0 items

Soms zou ik gisteren over willen doen…
om vandaag beter te begrijpen.
Soms zou ik gisteren willen overslaan….
om vandaag niet te hoeven denken.
Soms zou ik willen dat gisteren nooit ophield…..
omdat er samen en geen morgen meer is.
En soms zou ik gisteren willen blijven herinneren…
omdat we niets weten en ik je mis.

2017 was een ander jaar dan andere jaren. Een jaar van groeiende economie, een jaar waarin voor veel
mensen de hoop weer is terugkeerd. 2017 was ook een jaar van een groeiend aantal burger zoekinitiatieven,
mede door de toenemende media aandacht. In toenemende mate werden afgelopen jaar
massaal burgers ingezet om te helpen zoeken, desondanks bleef de vraag naar Signi onverminderd.
Ontwikkelingen
Signi heeft de mogelijkheden van onderzoek kunnen uitbreiden m.b.v een eigen grondradar, waardoor
bodemonderzoek door onszelf gedaan kon worden. Daarnaast worden de zoekingen van Signi sinds dit
jaar ondersteunt door onderzoekers – voorheen werkzaam bij de politie – waardoor de overdracht en
terugkoppeling van- en naar de politie meer gewicht heeft gekregen.
Het duikteam heeft aanvullende middelen verkregen in de vorm van een zandzuiger, een vangnet en een
magnetometer. Daarnaast is een officieel duikprotocol van kracht gegaan. Onderzoek op het water is
verbeterd met door aanschaf van vernieuwde sonarapparatuur en het gebruik van een
onderwatercamera.
De honden zijn verder door getraind. In plaats van ondersteuning bij een buitenlandse ramp, hebben de
honden dit jaar 3x ondersteund bij Nederlandse vermisten in het buitenland.
Intensieve zoekacties
Vele zoekacties hebben dit jaar plaatsgevonden. Bijzonder was de vermissing van Sabrina uit
Amsterdam. Met veel inspanning kon Signi haar laatste gang in beeld brengen. Uiteindelijk bleek dit
overeen te komen met dezelfde werkwijze van eerdere moorden van dezelfde verdachte, die tijdens het
onderzoek aan het licht gekomen waren. Er zijn veel zoekdagen besteed aan de sinds 2010 vermiste
Herman Ploegstra. Ultieme pogingen werden gedaan om zijn lichaam uit de Westerschelde te kunnen
bergen. Slecht zicht, heftige stromingen, getijden en ouderdom van deze vermissing maakten de inzet
uitzonderlijk gecompliceerd maar zeker de moeite waard. Ook het sonarbedrijf Empec ondersteunde dit
project intensief. Helaas maakte uiteindelijk de zandwinning in dit gebied een einde aan Signi’s
mogelijkheden.
Een andere langdurige vermissing is die van de sinds 2008 vermiste Remco van de Torre. Signi deed een
zeer uitgebreid onderzoek in de wateren van- en rondom Rotterdam naar de auto van Remco. Vele
auto’s werden gevonden, maar ook waren vele auto’s al reeds geborgen zonder intensieve registratie en
controle. Dit maakte dat een oplossing van deze vermissing mogelijk al onmogelijk gemaakt is.
Media
Nieuw was dit jaar de samenwerking met het nieuwe televisieprogramma ‘Team vermissingen’.
Verschillende langdurige vermissingen waarin Signi intensief naar gezocht had werden door hen
uitgebreid behandeld. Dit betrof de vermissingen van Willeke Dost, Arne Hermsen, Hanno van Mill en
Rebecca Groenendijk. Bij allen leverden de uitzendingen nieuwe tips op. Het onderzoek naar de vermiste
Willeke Dost is daarna in een stroomversnelling geraakt en gaat nog door.
Ook heeft Team vermissingen geholpen bij de vermissing van: Sydney Lute, Michael Haver en Peter
Geurts. De vermissing van Sydney is door Signi ondersteund met 2 buitenlandse zoekacties en veel
media-aandacht voor Sydney in Frankrijk. Dit laatste is te danken aan een anonieme verslaggeefster en
de vertaling van Topvertalers.
Ook de inzet van Signi in Turkije voor de vermissing van Joey Hoffman gaf veel ruchtbaarheid.
Uiteindelijk bleek de inzet van de honden daar niet nodig te zijn. Terwijl de inzethonden van Signi nog in
de wacht waren gezet, werd Joey gevonden door de Turkse autoriteiten. Van intensieve trainingen in
hitte en rotsachtig terrein, werd nog wel gebruik gemaakt.
Vermissingen
Vele zoekacties van Signi in Nederland gaven antwoorden aan de nabestaanden, vaak door een
combinatie van een spoor naar t water en de inzet van boot, honden, sonar en duikers op ‘t water.
De sporen van de honden leverden vaak bruikbare informatie op, de inzet die volgde had in meerdere
gevallen, direct (of indirect door de duikers) het vinden van de vermiste tot gevolg. Gelukkig kon ook 2
keer de vermiste nog levend teruggevonden worden, deels door de inzet van de honden. Desondanks
werd Signi vooral ingezet wanneer het al te laat was.

Signi zoekhonden staat stil bij het achterblijven van de nabestaanden van:
Yvonne, Ruben, Robert,
Herman, Jan, Anthonia, Luc, Jose, Martien, Marga, Joey, Anrut, Johannes, Marie-Louise, Edwin, Charles, en de inmiddels teruggevonden: Remon, Oscar, Michael en Frans.

Maar ook bij het gemis en onzekerheid van de nog steeds vermiste:
Sidney, Willeke, Peter, Sabrina, Remco, Henryk, Cheryl, Herman P., Peter en Henk.

Signi zoekhonden is ontzettend dankbaar voor de ondersteuning van velen, waardoor ons werk mogelijk
blijft:
De doortastende Signi honden, Het Signi duikteam, voor de vele (donkere) duikuurtjes, de lange ritten
en het geduldig wachten tot de inzet De Signi ondersteuners: Nick, Ariane, Dave en Peter voor de
duikers, Hennie, Pieter en Martin voor het grondonderzoek, Linda voor de gesprekken met de politie,
Juul voor de research, Sven voor de boten, Martijn en Norbert voor het vele varen. Margriet en Lilian
voor de administratie en alle ondersteuning. Dankzij hen en de vele vrijwilligers, met hun geduldige
partners is veel werk uit handen genomen.
Herman en Marijke van Dierenhulp Menorca, die het mantrailen tot een succes hebben gemaakt door
het uitlopen en uitzetten van honderden kilometer spoor. De technische ondersteuning van EBS marine
Service BV, voor vele dagen sleutelen aan onze boten. Two-B engenering bv voor het maken van
grondradarprofielen in vermissingszaken en de ondersteuning met luchtfoto’s. Empec Survey voor de
samenwerking m.b.v. sonar en inzet op groot water en de ondersteuning in grondradar advise.
Recherche en Cold case team Nederland voor de prettige samenwerking in diverse vermissingszaken
Rijkswaterstaat en HCC Rotterdam voor het handhaven van de veiligheid en de goede samenwerking tijdens duiken op
groot water.Team vermissingen voor publieke ondersteuning bij de opsporing. Stichting AVOG voor de
samenwerking naar oorlogsslachtoffers. Topvertalers voor de vertaling van het artikel voor Sydney en de
gehele website in het engels! Vuelandia voor de ondersteuning van de buitenlandse reis, Adventurestore voor de ondersteuning van nieuwe kleding. GELAN Detectiesystemen B.V. Voor de reductie van de aanschaf van de Aquascan DX300 magnetometer.
MSS Defense voor de onderwatercamera. De veterinaire ondersteuning van Dierenkliniek Bakel. Fam.
Broekhoff voor de jaarlijks gulle gift. Web Pepper voor het maken en onderhouden van de nieuwe
website. Hill’s pet Nutrition voor de ondersteuning met hoogwaardig voer. Animana voor het gratis
verstrekken van het boekhoudprogramma. Autobedrijf van Lierop voor het onderhoud van de trailers.
De sloopbedrijven voor het beschikbaar stellen van slooplocaties. De verloskundigen praktijk uit Aarle
Rixtel, Gemert en Bakel. De Groof Uitvaartverzorging voor ‘t verstrekken van kleding. Technautic voor
het supporten van de sonarapparatuur. Pega trailers voor de ondersteuning van de trailers. CM2
Support voor de ondersteuning op internet. Tineke de Kleijn voor haar bijdrage van de lege flessen bij de
Jumbo’s en alle pr. SiteGround Webhosting voor gratis hosting. Son Scheepvaartverzekeringen en TVM
Verzekeringen voor gratis verzekeringen. Wim Gijgink en politieacademie Apeldoorn voor de gratis
lessen forensisch handelen. Van Dommelen Borduurservice voor de reductie op de borduringen.
Administratiekantoor Heylo voor de tegemoetkoming in de financiële administratie.
En natuurlijk de schenkingen van de volgende bedrijven en stichtingen: Stichting Graag gedaan, Ventura
Systems Leeuwarden, Het Kompas Dronten, Willem van Oranje College, Damessociëteit Gemert,
Stichting de Doorstroming, Stichting Pelgrimshoeve, Toneelclub Tinte, Stichting Rebecca Groenendijk
en Stichting Avog.
Speciale dank voor alle overige donateurs en schenkers. Zonder u zou ons werk financieel niet meer
mogelijk zijn!
Ook zijn wij nog wekelijks blij met de eerdere grote ondersteuning van onze boten, met dank aan:
Roughneck Marine – Garmin – Pega trailers – Suzuki Marine – Equinox RVS – Hibs BV –Technautic –
EBS Marine Service – Sponsor Pioneer Multi boot – Storm Solutions en Filmakers en onze ambassadeurs
Norbert Dikkeboom en Peter R de Vries – voor het realiseren van deze sponsoring.

Maar bovenal willen we u een gezond, gelukkig en vooral veilig 2018 wensen.
Namens alle vrijwilligers van Signi Zoekhonden,

Esther van Neerbos en Janette Kruit

Hazenhutsedijk 5, 5764 RP de Rips’Tel.:00316-55944248
Email: info@zoekhonden.com, Website: www.zoekhonden.nl, Kvk.: 09145962, NL29ABNA0467855579

Zoek! De vrouw, de hond en de dood

Een filmdocumentaire over Signi Zoekhonden

Documentaire:’Zoek!’ Signi zoekt met haar honden naar vermiste mensen.
De honden zijn speciaal getraind in het herkennen van de geur van de dood. Dankzij hun inzet, worden veel lichamen teruggevonden en maken ze een einde aan de onzekerheid waarin achterblijvers leven.

Bekijk Zoek! HIER

Sluit popup

Help Signi Helpen!

Al het geld uit giften of donaties komt direct ten goede aan zoekacties naar vermiste personen.

Pin It on Pinterest

Share This