0 items

Sinds 30 december 2017 werd een 66-jarige man vermist. Tijdens zijn verblijf in de GGZ instelling in Hoogeveen was hij spoorloos verdwenen. Op camerabeelden was nog te zien hoe hij achter op het terrein verdween. Vele zoekacties waren al ondernomen, maar omdat na 1 week nog geen duidelijkheid was, besloot Signi op verzoek van de familie te helpen.
Op zaterdag en zondag 6,7 januari werd door Signi gezocht.
Op zaterdag werden sporen uitgewerkt door de mantrailhond. Deze sporen eindigden achter op ‘t terrein bij de snelweg en rond de vijver van het GGZ terrein. Tevens gaf de hond aan op de vijver. Daar in de vijver al vaker iemand verdronken was, was het niet ondenkbaar dat op deze ondiepe plek de geur voor de hond nog steeds te ruiken was.
Daarom werd ook verder gezocht o.b.v. tips langs de snelweg en bij het kanaal. Hierop roken de honden ‘dode’ lucht in het kanaal.

Daar op beide locaties, zowel op het kanaal als in de vijver, aangeven werd door de ‘doodzoek’ honden en beide locaties dit mogelijk maakten door eerdere verdrinkingen, moest een keuze gemaakt worden.
De vijver zou op korte termijn afgezocht worden door de politie, bij het kanaal was haast geboden i.v.m. de stroming.
Op zondag 7 januari werd dus gezocht vanaf het water met een boot, tot de sluis van Zeewolde, die week waren deze sluizen nog niet open geweest. Deze sluis werd door de Signi duikers afgedoken,

Helaas zonder resultaat.

De dagen die erop volgden, is overdracht gedaan van de bevindingen van de vijver.
Op zaterdag 13 januari is op die plaats waar de honden aangaven op de vijver, het lichaam geborgen door het dregteam van SOAD in opdracht van de politie.

Signi zoekhonden wenst de familie en vrienden veel sterkte toe.

Zoek! De vrouw, de hond en de dood

Een filmdocumentaire over Signi Zoekhonden

Documentaire:’Zoek!’ Signi zoekt met haar honden naar vermiste mensen.
De honden zijn speciaal getraind in het herkennen van de geur van de dood. Dankzij hun inzet, worden veel lichamen teruggevonden en maken ze een einde aan de onzekerheid waarin achterblijvers leven.

Bekijk Zoek! HIER

Sluit popup

Help Signi Helpen!

Al het geld uit giften of donaties komt direct ten goede aan zoekacties naar vermiste personen.

Pin It on Pinterest

Share This