Ooit
“Ooit ben je weer bij me”, ”Ooit kom je weer terug”, ”We zullen blijven zoeken”, ”Het kan niet
anders, we zullen wel moeten”, ”Ook al moet ik nu wachten”, ”Te lang wachten”, ”Want ik weet
zeker, ooit ben je weer bij me”, ”Ooit kom je weer terug”

Dit zijn gedachten die door het hoofd gaan als een dierbare is vermist. Gedachten die maken dat
Signi doorgaat waar anderen stoppen, zoekt waar anderen er geen heil in zien, vindt waar anderen
de expertise missen. Signi kan zich na 14 jaar nog steeds onderscheiden door kwaliteit,
duurzaamheid en succes, dankzij de tomeloze inzet van onze goed opgeleide honden, duikers,
schippers, sonarspecialisten en bodemonderzoekers.

Signi zoekhonden heeft zich in 2018 wederom intensief ingezet in de opsporing van vermiste
mensen en met resultaat! Alhoewel Signi zoekhonden vrijwel altijd zoekt voor vermissingen
waar al het nodige in gezocht is en de instanties het opgegeven hebben, lukt het toch om in
uitzichtloze vermissingen te helpen.

Het jaar begon met de emotionele zoektocht naar de jonge Remon Bruinsma uit
Leeuwarden. Tijdens de donkere dagen in december en januari zocht Signi naar hem. Allereerst
lokaliseerden de honden zijn spoor naar het water. Daar vervolgzoekacties niets opleverde,
werden ook de duikers van Signi ingezet. Na intensief duiken onder en tussen de aangemeerde
boten op de locatie die de honden aangaven, kwam kort daarna zijn lichaam daar boven drijven.

Hetzelfde lukte Signi bij de vermiste Oskar uit Weesp. Ook daar konden de honden het spoor
naar het water volgen en werd uiteindelijk het lichaam gevonden door een voorbijganger op de
plaats waar de honden voor het laatst verwezen hadden en de duikers vlakbij gedoken hadden.

In Hoogeveen werd door het Soad met de dreg de vermiste Frans uit het water gehaald. De
honden hadden sporen rondom de vijver gevonden en daar aangeslagen.

In België zochten de honden op het water naar de vermiste Paul. Vele kilometers volgden de
honden zijn spoor op het water. Na een intensieve duikactie kon ook hier daags erna zijn lichaam
stroomafwaarts teruggevonden worden.

De langdurige vermissing van Jeroen de Wit heeft het hele jaar door de aandacht van Signi
gekregen m.b.v. vele zoekacties. In 16 (!) zoekacties werden in totaal19 auto’s aangetroffen en
afgedoken door de duikers. Honderden kilometers water werden hierbij gecontroleerd. In extreem
koude, natte en zonnige omstandigheden werden kosten nog moeite gespaard.

Een andere intensieve zoektocht was naar de vermiste visser Tiny op Oosterschelde. Intensieve
zoektochten, met honden, boten, duikers en drones werden gedaan om een vermissing zonder
einde te proberen te voorkomen. Helaas kon Signi de gevolgen van de natuur hierin niet voor
zijn.

Een hele absurde vermissing, was de vermissing van Jos Brech in de Vogezen. Meerdere keren is
Signi naar de Vogezen afgereisd om zijn sporen te volgen, want een ongeluk werd gevreesd. Een
tocht van 140 km werd in beeld gebracht. Uiteindelijk eindigde de tocht met aanwijzingen voor
een bewuste verdwijning. Wat later niet alleen een verdwijning maar ook een vlucht was voor de
mogelijke moord op Nicky Verstappen met een doorreis naar Spanje. Gelukkig is hij daar na een
tip opgepakt en is er rechtsvervolging.

Een andere vermissing die veel stof deed opwaaien was die van Willeke Dost. Waar Signi
eigenlijk in alle stilte verder wilde zoeken, kwam deze vermissing door een dorpsopstand door de
bevindingen van de honden, vol in de schijnwerpers. Hierdoor zijn er nieuwe deuren geopend en
gaat de zoektocht na 26 jaar weer in volle gang door.

Ook in andere cold case vermissingen zoals die van Jolanda Meijer werd weer opnieuw een groot
stuk water afgezocht en 6 auto’s door de duikers bestudeerd.

Ook naar de 9 jaar vermiste en vermoorde Britta Cloetens en de 26 jaar vermiste Theo van de
Oetelaar werd verder gezocht met de honden en de grondradar.

De mantrailhonden werden dit jaar ook meermaals ingezet. In Beverwijk eindigde het spoor
vlakbij waar de vermiste, zich nog verplaatsend, daags erna werd gevonden. In Leiden gaf juist
het ontbreken van het spoor, in de zoektocht naar vermiste en vermoorde Mona, de nodige
informatie. In Aarle Rixtel gaf het einde van het spoor aan dat de vermiste ingestapt was en nog
in leven was. Bij 2 anderen vermisten uit Druten bleken de sporen veel te lang te zijn en werden
ze tientallen kilometers verder, de dag erna, teruggevonden. In Amstelveen werd de vermiste in
het verlengde van het spoor tijdens het zoeken door een werknemer gevonden. Bij Emil bleken
de vele sporen in de drukke binnenstad op de fiets, helaas te complex, maanden later werd hij
gelukkig toch gevonden. In Enschede wordt aan de hand van de sporen, nog verder gezocht en in
Koog aan de Zaan heeft de oud rechercheur van Signi als vervolg op deze vermissing, zich op de
zaak gestort, waardoor nieuw onderzoek is ingezet.

Een internationale zoekaanvraag uit Roemenië werd ingevuld door de honden. Op hun
aanwijzingen i.c.m de sonar daags erna, is meer duidelijk over de verdrinking in een stuwmeer op
60 meter diepte. Een vervolg is in gang gezet in combinatie met onderwater camera’s, duikers en
een ROV.

2018 naderde haar einde met de vondst van een vermiste man in Boxmeer met de auto te water.
Eerdere zoekacties van overheden op die plaats, hadden niets opgeleverd. Een vermissing die
oneindig had kunnen zijn, duurde hierdoor slechts 8 dagen.

Twee weken later trof Signi een auto aan die belangrijke informatie verschafte voor de
achtergebleven vader, in de zoektocht naar de oorzaak van de dood van zijn zoon. Ook hier
maakte het niet slagen in eerdere zoekacties door anderen, zijn overlijden extra raadselachtig.

Naast de vele zoekacties is Signi zich natuurlijk blijven ontwikkelen. Voor de duikers is er extra
onderwatercommunicatie aangeschaft en de honden kunnen doorzoeken op zeer warme dagen
door de aanschaf van een airco. Nieuwe porto’s voor langere afstanden ondersteunen het
mantrailen.

Trots zijn wij op de nieuwe Mechelse Herder P.D, die zich nog meer gaat richten op een plaats
delict en fijnzinnig zoeken. Daarnaast zijn het aantal schippers uitgebreid m.b.v. een interne
opleiding voor het vaarbewijs en praktijktraining.

Deze dagen staat Signi zoekhonden extra stil bij het achterblijven van de nabestaanden van
Remon, Oskar, Frans, Paul, Mona, Michel, Emil, Hiromi, Sjors, Harold en Harold. Maar ook bij het
gemis en onzekerheid van de nog steeds vermiste Tiny, Jeroen, Astrid, Loes, Addy, Britta,
Jolanda, Willeke en Theo.

Signi Zoekhonden is ontzettend dankbaar voor de ondersteuning van velen, waardoor ons werk
mogelijk blijft. Dankzij hen en onze vrijwilligers met hun geduldige partners, is veel werk uit
handen genomen.

Verder danken wij:
De doortastende Signi honden
Het Signi duikteam, voor de vele (donkere) duikuurtjes, de lange ritten en het geduldig wachten
tot de inzet.
De Signi ondersteuners:
Nick, Ariane en Linda voor de coördinatie van de duikers, Hennie, Pieter, Martin en Martin voor
het grondonderzoek,
Juul voor de research, Sven voor de boten en instructie varen, Martijn, Norbert, Edwin en Peter
voor het vele varen. Margriet en Lilian voor de administratie en alle ondersteuning.
Herman en Marijke van Dierenhulp Menorca, die het mantrailen tot een succes hebben gemaakt
door het uitlopen en uitzetten van honderden kilometer spoor.
De technische ondersteuning van
EBS marine Service BV , voor vele dagen sleutelen aan onze boten.
Empec Survey, voor de samenwerking m.b.v. sonar en de ondersteuning in grondradar advies en
inzet.
Recherche en Cold case team Nederland , voor de prettige samenwerking in diverse
vermissingszaken.
Rijkswaterstaat voor het handhaven van de veiligheid en de goede samenwerking tijdens
duiken op groot water.
Stichting AVOG, voor de samenwerking naar oorlogsslachtoffers.
Topvertalers, voor de vertaling van de gehele website in het engels!
De veterinaire ondersteuning van Dierenkliniek Bakel.
Fam. Broekhoff voor de jaarlijks gulle gift.
Web Pepper voor het maken en onderhouden van de website.
Hill’s pet Nutrition voor de ondersteuning met hoogwaardig voer.
Animana voor het gratis verstrekken van het boekhoudprogramma.
Autobedrijf van Lierop, voor het onderhoud van de trailers.
De sloopbedrijven Jansen BV en Beelen BV voor het beschikbaar stellen van slooplocaties.
De Verloskundigen praktijk uit Aarle Rixtel, Gemert en Bakel.
De Groof Uitvaartverzorging voor ‘t verstrekken van kleding.
Technautic voor het supporten van de sonarapparatuur.
Pega trailers voor de ondersteuning van de trailers.
CM2 Support, voor de ondersteuning op internet.
Tineke de Kleijn, voor haar bijdrage van de lege flessen bij de Jumbo’s en alle pr.
SiteGround Webhosting, voor gratis hosting.
Son Scheepvaartverzekeringen en TVM Verzekeringen, voor gratis verzekeringen.
Administratiekantoor Heylo, voor de tegemoetkoming in de financiële administratie.
En natuurlijk de schenkingen van de volgende bedrijven en stichtingen:
Ventura Systems, Graydon Nederland, Adventure Store, Hondenfeest Helmond, s’ Heeren Loo
zorgverlening en Stichting Avog.

Speciale dank voor alle donateurs en schenkers
Zonder u zou ons werk financieel niet meer mogelijk zijn!

Ook zijn wij nog wekelijks blij met de eerdere grote ondersteuning in 2016 van onze boten, met
dank aan:
Roughneck Marine, Garmin, Pega trailers, Suzuki Marine, Equinox RVS, Hibs BV, Technautic,
EBS Marine Service, Sponsor Pioner Multi boot, Storm Solutions en Filmakers
en onze ambassadeurs Norbert Dikkeboom en Peter R de Vries voor het realiseren van deze
sponsoring.

Maar bovenal willen we u een gezond, gelukkig en vooral veilig 2019 wensen!

Namens alle vrijwilligers van Signi Zoekhonden,
Esther van Neerbos en Janette Kruit
Signi zoekhonden

Hazenhutsedijk 5, 5764 RP de Rips, Tel.:00316-55944248 b.g.g. 0031-651023280
Email: info@zoekhonden.com, Website: www.zoekhonden.com
IBAN NL29ABNA0467855579, Kvk.: 09145962

Help Signi Helpen!

Al het geld uit giften of donaties komt direct ten goede aan zoekacties naar vermiste personen.

Pin It on Pinterest

Share This