0 items

Stichting Signi zoekhonden
Signi zoekhonden, Hazenhutsedijk 5, 5764 RP de Rips
www.zoekonden.com,
Tel: 06-55944248,
Fiscaalnummer: 8144 46 838
IBAN NL29ABNA0467855579,
KvK: 09145962

Doelstelling

Ons hart gaat uit naar degenen die hun dierbaren moeten missen…..Signi zoekhonden zet zich intensief in, om aan (langdurige) vermissingen een einde te maken.

Signi zoekhonden is een non-profit stichting die ten doel heeft vermiste mensen op te sporen met behulp van zoekhonden en een professioneel opsporingsteam voor vermissingen te water, onder de grond en voor onderzoek bij complexe en cold case vermissingen.

Signi zoekhonden is divers in haar inzetbaarheid en heeft in de meest uiteenlopende situaties mensen terug kunnen vinden.

Signi zoekhonden stelt in haar werkzaamheden één ding centraal: het vinden van vermiste personen en het beëindigen van de onzekerheid die achterblijvers treft in vermissingszaken.

Bij vermissing kunt u Signi zoekhonden bellen op het volgende nummer: 06-55944248 (24 uur per dag bereikbaar). Signi zoekhonden zal u kosteloos ondersteunen bij het opsporen van uw vermiste dierbare.

Werkzaamheden:

Signi zoekhonden spoort vermiste mensen (levend of overleden) op met behulp van honden i.c.m. ondersteunende middelen (sonarapparatuur, dreg etc.) en diensten, zoals een professioneel duik- sonar- , vaar-, grondonderzoek- en opsporingsteam.

Signi zoekhonden leidt honden en hun geleiders op tot een inzetbaar team voor het opsporen van vermiste mensen.

Signi zoekhonden ondersteunt het gebruik en de ontwikkelingen van de vaardigheden voor het gebruik van ondersteunende middelen (sonar, dreg, en nieuwe opsporingsmiddelen) voor het opsporen van vermiste mensen.

Signi zoekhonden ondersteunt de ontwikkeling van de inzetbaarheid van aanvullende diensten voor het opsporen van vermiste mensen, zoals het ontwikkelen van de juiste onderzoek, duik- sonar-, vaar-, opsporings- en bergingstechnieken .

Resultaten:

Signi zoekhonden heeft in de afgelopen 10 jaar, 10 x ondersteuning verleent na rampen in het buitenland. Tijdens deze zoekacties zijn gemiddeld 40-50 mensen per inzet gevonden en geborgen, dankzij de inzetbaarheid van Signi zoekhonden. Signi zoekhonden is internationaal zeer uniek in het opsporen van overleden mensen in rampgebieden.

De unieke expertise, die de inzetteams internationaal hebben ontwikkeld, wordt in Nederland gebruikt om vermiste mensen op te sporen.

De doelstelling is om een gelijkwaardige capaciteit (klein, flexibel team) internationaal te handhaven en de resultaten van de internationale zoekacties en van zoekacties voor het opsporen van mensen in Nederland, te verbeteren.

Daarnaast heeft Signi zoekhonden in de afgelopen 10 jaar 21 verdronken mensen daadwerkelijk gevonden en daarmee geborgen.

Bovendien geven de aanwijzingen van de honden, gedurende de bijna wekelijkse inzet, een zeer betrouwbare lokalisatie van het slachtoffer. Vrijwel altijd wordt het slachtoffer in de buurt of stroomafwaarts gevonden.

Doelstelling is, om de aanwijzingen van de honden nog gerichter om te zetten tot het bergen van het slachtoffer. Dit door verbetering van de interpretatie en training van de honden, aanvullende apparatuur en verbetering van de inzetbaarheid van de duikers.

Signi zoekhonden wordt vrijwel altijd ingezet daar waar inzet van overheidsinstanties niet mogelijk of toereikend is. Dit heeft geleid tot het oplossen van vele cold case vermissingen variërend van 1,2,8,16 en 26 jaar vermist.

Naast de specialisatie in rampgebieden en op ‘t water, is Signi ook diverse malen succesvol gebleken na ‘t volgen van een spoor van de vermiste en bij een moordzaakvermissing onder de grond.

Inkomstenwerving:

Signi zoekhonden zal om bovenstaande doelstellingen te realiseren, inkomsten moeten creëren, bestaande uit:

 • donateurswerving
 • sponsorwerving
 • fondsenwerving

Bovenstaande wordt gedaan d.m.v.:

 • p.r.: radio, tv, krant, website, demonstraties, lezingen
 • doelgericht bedrijven benaderen voor specifieke sponsoring, mn bedrijven die een specifiek product kunnen leveren
 • doelgericht fondsen aanschrijven voor de aanschaf van specifieke producten

Bovenstaande inkomstenverstrekkers worden bedankt d.m.v.:

 • jaarlijkse nieuwsbrief met foto en bedankje
 • vermelding op website (bedrijven)
 • actuele informatievoorziening d.m.v. Website en facebook
 • indien gewenst lezing of demonstratie tbv sponsor

Aanschaf materialen:

Signi zoekhonden zal zorg dragen voor een goed onderhoud en werkzaamheid van de bestaande materialen.

Signi zoekhonden zal zo nodig bestaande materialen vervangen.

Signi zoekhonden zal inventariseren over de mogelijkheden en bruikbaarheid van de volgende opsporingsmaterialen:

 • materialen om bodemonderzoek te verbeteren
 • materialen om de veiligheid en communicatie met de duikers te verbeteren
 • materialen die de opsporing van vermiste mensen in de breedste zin ten goede komt

Geldbesteding en beheer:

Signi zoekhonden zal zorg dragen voor een goede verdeling en beheer van de geldstromen.

Signi zoekhonden maakt onderscheidt in de besteding voor binnenlandse zoekacties en buitenlandse zoekacties in rampgebieden. Voor dit laatste zal altijd een reservering uit staan.

Daarnaast zal Signi zoekhonden zorg dragen voor een goed onderhoud en werkzaamheid van de bestaande materialen. Signi zoekhonden zal zondig bestaande materialen vervangen.

Signi zoekhonden zal, na een goede inventarisatie over de mogelijkheden en bruikbaarheid van nieuwe opsporingsmaterialen, deze aanschaffen.

De inzetbare mensen zullen vrijwillig het werk voor de stichting verrichten. Vaak zal ook een eigen bijdrage in de materialen noodzakelijk zijn. De vrijwilligers zien af van reiskosten en vrijwilligersvergoedingen en zullen deze eventueel na giften terug kunnen ontvangen of deels bij opgave aan de belastingdienst. Bij terugkerende grote onkosten van diverse vrijwilligers die veel inzet verlenen, kan een tegemoetkoming in de onkosten (brandstof, aangeschafte middelen) gegeven worden, als de financiële situatie van de stichting dit toe laat.

Investeringen voor de toekomst zullen het belangrijkst zijn, zo ook een reserve voor onkosten in de toekomst. Deze reserve zal op een spaarrekening apart worden gezet.

Bestuur 2015:

Voorzitster:

Esther van Neerbos

Secretaris:

Marika Christina van Aalst-van der Werf

Penningmeester:

Saad Attia

Nb bovenstaande bestuursleden ontvangen geen vergoedingen voor het uitoefenen van hun functie.

Activiteiten Signi zoekhonden 2015

In januari 2015 opende Signi het jaar met de vondst van de auto, in de snelstromende Rijn, van 4 vermiste mensen, welke al 16 jaar spoorloos verdwenen waren. Jos Mahler, Majka Lapa, tezamen met Pawel Lach en Robert Swiniarski kregen hun laatste rustplaats en de familie kon eindelijk afscheid nemen.

In april werd de vermiste schipper Rick Broekmeulen teruggevonden in de Westerschelde. Signi zoekhonden had kort daarvoor intensief gedregd op de plaats, waar de honden aangaven en het lichaam al 2 maanden onder het zand lag, tgv het laden van het schip.

In dezelfde maand konden we de vermissingszaak van Herman Ploegstra weer voortgang geven, door een mooi sonarbeeld op de plaats waar de honden al jaren aangaven. Dit sonarbeeld heeft het onderzoek naar Herman een doorstart kunnen geven.

In juni werd Eric Pirbux met zijn auto gevonden in de Weespertrekvaart, dankzij de inzet van honden, sonar en duikers van Signi.

In juli werd de sinds 2 jaar vermiste Willem Huisman gevonden. Willem Huisman werd gevonden in het resterende laatste stukje zoekgebied, door de politie. Dit nadat ruim 35 km water door Signi afgezocht was, wilde de politie hier graag zelf zoeken, waardoor na 2 jaar een einde aan de onzekerheid kwam.

In augustus werd door Signi, de begraven en vermoorde Sandra García Geraldino, gevonden. Door deze vondst kon een moordzaak opgelost worden!

In oktober werd de sinds 3 weken vermiste Renee Schoenmaker gevonden. Signi zoekhonden had reeds 20 km kanaal en waterplassen afgezocht. Het laatste stukje van 500 meter, was voor Signi in het weekend onbereikbaar door sluizen en hoge waterkanten, en werd aan de politie overgedragen. Enkele dagen later werd daar zijn auto en lichaam gevonden.

In december werd de sinds 2 weken, vermiste Schot Chris Nelson gevonden in de grachten van Amsterdam. De mantrailhond van Signi volgde zijn 2 weken oude spoor, door het centrum van Amsterdam, waarna hij op het water reageerde, waar het lichaam zich bevond. Hier werd vervolgens zijn lichaam door de marine geborgen.

Ook kon Signi van betekenis zijn bij de raadselachtige dood van Dascha Graafsma. De mantrailhond van Signi kon een week later, een reconstructie maken van de laatste uren voor haar dood. Door deze route werden camerabeelden gevonden, die dit alles bevestigden.

Naast deze vondsten is Signi achter de schermen nog intensief bezig aan verschillende vermissingszaken, waarbij de laatste eindjes nog aan elkaar geknoopt moeten worden. Signi is zich ervan bewust, dat deze nabestaanden en nog vele met hen, geconfronteerd worden met het intense gemis, wat dit zich meebrengt…

Om deze doorbraken in vermissingszaken mogelijk te maken is onze stichting volop in beweging.

Signi zoekhonden heeft zichzelf in staat gesteld om vermissingszaken onder de grond tot de mogelijkheden te laten behoren. Daarnaast bevestigd Signi weer dat het oplossen van Cold Case zaken door Signi een feit is. Ook het mantrailen (het volgen van oude sporen) heeft zichzelf weer bewezen in de praktijk.

Daarnaast hebben de duikers van Signi hebben zich dit jaar verder ontwikkeld. Het duiken met een volgelaatsmasker is nu op bredere schaal mogelijk, incl. het gebruik van onderwaterapparatuur. Ook de dreg van Signi is weer functioneel ingezet.

Helaas hebben we dit jaar afscheid moeten nemen van 2 magnifieke honden: Signi’s Finder en Signi’s Wave Guide. Wij hopen dat hun opvolgers: Girl Power Signi (G.P.S.) of the Old Oak, Signi’s Flash (Blackthorns Ufo) en Blackthorns watersearchdog Signi’s Operationele Salto (S.O.S.), in hun voetsporen mogen treden.

Een mooie mijlpaal voor Signi is het uitgebrachte boek: ‘Het laatste spoor’, na 10 jaar Signi, zijn de meest bijzondere verhalen van Signi verteld in boekvorm.

Verheugd is Signi met het behalen van de 40.000 handtekeningen voor de petitie ‘Status Vermist’. Een officiele Status Vermist helpt achterblijvers om erkenning te krijgen bij een vermissing. Dit kan nabestaanden van de (financiële) ondergang behoeden. Deze petitie is in gang gezet door de dochter van Henry de Vries (gevonden in 2014 door Signi zoekhonden) en  mogelijk gemaakt door de woordvoerder van deze familie, Norbert Dikkeboom.

Hierbij willen we de ambassadeurs van Signi, Peter R. de Vries en zijn compagnon Norbert Dikkeboom bedanken. Ondanks dat vele zich bij de politie verwonderen om de prestaties van de Signi honden, hebben Peter en Norbert  hun waardering voor Signi in talloze media-optredens uitgesproken. Ook werken zij aan een beter contact met de politie.

Dankzij Norbert en Peter is de sponsoring voor Signi sterk verbeterd. Deze sponsoring is natuurlijk ook te danken aan 10 jaar keihard werken met resultaat van alle Signiondersteuners!

Een overzicht van de eenmalige sponsoring 2015:

Nieuwe SIGNI RIB – inclusief trailer en alle denkbare apparatuur
Een zéér gulle gever
Roughneck Marine – Korting RIB en afbouw
Garmin – Forse korting op sonarapparatuur en toebehoren
Pega trailers – Sponsoring nieuwe trailer met elektrische lier
Suzuki Marine – Forse korting op buitenboordmotor
Equinox RVS – Sponsoring beugel op rib, afneembare duiktrap
Hibs BV – Forse korting op beplakken rib (anti-slip, letters SIGNI)
Technautic – Sponsoring elektrische extra schroef, accu’s en beugel voor sonar
EBS Marine Service – Sponsoring montage en afbouw

Sponsoring Pioner Multi boot inclusief trailer en verzekering
Een zeer gulle gever
EBS Marine Service – Sponsoring montage en afbouw

Sponsoring 6 off-shore zeilpakken met zwemvesten en laarzen
Helly Hansen
MSS Defence

Sponsoring Onderwatercamera tbv duikteam
MSS Defence

Sponsoring beelden voor website en uitzending RTL Boulevard
Storm Solutions

Sponsoring verzekering vaartuigen Signi
TVM Verzekeringen
Son Scheepvaartverzekeringen

Sponsoring nieuwe website
Web-pepper

Sponsoring Google Addwords-campagne voor website
CM2 Support

Sponsoring hosting voor website
SiteGround Webhosting

Sponsoring film over Signi
Filmakers

Sponsoring hondenvoer voor onbepaalde tijd
Hill’s Petfood

Diverse gulle gevers!

Daarnaast is Signi ontzettend dankbaar voor de ondersteuning van velen, waardoor ons werk mogelijk blijft:

De doortastende Signi honden, die naast het zoeken op het water en in Cold case zaken, ook het mantrailen (volgen van een spoor) en doorzoekingen onder de grond, met resultaat hebben bekroond
Het Signi duikteam,  voor de vele (donkere) duikuurtjes, de lange ritten en het geduldig wachten tot de inzet
De Signi ondersteuners: Martijn, Nick en Peter voor de duikers, Hennie voor het grondonderzoek en Sven voor de boten. Dankzij hen en de vele vrijwilligers, met hun geduldige partners, wordt veel werk uit handen genomen.
De familie Gosefoort van Dierenhulp Menorca, die het mantrailen tot een succes hebben gemaakt door het uitlopen en uitzetten van honderden kilometer spoor
De technische ondersteuning van EBS marine Service BV, voor vele dagen sleutelen aan onze boten
Peter Mellenberg voor het geven van instructie voor de volgelaatsmaskers voor de duikers
Norbert Dikkeboom Research & Media voor het ondersteunen in vermissingszaken/media/sponsoring
Recherchebureau Centaur voor het ondersteunen in vermissingszaken en het opzetten van de virtuele veiling
Bombs Away voor het maken van grondradarprofielen in vermissingszaken en de ondersteuning met luchtfoto’s
Cosetec, MSS Defense en Empec Survey voor de samenwerking op groot water
De veterinaire ondersteuning van Dierenkliniek Bakel
Fam. Broekhoff voor de jaarlijks gulle gift
Web Pepper voor het maken van de nieuwe website
Hill’s pet Nutrition voor de ondersteuning met j/d voer
Animana voor het gratis verstrekken van het boekhoudprogramma
Autobedrijf van Lierop voor het onderhoud van de trailers
De sloopbedrijven voor het beschikbaar stellen van vele slooplocaties
De verloskundigen praktijk uit Aarle Rixtel, Gemert en Bakel
De Groof Uitvaartverzorging
Technautic voor het verstrekken van de sonarapparatuur met veel korting
Esko Diveworld voor het verstrekken van onderwatercommunicatieapparatuur met de nodige korting
Filmakers voor het maken van de mooi promo-film
Van Dommelen Borduurstudio
Threvon internetservices
En natuurlijk de schenkingen van de volgende bedrijven en particulieren:
De VIP
VRO certifications
NVD beveiligsgroep
Fam. De Ruiter
Fam. Van den Broek
Dhr. Caluwe
Formaco BV
Rabobank Assen
Goois Duik genootschap
Stibbe
Healing Tai Chi
VMT Zwolle Brandpreventie
Perfect Groep Media & Marketing
Alle donateurs en schenkers
Bij deze een
speciale dank voor alle schenkers, die we helaas niet meer schriftelijk kunnen bedanken i.v.m. anonimiteit van de bank. Zonder u was dit werk financieel niet meer mogelijk!

Gegevens tbv Anbi Status 2015

Zoek! De vrouw, de hond en de dood

Een filmdocumentaire over Signi Zoekhonden

Documentaire:’Zoek!’ Signi zoekt met haar honden naar vermiste mensen.
De honden zijn speciaal getraind in het herkennen van de geur van de dood. Dankzij hun inzet, worden veel lichamen teruggevonden en maken ze een einde aan de onzekerheid waarin achterblijvers leven.

Bekijk Zoek! HIER

Sluit popup

Help Signi Helpen!

Al het geld uit giften of donaties komt direct ten goede aan zoekacties naar vermiste personen.

Pin It on Pinterest

Share This