0 items

Doelstelling

Ons hart gaat uit naar degenen die hun dierbaren moeten missen…..Signi zoekhonden zet zich intensief in, om aan (langdurige) vermissingen een einde te maken.

Signi zoekhonden is een non-profit stichting die ten doel heeft vermiste mensen op te sporen met behulp van zoekhonden en een professioneel opsporingsteam voor vermissingen te water, onder de grond en voor onderzoek bij complexe en cold case vermissingen.

Signi zoekhonden is divers in haar inzetbaarheid en heeft in de meest uiteenlopende situaties mensen terug kunnen vinden.

Signi zoekhonden stelt in haar werkzaamheden één ding centraal: het vinden van vermiste personen en het beëindigen van de onzekerheid die achterblijvers treft in vermissingszaken.

Bij vermissing kunt u Signi zoekhonden bellen op het volgende nummer: 06-55944248 (24 uur per dag bereikbaar). Signi zoekhonden zal u kosteloos ondersteunen bij het opsporen van uw vermiste dierbare.

Werkzaamheden:

Signi zoekhonden spoort vermiste mensen (levend of overleden) op met behulp van honden i.c.m. ondersteunende middelen (sonarapparatuur, dreg, grondradar etc.) en diensten, zoals een professioneel duik- sonar- , vaar-, grondonderzoek- en opsporingsteam.

Signi zoekhonden leidt honden en hun geleiders op tot een inzetbaar team voor het opsporen van vermiste mensen.

Signi zoekhonden ondersteunt het gebruik en de ontwikkelingen van de vaardigheden voor het gebruik van ondersteunende middelen (sonar, dreg, grondradar en nieuwe opsporingsmiddelen) voor het opsporen van vermiste mensen.

Signi zoekhonden ondersteunt de ontwikkeling van de inzetbaarheid van aanvullende diensten voor het opsporen van vermiste mensen, zoals het ontwikkelen van de juiste onderzoek, duik- sonar-, vaar-, opsporings- en bergingstechnieken .

Resultaten:

Signi zoekhonden heeft in de afgelopen 13 jaar, 10 x ondersteuning verleent na rampen in het buitenland. Tijdens deze zoekacties zijn gemiddeld 40-50 mensen per inzet gevonden en geborgen, dankzij de inzetbaarheid van Signi zoekhonden. Signi zoekhonden is internationaal zeer uniek in het opsporen van overleden mensen in rampgebieden.

De unieke expertise, die de inzetteams internationaal hebben ontwikkeld, wordt in Nederland gebruikt om vermiste mensen op te sporen.

De doelstelling is om een gelijkwaardige capaciteit (klein, flexibel team) internationaal te handhaven en de resultaten van de internationale zoekacties en van zoekacties voor het opsporen van mensen in Nederland, te verbeteren.

Indien er geen inzet voor een ramp in het buitenland noodzakelijk is, kan Signi ook ingezet worden voor vermissingen in het buitenland bestaande uit slechts 1 persoon.

Signi zoekhonden heeft in de afgelopen 10 jaar 21 verdronken mensen daadwerkelijk gevonden en daarmee geborgen. Daar Signi vaak (te laat) wordt voor verdrinkingen wordt ingezet, heeft Signi zich zeer goed ontwikkeld in opsporingen met auto te water.

Bij vrije verdrinkingen geven de aanwijzingen van de honden, gedurende de bijna wekelijkse inzet, een zeer betrouwbare lokalisatie van het slachtoffer. Vrijwel altijd wordt het slachtoffer in de buurt of stroomafwaarts gevonden. Het bergen is door gasvorming van het slachtoffer door het latere tijdstip wel lastiger.

Signi zoekhonden wordt vrijwel altijd ingezet daar waar inzet van overheidsinstanties niet toereikend is geweest. Dit heeft geleid tot het oplossen van vele cold case vermissingen variërend van 1,2,8,16 en 26 jaar vermist.

Naast de specialisatie in rampgebieden en op ‘t water, is Signi ook diverse malen succesvol gebleken na ‘t volgen van een spoor van de vermiste.

Door middel van ‘t mantrailen zijn meerdere mensen gevonden in bosrijke omgeving en in de stad. Eenmaal heeft dit zelfs geleidt tot het terugvinden van een vermiste die na 3 dagen vermissing nog in leven was, en hierdoor gered kond worden. In andere zaken kon Signi meer duidelijkheid verschaffen over de de toedracht van de vermissing.

Indien het spoor naar het water leidde heeft Signi vanzelfsprekend het onderzoek op ‘t water voortgezet.

Heel bijzonder is, is dat Signi succesvol geweest is bij een moordzaakvermissing onder de grond. De verdachte kon door deze vondst ook veroordeeld worden.

Signi zal zich in deze discipline verder ontwikkelen met haar grondonderzoekteam inclusief grondradar en metaaldetectoren.

Inkomstenwerving:

Signi zoekhonden zal om bovenstaande doelstellingen te realiseren, inkomsten moeten creëren, bestaande uit:

 • donateurswerving
 • sponsorwerving
 • fondsenwerving

Bovenstaande wordt gedaan d.m.v.:

 • p.r.: radio, tv, krant, website, demonstraties, lezingen
 • doelgericht bedrijven benaderen voor specifieke sponsoring, mn bedrijven die een specifiek product kunnen leveren
 • doelgericht fondsen aanschrijven voor de aanschaf van specifieke producten
 • Externen in de vorm van posteractie
 • Externen d.m.v. crowdfunding

Bovenstaande inkomstenverstrekkers worden bedankt d.m.v.:

 • (jaarlijkse) nieuwsbrief met foto en bedankje
 • vermelding op website (bedrijven)
 • actuele informatievoorziening d.m.v. Website en facebook
 • indien gewenst lezing of demonstratie tbv sponsor

Aanschaf materialen:

Signi zoekhonden zal zorg dragen voor een goed onderhoud en werkzaamheid van de bestaande materialen.

Signi zoekhonden zal zo nodig bestaande materialen vervangen.

Signi zoekhonden zal inventariseren over de mogelijkheden en bruikbaarheid van de volgende opsporingsmaterialen:

 • materialen om bodemonderzoek te verbeteren
 • materialen om de veiligheid en communicatie met de duikers te verbeteren
 • materialen die de opsporing van vermiste mensen in de breedste zin ten goede komt

Geldbesteding en beheer:

Signi zoekhonden zal zorg dragen voor een goede verdeling en beheer van de geldstromen.

Signi zoekhonden maakt onderscheidt in de besteding voor binnenlandse zoekacties en buitenlandse zoekacties in rampgebieden. Voor dit laatste zal altijd een reservering uit staan.

Daarnaast zal Signi zoekhonden zorg dragen voor een goed onderhoud en werkzaamheid van de bestaande materialen. Signi zoekhonden zal zo nodig bestaande materialen vervangen.

Signi zoekhonden zal, na een goede inventarisatie over de mogelijkheden en bruikbaarheid van nieuwe opsporingsmaterialen, deze aanschaffen.

De inzetbare mensen zullen vrijwillig het werk voor de stichting verrichten. Vaak zal ook een eigen bijdrage in de materialen noodzakelijk zijn. De vrijwilligers zien af van reiskosten en vrijwilligersvergoedingen en zullen deze eventueel na giften terug kunnen ontvangen of deels bij opgave aan de belastingdienst. Bij terugkerende grote onkosten van diverse vrijwilligers die veel inzet verlenen, kan een tegemoetkoming in de onkosten (brandstof, aangeschafte middelen) gegeven worden, als de financiële situatie van de stichting dit toe laat.

Investeringen voor de toekomst zullen het belangrijkst zijn, zo ook een reserve voor onkosten in de toekomst. Deze reserve zal op een spaarrekening apart worden gezet.

Bestuur 2016:

Voorzitster:
Esther van Neerbos
Secretaris:
Marika Christina van Aalst-van der Werf
Penningmeester:
Hennie van Selst

Nb bovenstaande bestuursleden ontvangen geen vergoedingen voor het uitoefenen van hun functie.

Contactgegevens Signi zoekhonden:
Hazenhutsedijk 5, 5764 RP de Rips
www.zoekonden.com,
Tel: 06-55944248,
Fiscaalnummer: 8144 46 838
IBAN NL29ABNA0467855579,
KvK: 09145962

Activiteiten Signi zoekhonden 2016

Signi zoekhonden kan terug kijken op een bewogen jaar. Gedurende deze dagen staat Signi extra stil bij de familieleden en vrienden die we ontmoet hebben tijdens de zoekacties. Vermissingen waarbij het eindigde met het slechte nieuws. Sommige teruggevonden dankzij de volledige inzet van Signi zoekhonden en sommigen gedurende of tussen de verschillende zoekacties, teruggevonden door derden. Vaak kon de mantrailhond van Signi bijdragen aan meer informatie voor de zoektocht en de laatste route. Soms nam de vermissing ook een heel andere wending.
Signi zoekhonden heeft zich  vastgebeten in hele lastige vermissingen. Meerdere mensen waren vermist met een (elektrische) fiets of scootmobiel, wat het zoekgebied sterk vergroot. Ook ‘vage’ vermissingen op groot en snelstromend water en langdurige vermissingen met weinig aanknopingspunten, werden niet geweerd. Vermissingen midden in de stad, met vele sporen en druk verkeer, werden aangegaan. Vermissingen waar Signi op verrassende wijze toch een richting of een oplossing aan kon geven. Vermissingen die een diepe indruk hebben achtergelaten.
Dit jaar hebben we afscheid genomen van: Susanne, Erik, Marc, Herbert, Pursey, John, Gijs, Agnes, Emiel, Marieke, Laurens, Joost, Wytze, Sjoerd, Maria, Tomasz, Nelleke, Simeon, Ravel, Niels en Drago. Mensen waarvoor ‘t leven veel te vroeg eindigde t.g.v. een ongeluk, moord of in de meeste gevallen door een ‘eigen keuze’. Signi staat stil bij ‘t verdriet en ‘t gemis dat zij achterlaten.
Ook staat Signi stil bij de vermisten die deze dagen niet teruggevonden zijn, zoals Herman,  vermist sinds deze maand en waarvoor de zoekacties nog in volle gang zijn.
Signi zoekhonden zocht ook in 2016 naar langdurige vermissingen, vermisten waarbij de achterblijvers nog steeds geen antwoorden hebben en een leegte achterlaten. Signi zocht naar: Remco, Henk, Roelof, Theo, Ilham, Jolanda, Yvonne, Herman, Cheryl, Gerard, Jan, Piet, Henry en Rebecca.
Ook zocht Signi naar onbekenden, waarvan een vermoeden bestond over de plaats waar ze gesneuveld waren.
Helaas kon Signi dit jaar geen cold case vermissing oplossen, wel cold cases voorkomen….

Gelukkig eindigde verschillende zoekacties ook in een positieve wending. Zo volgde Signi foutloos meer dan 60 kilometer spoor om een vermiste vrouw op de fiets te vinden. Uiteindelijk werd zij na 2 weken en ruim 100 kilometer fietsen nog levend gevonden!
Ook zocht Signi naar mensen die in onrustwekkende staat met de auto vermist waren en uiteindelijk levend teruggevonden werden in Grenada, Frankrijk, België, Duitsland en elders in Nederland. De door Signi gevonden auto’s leverden wel informatie op voor diverse misdrijven.
Een kroon op ‘t werk van Signi dit jaar, was een vermiste man die na 3 dagen door de honden nog levend terug is gevonden! Dit is een extra bevestiging waarom ‘t werk van Signi hard nodig is en zelfs levensreddend!
Ook heeft Signi kunnen bijgedragen in politieonderzoeken voor een gevonden dode baby en een ontvoering in Amsterdam.
Daarnaast heeft Signi een getuigenverklaring afgelegd in de rechtszaak n.a.v. de vondst van de vermoorde Sandra vorig jaar. De dader kon hierdoor veroordeeld worden voor een gevangenisstraf van 6 jaar.
Signi heeft zich verder verdiept d.m.v. een workshop forensisch duiken. Ook heeft Signi dit jaar hard gewerkt aan een verbeterde samenwerking met politie, landelijke eenheid en andere overheidsinstanties d.m.v. vele gesprekken.
Signi gaf informatieoverdracht op ‘t gebied van sonar, voor de brandweer en de Signi event day (oefen- en demodag voor de duikers en sponsors) was weer een succes.
Signi zoekhonden zal dan ook niet verslappen…

Signi zoekhonden is ontzettend dankbaar voor de ondersteuning van velen, waardoor ons werk mogelijk blijft:
De doortastende Signi honden, die dit jaar zelfs een voortijdig overlijden door hun zoeken hebben kunnen voorkomen.
Het Signi duikteam, voor de vele (donkere) duikuurtjes, de lange ritten en het geduldig wachten tot de inzet
De Signi ondersteuners: Martijn, Nick en Peter voor de duikers, Hennie en Cor voor het grondonderzoek, Linda voor de gesprekken met de politie, Moniek voor de research en Sven voor de boten. Dankzij hen en de vele vrijwilligers, met hun geduldige partners, wordt veel werk uit handen genomen.
De familie Gosefoort van Dierenhulp Menorca, die het mantrailen tot een succes hebben gemaakt door het uitlopen en uitzetten van honderden kilometer spoor
De technische ondersteuning van EBS marine Service BV, voor vele dagen sleutelen aan onze boten
Norbert Dikkeboom Research & Media voor het ondersteunen in vermissingszaken, varen en sponsoring
Bombs Away voor het maken van grondradarprofielen in vermissingszaken en de ondersteuning met luchtfoto’s
Empec Survey voor de samenwerking m.b.v. Sonar en inzet op groot water (http://dev.empecsurvey.nl/signi-zoekhonden)
Recherche Nederland voor de prettige samenwerking in vermissingszaken
Rijkswaterstaat voor het handhaven van de veiligheid en de goede samenwerking tijdens duiken op groot water
Stichting Missing In Action (M.I.A.) voor de samenwerking naar oorlogsslachtoffers (http://stichting-mia.nl/index.php/nl/component/content/category/10-projecten)
Stichting AVOG voor de samenwerking naar oorlogsslachtoffers
MSS Defense en Helly Hansen voor de nieuwe pakken
De veterinaire ondersteuning van Dierenkliniek Bakel (http://www.dierenkliniekbakel.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=31&Itemid=6)
Fam. Broekhoff voor de jaarlijks gulle gift
Web Pepper voor het maken en onderhouden van de nieuwe website (https://www.web-pepper.com/nieuws/nieuwe-website-voor-signi-zoekhonden/)
Hill’s pet Nutrition voor de ondersteuning met hoogwaardig voer en een grote gift van de voorjaarsdagen
Animana voor het gratis verstrekken van het boekhoudprogramma
Autobedrijf van Lierop voor het onderhoud van de trailers
De sloopbedrijven voor het beschikbaar stellen van slooplocaties
De verloskundigen praktijk uit Aarle Rixtel, Gemert en Bakel
De Groof Uitvaartverzorging voor ‘t verstrekken van kleding
Technautic voor het supporten van de sonarapparatuur (http://www.technautic.nl/nl/over-ons/referenties/signi-zoekhonden-gebruiken-minn-kota-en-humminbird)
Pega trailers voor de ondersteuning van de Pegatrailer
CM2 Support voor de ondersteuning op internet
Tineke de Kleijn voor haar bijdrage van de lege flessen bij de Jumbo’s, haar afstudeerfeest en alle pr
De financiële bijdrage van de Border  collie wandeling
De ondersteuning van Holland Casino Utrecht, Innerwheel en van de Golfladies van Golfclub Gulbergen (http://www.rebonieuws.nl/2016/01/18/inner-wheel-schenkt-e2500-aan-signi-zoekhonden/)
SiteGround Webhosting voor gratis hosting
Son Scheepvaartverzekeringen en TVM Verzekeringen voor gratis verzekeringen
Interspiro en Eskodiving voor de korting en ondersteuning van de onderwatercommunicatie
Viking voor gratis herstel van de zwemvesten
Duik Service Nederland voor de gratis duikinstructie
Wim Gijgink en politieacademie Apeldoorn voor de gratis lessen forensisch handelen

En natuurlijk de schenkingen van de volgende bedrijven en particulieren:
Metaaltechniek handelsonderneming BV
Stichting Graag gedaan
Stichting Pameijer
Stichting Dichterbij
NVD Beveiligingsgroep BV
Formaco BV
Fam. Spee
En speciale dank voor alle overige donateurs en schenkers. Zonder u was dit werk financieel niet meer mogelijk!

Ook willen zijn we nog wekelijks blij met de grote ondersteuning van vorig jaar, hierbij dank aan:
Roughneck Marine – Korting RIB en afbouw (https://boten.nl/magazine/2016/maart/signi-zoekhonden.html)
Garmin – Forse korting op sonarapparatuur en toebehoren
Pega trailers – Sponsoring nieuwe trailer met elektrische lier
Suzuki Marine – Forse korting op buitenboordmotor
Equinox RVS – Sponsoring beugel op rib, afneembare duiktrap
Hibs BV – Forse korting op beplakken rib (anti-slip, letters SIGNI)
Technautic – Sponsoring elektrische extra schroef, accu’s en beugel voor sonar (http://www.technautic.nl/nl/over-ons/referenties/signi-zoekhonden-gebruiken-minn-kota-en-humminbird)
EBS Marine Service – Sponsoring montage en afbouw
Sponsor Pioner Multi boot
Storm Solutions en Filmakers – films website (http://www.stormvisualsolutions.com/portfolio/film-producties/signi-zoekhonden)
Peter R de Vries en Norbert Dikkeboom – realisering sponsoring

Gegevens tbv Anbi Status 2016

 

Zoek! De vrouw, de hond en de dood

Een filmdocumentaire over Signi Zoekhonden

Documentaire:’Zoek!’ Signi zoekt met haar honden naar vermiste mensen.
De honden zijn speciaal getraind in het herkennen van de geur van de dood. Dankzij hun inzet, worden veel lichamen teruggevonden en maken ze een einde aan de onzekerheid waarin achterblijvers leven.

Bekijk Zoek! HIER

Sluit popup

Help Signi Helpen!

Al het geld uit giften of donaties komt direct ten goede aan zoekacties naar vermiste personen.

Pin It on Pinterest

Share This