Op woensdag 17 februari had Signi zoekhonden een workshop forensisch duiken op de politieacademie te Apeldoorn. Deze gelegenheid was een unieke kans om meer achtergrond kennis en ervaring op te doen en wat handreikingen mee te krijgen over verantwoord forensisch te handelen onderwater en alles wat er bij komt kijken. Deze workshop geeft Signi de mogelijkheid om zich verder te professionaliseren als inzetgroep (duikers en mensen op de boot) tijdens de toekomstige zoekacties. Tijdens de lezing werd een beeld geschetst van de werkwijze van de politie bij het zoeken naar overblijfselen,
het omgaan met resten, omgang en samenwerking binnen en met de politie, vervolgtraject, informatie-uitwisseling, PD etiquette, voorkomen contaminatie, tips en tricks identificatie, omgang met autowrakken, (duik)hulpmiddelen, veiligheid, emotionele belasting en nog veel meer om de inzet van Signi nog bruikbaarder te maken voor politievervolgonderzoeken. Signi zoekhonden is Wim Gijgink dan ook zeer dankbaar voor deze vrijwillige bijdrage in het ontwikkelen van de Signi duikers.

IMG-20160218-WA0002

Help Signi Helpen!

Al het geld uit giften of donaties komt direct ten goede aan zoekacties naar vermiste personen.

Pin It on Pinterest

Share This