stichting AVOG, voor de samenwerking naar oorlogsslachtoffers
De veterinaire ondersteuning van Dierenkliniek Bakel
Fam. Broekhoff
voor de jaarlijks gulle gift
Web Pepper voor het maken en onderhouden van de website
Hill’s pet Nutrition voor de ondersteuning met hoogwaardig voer
Animanavoor het gratis verstrekken van het boekhoudprogramma
Autobedrijf van Lierop, voor het onderhoud van de trailers
Het sloopbedrijf Jansen BV voor het beschikbaar stellen van slooplocaties
De Verloskundigen praktijk uit Aarle Rixtel, Gemert en Bakel
De Groof Uitvaartverzorging voor ‘t verstrekken van kleding
CM2 Support, voor de ondersteuning op internet
Tineke de Kleijn, voor haar bijdrage van de lege flessen bij de Jumbo’s en alle PR
SiteGround Webhosting, voor gratis hosting
Son Scheepvaartverzekeringen en TVM Verzekeringen, voor gratis verzekeringen
Administratiekantoor Heylo, voor de tegemoetkoming in de financiële administratie
Oudetennisballen.com voor de gratis tennisballen voor de honden
Stickerwinkel.com voor de gratis stickers

En natuurlijk de schenkingen van de volgende bedrijven en stichtingen:Stichting Avog, BK6, Gemeente Gorinchem, Assembly Training , EU-People BV, Vechtdal Wonen

Speciale dank voor alle donateurs en schenkers
Zonder u zou ons werk financieel niet meer mogelijk zijn!

Ook zijn wij nog wekelijks blij met de eerdere grote ondersteuning in 2016 van onze boten, met dank aan: Roughneck Marine, Garmin, Pega trailers, Suzuki Marine, Equinox RVS, Hibs BV, Technautic, EBS Marine Service, Sponsor Pioner Multi boot, Storm Solutions en Filmakersen onze ambassadeurs Norbert Dikkeboom en Peter R de Vries voor het realiseren van dezesponsoring.

Doelstelling

Ons hart gaat uit naar degenen die hun dierbaren moeten missen…..Signi zoekhonden zet zich intensief in, om aan (langdurige) vermissingen een einde te maken.
Signi zoekhonden is een non-profit stichting die ten doel heeft vermiste mensen op te sporen met behulp van zoekhonden en een professioneel opsporingsteam voor vermissingen te water, landelijk – en stedelijk gebied. Signi doet onderzoek bij complexe en cold case vermissingen.
Signi zoekhonden is divers in haar inzetbaarheid en heeft in de meest uiteenlopende situaties mensen terug kunnen vinden.
Signi zoekhonden stelt in haar werkzaamheden één ding centraal: het vinden van vermiste personen en het beëindigen van de onzekerheid die achterblijvers treft in vermissingszaken.
Bij een vermissing kunt u Signi zoekhonden bellen op het volgende nummer: 06-55944248 (24 uur per dag bereikbaar). Signi zoekhonden zal u kosteloos ondersteunen bij het opsporen van uw vermiste dierbare.
Werkzaamheden:
Signi zoekhonden spoort vermiste mensen (levend of overleden) op met behulp van honden i.c.m. een compleet opsporingsteam en ondersteunende middelen (sonarapparatuur, dreg, grondradar etc.) en diensten, zoals een professioneel duik- sonar- , vaar-, grondonderzoek- en opsporingsteam.
Signi zoekhonden leidt honden en hun geleiders op tot een inzetbaar team voor het opsporen van vermiste mensen.
Signi zoekhonden ondersteunt het gebruik en de ontwikkelingen van de vaardigheden voor het inzetten van ondersteunende middelen (sonar, dreg, grondradar en nieuwe opsporingsmiddelen) voor het terugvinden van vermiste mensen.
Signi zoekhonden ondersteunt de ontwikkeling van de inzetbaarheid van aanvullende diensten voor het opsporen van vermiste mensen, zoals het ontwikkelen van de juiste onderzoek, duik- sonar-, vaar-, opsporings- en bergingstechnieken.

Resultaten:
Signi zoekhonden heeft in de afgelopen 14 jaar, 10 x ondersteuning verleent na rampen in het buitenland. Tijdens deze zoekacties zijn gemiddeld 40-50 mensen per inzet gevonden en geborgen, dankzij de inzetbaarheid van Signi zoekhonden. Signi zoekhonden is internationaal zeer uniek in het opsporen van overleden mensen in rampgebieden.
De unieke expertise, die de inzetteams internationaal hebben ontwikkeld, wordt in Nederland gebruikt om vermiste mensen op te sporen.
De doelstelling is om een gelijkwaardige capaciteit (klein, flexibel team) internationaal te handhaven en de resultaten van de internationale zoekacties en van zoekacties voor het opsporen van mensen in Nederland, te verbeteren.
Indien er geen inzet voor een ramp in het buitenland noodzakelijk is, kan Signi ook ingezet worden voor vermissingen in het buitenland bestaande uit slechts 1 persoon.
Signi zoekhonden heeft in de afgelopen 15 jaar 26 verdronken mensen daadwerkelijk gevonden en daarmee geborgen. Daar Signi vaak (te laat) wordt voor verdrinkingen wordt ingezet, heeft Signi zich zeer goed ontwikkeld in opsporingen met auto te water.
Bij vrije verdrinkingen geven de aanwijzingen van de honden, gedurende de bijna wekelijkse inzet, een zeer betrouwbare lokalisatie van het slachtoffer. Vrijwel altijd wordt het slachtoffer in de buurt of stroomafwaarts gevonden. Het bergen is door gasvorming van het slachtoffer, door het latere tijdstip, lastiger.
Signi zoekhonden wordt vrijwel altijd ingezet, daar waar inzet van overheidsinstanties niet toereikend is geweest. Dit heeft geleid tot het oplossen van vele cold case vermissingen variërend van 1,2,8,16 en 26 jaar vermist.
Naast de specialisatie in rampgebieden en op ‘t water, is Signi ook diverse malen succesvol gebleken na ‘t volgen van een spoor van de vermiste.
Door middel van ‘t mantrailen zijn meerdere mensen gevonden in bosrijke omgeving en in de stad. Eenmaal heeft dit zelfs geleidt tot het terugvinden van een vermiste die na 3 dagen vermissing nog in leven was, en hierdoor gered kond worden. In andere zaken kon Signi meer duidelijkheid verschaffen over de toedracht van de vermissing.
Indien het spoor naar het water leidde heeft Signi vanzelfsprekend het onderzoek op ‘t water voortgezet.
Heel bijzonder is, dat Signi succesvol is geweest bij een moordzaak/vermissing onder de grond. De verdachte kon door deze vondst ook veroordeeld worden.
Signi zal zich in deze discipline verder ontwikkelen met haar grondonderzoekteam, inclusief grondradar en metaaldetectoren.

Inkomstenwerving:
Signi zoekhonden zal om bovenstaande doelstellingen te realiseren, inkomsten moeten creëren, bestaande uit:
– donateurswerving
– sponsorwerving
– fondsenwerving
Bovenstaande wordt gedaan d.m.v.:
– p.r.: radio, tv, krant, website, demonstraties, lezingen
– doelgericht bedrijven benaderen voor specifieke sponsoring, mn bedrijven die een specifiek product kunnen leveren
– doelgericht fondsen aanschrijven voor de aanschaf van specifieke producten
– externen d.m.v. crowdfunding
Bovenstaande inkomstenverstrekkers worden bedankt d.m.v.:
– (jaarlijkse) nieuwsbrief met foto en bedankje
– vermelding op website (bedrijven)
– actuele informatievoorziening d.m.v. website en facebook
– indien gewenst lezing of demonstratie t.b.v. sponsor

Aanschaf materialen:
Signi zoekhonden zal zorg dragen voor een goed onderhoud en werkzaamheid van de bestaande materialen.
Signi zoekhonden zal zo nodig bestaande materialen vervangen.
Signi zoekhonden zal inventariseren over de mogelijkheden en bruikbaarheid van de volgende opsporingsmaterialen:
– materialen om bodemonderzoek te verbeteren
– materialen om de opsporing onder water te verbeteren
– materialen die de opsporing van vermiste mensen in de breedste zin ten goede komt

Geldbesteding en beheer:
Signi zoekhonden zal zorg dragen voor een goede verdeling en beheer van de geldstromen.
Signi zoekhonden maakt onderscheidt in de besteding voor binnenlandse zoekacties en buitenlandse zoekacties in rampgebieden. Voor dit laatste zal altijd een reservering uit staan.
Daarnaast zal Signi zoekhonden zorg dragen voor een goed onderhoud en werkzaamheid van de bestaande materialen. Signi zoekhonden zal zo nodig bestaande materialen vervangen.
Signi zoekhonden zal, na een goede inventarisatie over de mogelijkheden en bruikbaarheid van nieuwe opsporingsmaterialen, deze aanschaffen.
De inzetbare mensen zullen vrijwillig het werk voor de stichting verrichten. Vaak zal ook een eigen bijdrage in de materialen noodzakelijk zijn. De vrijwilligers zien af van reiskosten en vrijwilligersvergoedingen en zullen deze eventueel na giften terug kunnen ontvangen of deels bij opgave aan de belastingdienst. Bij terugkerende grote onkosten van diverse vrijwilligers die veel inzet verlenen, kan een tegemoetkoming in de onkosten (brandstof, aangeschafte middelen) gegeven worden, als de financiële situatie van de stichting dit toe laat.
Investeringen voor de toekomst zullen het belangrijkst zijn, zo ook een reserve voor onkosten in de toekomst. Deze reserve zal op een spaarrekening apart worden gezet.

Bestuur 2019:
Voorzitster:
Esther van Neerbos
Secretaris:
Marika Christina van Aalst-van der Werf
Penningmeester:
Hennie van Selst

Nb bovenstaande bestuursleden ontvangen geen vergoedingen voor het uitoefenen van hun functie.
Contactgegevens Signi zoekhonden:
Hazenhutsedijk 5, 5764 RP de Rips
www.zoekonden.com,
Tel: 06-55944248,
Fiscaalnummer: 8144 46 838
IBAN NL29ABNA0467855579,
KvK: 09145962

Gegevens tbv Anbi Status 2019-1

Zoek! De vrouw, de hond en de dood

Een filmdocumentaire over Signi Zoekhonden

Documentaire:’Zoek!’ Signi zoekt met haar honden naar vermiste mensen.
De honden zijn speciaal getraind in het herkennen van de geur van de dood. Dankzij hun inzet, worden veel lichamen teruggevonden en maken ze een einde aan de onzekerheid waarin achterblijvers leven.

Bekijk Zoek! HIER

Sluit popup

Help Signi Helpen!

Al het geld uit giften of donaties komt direct ten goede aan zoekacties naar vermiste personen.

Pin It on Pinterest

Share This