0 items

Op 5 en 6 januari 2019, zocht Signi zoekhonden naar de vermiste heer Huter uit Haren (Groningen). Geen zoektocht waar massaal door overheden en/of particulieren is ingezet, maar een vermissing met alle opties open en een ruim zoekgebied doordat meneer vertrokken was op de fiets.
Op zaterdag was meneer precies een week vermist. Een geurbron werd thuis opgepikt, al wordt dat met het verstrijken van de tijd steeds moeilijker. Namelijk het feit dat alle spullen al doorzocht waren door deze en gene, inclusief dhr. Huter zijn partner. En het feit dat dezelfde personen ook buiten intensief gezocht hadden.
Uiteindelijk werd een laars en een overal meegenomen, vermoedelijk niet aangeraakt door anderen. Ware het niet dat zowel de laars, als de overal, in de krappe bijkeuken te vinden waren.
Als eerste werd gezocht o.b.v. een tip. In eerste instantie had de hond moeite het spoor op te pakken, maar na goed aan de overal de snuiven, vertrok de hond acuut.
Maar na terugkoppeling bleek de afgelegde route exact de route te zijn die mevrouw 2 dagen ervoor had afgelegd om dhr Huter te zoeken. Helaas was er voor niets gezocht.
Vervolgens werd de hond ingezet bij de Albert Heijn (last point seen). Nu werd de laars aangeboden. Maar ook nu volgde de hond feilloos de sporen van mevrouw van een week geleden. Ook nu was Signi weer met lege handen.
De volgende dag, zondag, werd mantrailhond 2 ingezet. Nu met minder wind, geen druk winkelend publiek en alleen de binnenkant van de laars beschikbaar stellend.
Dit spoor was hoopvoller! Over een traject van 10 kilometer vervolgden de honden het spoor.
Goed uitwerken van een lang spoor kost veel tijd en die tijd begon te dringen… De route van de honden naderde gestaag de locatie van de enige tip. Besloten werd om het gebied rondom de tip verder uit te kammen met de zoekhonden. Helaas zonder resultaat.
Desondanks hoopt Signi dat de info van de route voldoende aanleiding geeft voor nieuwe tips.

Op 12 en 13 Januari 2019, zocht Signi zoekhonden weer intensief naar de dhr. Huter uit Haren (Groningen). Daar dhr. Huter met de fiets was vertrokken en mogelijk in de war was, werd de zoektocht m.b.v. de mantrailhonden voortgezet. Dit keer leiden de sporen naar de andere kant van de A28 langs het Noord Willems kanaal en de bossen bij Eelde. Daar Signi dit keer niet voorzien was op deze plotselinge wending richting het kanaal, werden aansluitend de bossen bij Eelde afgezocht. Voor de zoekactie op het kanaal werd een nieuwe zoekactie gepland met honden, sonar, boot en duikers.

Speuren met honden naar vermiste R.J. Huter. Zoek mee!
dinsdag 08 januari 2019 Haren de Krant

De heer R.J. Huter (72), die 29 december om 10.00 uur voor het laatst is gezien toen hij Albert Heijn aan de Kerkstraat verliet, is nog steeds spoorloos en de situatie is zorgwekkend. Afgelopen weekend is er twee dagen gezocht met speurhonden van Signi Zoekhonden. Dat levert nieuwe informatie op, die kan helpen bij het zoeken.

De honden maken het volgende duidelijk: De heer Huter is zaterdag 29 december rond 10.00 uur per fiets over de Jachtlaan en Onnerweg gereden. Op de spoorwegovergang Onnerweg heeft hij een pad genomen dat tussen de rails loopt langs de lijnwerkplaats van ProRail. Hij is blijven rijden, langs het rangeerterrein. Later wellicht lopend met fiets aan de hand. Ter hoogte van de spoorbrug Gieselgeer werd het spoor zwakker. De hondengeleiders denken dat de heer Huter het pad ter hoogte van de overweg Hoge Hereweg weer heeft verlaten. Hij kon toen linksaf door het bos richting Noordlaren en rechtsaf weer richting Haren.

Het ligt voor de hand dat hij linksaf is gegaan (hij kwam immers net uit Haren), door het bos in de richting van Noordlaren. Dat sluit aan op de tip van een getuige, die heer Huter zondag (een dag na de vermissing) met de fiets aan de hand heeft zien lopen langs de Osdijk, dwars door de Onnerpolder ter hoogte van Noordlaren. Daar heeft de politie ook in het water gezocht op een bepaalde plaats. Zonder resultaat.

Het gaat om een donkerrode damesfiets met twee fietstassen (zwart wit geblokt).

Hoe kunt u meezoeken?
Er is een theorie dat de heer Huter dus zondag 30 december nog in leven was. Wellicht heeft hij in verwarde toestand een schuilplaats gezocht en gevonden. Een schuur of hok in het bos of veld. Controleer alle verlaten schuilplaatsen. Als u de heer Huter aantreft, bel de politie. Hij is het laatst gezien in een spijkerbroek, groene jas en geblokt overhemd. Gezien de urgentie: zoek niet morgen, maar vandaag!

Hondenteams en tientallen Harenaars krijgen vermiste Robert Huter (72) niet in beeld
13 januari Erik van der Veen Groningen

Waar is Robert Huter? Los van elkaar gingen dit weekend tientallen Harenaars en twee hondenteams op zoek. Maar hun 72-jarige plaatsgenoot blijft spoorloos. Nu al twee weken lang.

Hij zou een nieuwe fiets gaan kopen. Maar sinds Robert Huter op 29 december ‘s morgens om kwart voor tien het huis verliet op de donkerrode Batavus-fiets van zijn vrouw, ontbreekt ieder spoor van de 72-jarige oud-wiskundedocent uit Haren.

Na twee weken ten einde raad
Familie en vrienden zijn inmiddels ten einde raad. Na twee weken onderzoek staat eigenlijk alleen vast dat Buter om 10 uur nog is gezien in de Albert Heijn aan de Kerkstraat. Verder is er echter in wijde omgeving niets gevonden dat een antwoord geeft op de vraag waar hij kan zijn gebleven.

Op verzoek van zijn echtgenote zocht een hondenteam van de Brabantse stichting Signi Zoekhonden vorige week zaterdag al Haren en wijde omgeving af naar sporen. Dit weekend gingen de Mechelse herders Fellow en Paddle en hun begeleidsters Jeanet Kruit en Esther van Neerbos verder waar ze een week eerder waren gebleven.

Twee hondenteams afzonderlijk in touw
Los van de zoektocht van de Signi-dames zocht ondertussen elders nóg een hondenteam. Ook tientallen buurtgenoten kamden Haren en wijde omtrek uit. Elk schuurtje en weiland waar Huter, die afhankelijk is van medicijnen, kan zijn gepasseerd op zijn zwerftocht, werd doorzocht.

Een deel van de zoekers was opgetrommeld door Hein Bloemink, buurtgenoot en uitgever van de lokale nieuwssite Haren. Hij is erg begaan met Huters lot en probeert al sinds het eerste opsporingsbericht van de politie feiten en feitjes te vinden die helderheid in de zaak kunnen brengen.

Dienstpad tussen spoorlijnen ingeslagen
Buurtgenoten noch zoekhonden kregen de vermiste Harenaar echter in beeld. Waarschijnlijk maakte het Signi-team nog de meest concrete vorderingen, maar veel verder dan vorige week kwamen Kruit en Van Neerbos zaterdag en zondag niet.

Vorige week leidden hun honden ze al zuidwaarts vanuit Haren richting de treinwerkplaats van ProRail en het aangrenzende rangeerterrein bij Onnen. Uit de reacties van hun honden reconstrueren Kruit en Van Neerbos dat Huter bij de overweg Onnerweg het dienstpad tussen beide spoorlijnen moet zijn ingeslagen. Ze vermoeden dat hij tot aan de overweg aan de Hoge Hereweg in Glimmen langs de rails is getrokken en daar weer de weg op is gegaan.

Zoektocht volgende week op kanaal
Zaterdag en zondag pikten Fellow en Paddle het spoor vandaar weer op, niet echt geholpen door felle wind en regen. Terwijl hun collega’s van de Dutch Rescue Dogs hun kansen beproefden richting Zuidlaardermeer, maakte het Signi-team een enorme zwerftocht die via de Oosterbroekweg helemaal tot aan de andere kant van de A28 leidde naar de polder rond Witte Molen.

Huter noch zijn rode damesfiets kwamen echter in beeld. Signi komt volgend weekend nog een derde keer terug om per boot ook op het Noord-Willemskanaal te zoeken, zegt Van Neerbos. ,,Zolang meneer niet gevonden is, gaan wij verder.’’

Op 19 januari 2019 zocht Signi zoekhonden wederom intensief in de complexe vermissing van dhr. Huter uit Haren (Groningen). Dit keer met de boot, honden, sonar en duikers standby.
Dankzij de flexibele medewerking van waterbeheer Groningen, Drenthe en brugbediening van Groningen, Drenthe en pro-rail kon deze zoekactie plaatsvinden. Helaas leverde deze zoekactie geen concrete locatie in het water op en werden de duikers niet ingezet.

Update 20 januari inzake vermissing Harenaar: Sonar, honden, zoekers. Geen Rob Huter, wél een klein nieuw feit.
dinsdag 22 januari 2019, Haren de Krant

Zaterdag 19 januari is de heer Rob Huter (72) uit Haren nog steeds spoorloos. Zijn verdwijning houdt nu steeds meer mensen bezig en er wordt direct en indirect door tientallen mensen naar hem gezocht. De puzzel is nog lang niet compleet, maar er er is de laatste week wel weer iets meer bekend geworden, zodat bepaalde scenario’s kunnen worden weggestreept. Zo is het niet aannemelijk dat hij van huis vertrok met de bedoeling om te verdwijnen. Hamvraag is en blijft: waar is donkerrode damesfiets met versnelling van het merk Batavus (Verona) met geblokte fietstassen?

Lezers worden verzocht dit artikel te delen met mensen in de binnenstad van Groningen die wonen op de fietsroutes tussen Bedumerweg en Haren. Daarover verderop meer. Een vorige update leest u hier: http://www.harendekrant.nl/nieuws/update-18-januari-harenaar-rob-huter-nog-steeds-zoek-maar-het-beeld-wordt-iets-duidelijker-zaterdag-nieuwe-zoekacties/

Nieuwe informatie
Gisteren (19 januari) is wederom gesproken met een getuige (een oud-collega van wiskundeleraar Rob Huter) die hem rond de dag van de vermissing (29 december) zou zijn tegengekomen bij de Jumbo aan het Anjerplein in Haren. Huter was toen ‘afwezig’ en herkende de getuige niet, hoewel hij hem even recht in het gezicht keek. De getuige heeft nu aan de hand van zijn eigen pinbetaling (Jumbo) exact kunnen vaststellen wanneer deze vluchtige ontmoeting heeft plaatsgevonden: dat was zaterdag 29 december (dag van vermissing) om 11.09 uur. Deze informatie is weliswaar niet ‘breaking’, maar is wel van groot belang om de dag te reconstrueren. Immers, tot nu toe werd Rob Huter voor het laatst 100% zeker gezien toen hij om 10.08 uur bij Albert Heijn afrekende. Conclusie: hij heeft tussen 10.08 uur en 11.09 uur ‘rondgezworven’ ergens tussen Albert Heijn en Jumbo Anjerplein. Dat is amper 5-7 minuten fietsen (1,5 kilometer).
Vraag: Waar is Rob Huter geweest tussen 10.08 uur en 11.09 uur?
Waarom deze vraag: Om te kunnen inschatten in welke gemoedstoestand de heer Huter verkeerde en of er in dat uur iets vreemds is voorgevallen.

Gezien aan Bedumerweg, Groningen 14.00 uur
Sinds afgelopen woensdag is de Bedumerweg in beeld als het laatste adres waar Rob Huter is geweest op de dag van zijn vermissing. Op die regenachtige zaterdagmiddag kocht hij een fiets bij fietsenwinkel Dik aan de Bedumerweg. In die winkel viel het medewerkers op dat hij zich wat verward gedroeg. Hij had eerder fietshandel Gro bezocht aan de Korreweg. Daar vertelde hij dat hij ook al was geweest bij Belga aan het Sontplein.
Vraag: Wie heeft Rob Huter ontmoet of gezien op de route tussen Haren, Sontplein, Korreweg en Bedumerweg? Dat moet zijn geweest tussen 11.15 uur en ongeveer 14.00 uur. Heeft hij ergens iets te eten gekocht? Snackbar, bakker?
Waarom deze vraag: Om te kunnen nagaan of zich op dat traject iets heeft voorgedaan, wat later tot zijn vermissing zou kunnen leiden.

Traject Bedumerweg-Haren later op de middag
Rob Huter is rond 14.00 uur de winkel aan de Bedumerweg uitgelopen. Dat is het laatst 100% bewijs dat hij in goede gezondheid verkeerde. In de winkel gedroeg hij zich enigszins verward. De vraag is nu: is hij daar weer op de rode damesfiets gestapt om naar huis (Haren) terug te keren? Zo ja, welke route heeft hij genomen (er zijn meerdere opties)? Of is hij eerst in de stad gebleven (het regende, misschien schuilen)? Heeft hij in de stad horecabedrijven bezocht om te lunchen? Hij heeft niet meer gepind en zou contant betaald moeten hebben.
Vraag: Wie heeft Rob Huter ontmoet of gezien in de loop van de middag van de regenachtige zaterdag 29 december na 14.00 uur op het traject Bedumerweg-Haren? De snelste route zou hem ongeveer 40-45 minuten kosten (8,4 kilometer). Wie ziet zijn rode damesfiets ergens liggen of staan?
Waarom deze vraag: Ergens op dit traject moet er iets zijn gebeurd, waardoor Rob Huter niet meer naar huis kon of wilde. Die gebeurtenis is cruciaal.

Een nacht en een dag later
Twee getuigen melden na de publicaties, dat zij op de Osdijk in de Onnerpolder op zondag 30 december tussen 15 en 16 uur een man hebben zien lopen met de fiets aan de hand. Die leek op Huter. Hij liep in de richting van het Zuidlaardermeer. Dat zou betekenen dat Rob Huter na de vorige dag een plek gevonden moet hebben om te overnachten. Waar kan dat zijn geweest? Waarom ging hij daarna niet rechtstreeks naar huis, maar kwam hij in de polder terecht in de regen? Let op: de getuigen kenden de heer Huter niet persoonlijk en baseren zich op de publicaties. Dit is dus geen 100% feit.
Vraag: Wie heeft Rob Huter gezien op het traject Groningen-Osdijk? Wie heeft de rode damesfiets aangetroffen?
Waarom deze vraag: Proberen van de onzekerheid van deze meldingen een 100% feit te maken. In dat geval was hij op 30 december dus in leven. Zou verward geraakt kunnen zijn.

Was u de man aan de Osdijk?
Was de man aan de Osdijk wel of niet Rob Huter? Laten we de vraag omdraaien: was u de man die op zondag 30 december (regenachtig, kort voor oudjaar) met de fiets aan de hand heeft gelopen op de Osdijk in de Onnerpolder? Bent u de man die aangezien kan zijn voor Rob Huter (zie foto)? Laat het dan direct weten aan de politie (0900-8844).

Zoek mee: signalement
Rob Huter droeg een grijze trui, geruit overhemd en een spijkerbroek. Hij droeg een groene jas, die geen echte stevige regenjas was. Hij droeg geen sjaal.
Fiets: Hij reed op een Bordeaux-rode damesfiets met versnelling van het Merk Batavus, type Verona. Daar zaten fietstassen op met geblokt motief.

Samengevat het verloop van zaterdag 29 december
-9.45 uur vertrek van huis in Haren
-10.08 uur vertrek uit Albert Heijn, Haren
-11.09 uur bezoekt Jumbo Anjerplein, Haren
-Bezoekt Belga Fietsen, Sontplein
-Rond 13.30 uur bezoekt hij Gro Fietsen, Korreweg
-Rond 14.00 uur bezoekt hij Dik Fietsen, Bedumerweg en koopt fiets. Verwarde indruk
Daarna onbekend.

Wie zoeken met u mee?
-Tientallen mensen zoeken direct of indirect
-Er zijn flyers verspreid aan het Zuidveld in Onnen en in de omgeving Bedumerweg
-Honden van Signi hebben gezocht, ook in het Noordwillemskanaal (ook op 19 januari)
-Honden van Dutch Rescus Dogs hebben gezocht in de Onnerpolder (ook op 19 januari)
-De echtgenote van de vermiste man zoekt dagelijks met haar familie
-De politie trekt alle tips actief na en wordt ook gezien tijdens het fysiek uitkijken naar Rob Huter

 

Zondag 3 en 10 februari zocht Signi zoekhonden verder naar de vermiste man uit Haren. Nieuwe informatie was binnengekomen dat hij op camerabeelden bij een fietsenzaak in Groningen te zien was. Daar de sporen vanuit de Albert Heijn in Haren, waar de man dagelijks kwam, geen concreet resultaat opleverden, konden deze mogelijk gerelateerd zijn aan iets oudere sporen.
Vandaar dat een nieuwe zoektocht ingezet werd, vanaf de fietsenwinkel in Groningen. Ondanks de barre omstandigheden van het weer en de ouderdom van de sporen, wisten de honden nog een spoor te traceren van ruim 1,5 km lang. Nadere informatie nadien bleek dat deze sporen overeen kwamen met de fietsenwinkels die de vermiste man nadien nog bezocht had (niet zoals eerder gedacht had, voordien). Ter hoogte van de Bloemensingel in Groningen raakten de honden het spoor kwijt. Verdere sporen op zowel de binnen- als de buitenring van Groningen, waren niet meer te vinden. Een zoekactie te water werd aansluitend in die week gepland. Dit was niet meer nodig. Op 12 februari 2019 kwam het trieste bericht dat het lichaam in het water gevonden was, in het verlengde van de Bloemensingel.
Signi zoekhonden wenst zijn familie en vrienden veel sterkte toe.

Bloemink opgelucht na vondst vermiste Huter: ‘Eind aan bizarre, donkere film’
woensdag 13 februari 2019 RTV Noord

Harenaar Hein Bloemink is opgelucht dat in het water bij de Winschoterkade in Groningen dinsdag het lichaam van Robert Huter is gevonden.

De 72-jarige Harenaar werd sinds 29 december vorig jaar vermist. De vermissing van Huter was voor plaatsgenoten aanleiding zoekacties te houden. Bloemink, eigenaar van Haren de Krant, hielp daarbij door een filmische reconstructie te maken van de verdwijning en door er ook veel aandacht aan te besteden in zijn krant.
Eindelijk duidelijkheid

Bloemink is blij dat er nu eindelijk duidelijkheid is over het lot van Huter. ‘Ik ben enorm opgelucht dat dit niet een vermissing gaat worden die jaren zal voortduren. Dat zou voor zijn vrouw ondraaglijk en onverdraaglijk zijn, als je helemaal niet weet wat er met je man gebeurd is.’

Eindelijk is er een plot aan deze bizarre, donkere film van de afgelopen weken
Hein Bloemink

‘Tegelijk heb ik een gevoel van: eindelijk is er een plot aan deze bizarre, donkere film van de afgelopen weken. Dat plot is wel verrassend simpel. We hebben gedacht aan een welbewust verdwijnen, wellicht aan fatale plannen. En dan blijkt het dat hem ‘gewoon’ iets fataals is overkomen, op 1.700 meter van de plek waar hij voor het laatst gezien is. De politie twitterde al meteen dat er geen sprake is van een misdrijf.’
Scenario’s

De Harense journalist is er altijd van uitgegaan dat Huter iets is overkomen. ‘Ik ben een aantal scenario’s gaan bedenken, net als de politie heeft gedaan. Eén ervan was dat hem vanaf de fietswinkel aan de Korreweg onderweg naar een bestemming iets overkomen is.’

Statistieken wijzen uit dat er vaak water in het spel is bij verdwijningen. Die vrees is uitgekomen
Hein Bloemink

Bloemink dacht daarbij ook aan water: ‘Statistieken wijzen uit dat er vaak water in het spel is bij verdwijningen. Toen ben ik op de kaart gaan kijken welke wateren hij zou zijn tegenkomen, als hij bijvoorbeeld op weg was naar huis. Dan kom je onder andere de Diepenring en Oosterhamrikkade tegen. En die vrees is uitgekomen.’
Waar is rode fiets?

Ook speurhonden van Signi wezen in die richting. ‘Zondag zijn de speurhonden ten tweede male gaan lopen vanaf de fietswinkel aan de Korreweg. Ten tweede male kwamen ze uit bij de Oosterhamrikkade, naast restaurant DOT.’

Komende zaterdag zou er daarom een zoekactie zijn met een bootje, dregmateriaal en zelfs duikers. Bloemink: ‘Die hebben we nu tot op zekere hoogte afgeblazen. Want we zijn nog wel op zoek naar Huters rode fiets. Die moet iets gaan vertellen over de toedracht.’

Zoek! De vrouw, de hond en de dood

Een filmdocumentaire over Signi Zoekhonden

Documentaire:’Zoek!’ Signi zoekt met haar honden naar vermiste mensen.
De honden zijn speciaal getraind in het herkennen van de geur van de dood. Dankzij hun inzet, worden veel lichamen teruggevonden en maken ze een einde aan de onzekerheid waarin achterblijvers leven.

Bekijk Zoek! HIER

Sluit popup

Help Signi Helpen!

Al het geld uit giften of donaties komt direct ten goede aan zoekacties naar vermiste personen.

Pin It on Pinterest

Share This