0 items

“Missing”

I wish that I could bring you back
to see you one last time,
to hug you close, to hear your voice,
and than the world would be fine…
Morgan

De Stichting kijkt terug op een zeer waardevol jaar.

In januari 2015 opende Signi het jaar met de vondst van de auto, in de snelstromende Rijn, van 4 vermiste mensen, welke al 16 jaar spoorloos verdwenen waren. Jos Mahler, Majka Lapa, tezamen met Pawel Lach en Robert Swiniarski kregen hun laatste rustplaats en de familie kon eindelijk afscheid nemen.

In april werd de vermiste schipper Rick Broekmeulen teruggevonden in de Westerschelde. Signi zoekhonden had daarvoor intensief gedregd op de plaats, waar de honden aangaven en het lichaam al 2 maanden onder het zand lag, tgv het laden van het schip.

In dezelfde maand konden we de vermissingszaak van Herman Ploegstra weer voortgang geven, door een mooi sonarbeeld op de plaats waar de honden al jaren aangaven. Dit sonarbeeld heeft het onderzoek naar Herman een doorstart kunnen geven.

In juni werd Eric Pirbux met zijn auto gevonden in de Weespertrekvaart, dankzij de inzet van honden, sonar en duikers van Signi.

In juli werd de sinds 2 jaar vermiste Willem Huisman gevonden. Willem Huisman werd gevonden in het resterende laatste stukje zoekgebied, door de politie. Dit nadat ruim 35 km water door ons afgezocht was, wilde de politie hier graag zelf zoeken, waardoor na 2 jaar een einde aan de onzekerheid kwam.

In augustus werd door Signi, de begraven en vermoorde Sandra García Geraldino, gevonden. Door deze vondst kon een moordzaak opgelost worden!

In oktober werd de sinds 3 weken vermiste Renee Schoenmaker gevonden. Signi zoekhonden had reeds 20 km kanaal en waterplassen afgezocht. Het laatste stukje van 500 meter, was voor Signi in het weekend onbereikbaar door sluizen en hoge waterkanten, en werd aan de politie overgedragen. Enkele dagen later werd daar zijn auto en lichaam gevonden.

In december werd de sinds 2 weken, vermiste Schot Chris Nelson gevonden in de grachten van Amsterdam. De mantrailhond van Signi volgde zijn 2 weken oude spoor, door het centrum van Amsterdam, waarna hij op het water reageerde, waar het lichaam zich bevond. Hier werd vervolgens zijn lichaam door de marine geborgen.

Ook konden we van betekenis zijn bij de raadselachtige dood van Dascha Graafsma. De mantrailhond van Signi kon een week later, een reconstructie maken van de laatste uren voor haar dood. Door deze route werden camerabeelden gevonden, die dit alles bevestigden.

Naast deze vondsten is Signi achter de schermen nog intensief bezig aan verschillende vermissingszaken, waarbij de laatste eindjes nog aan elkaar geknoopt moeten worden. Signi is zich ervan bewust, dat deze nabestaanden en nog vele met hen, geconfronteerd worden met het intense gemis, wat dit zich meebrengt…

Om deze doorbraken in vermissingszaken mogelijk te maken is onze stichting volop in beweging.

Signi zoekhonden heeft zichzelf in staat gesteld om vermissingszaken onder de grond tot de mogelijkheden te laten behoren. Daarnaast bevestigd Signi weer dat het oplossen van Cold Case zaken door Signi een feit is. Ook het mantrailen (het volgen van oude sporen) heeft zichzelf weer bewezen in de praktijk.

Daarnaast hebben de duikers van Signi hebben zich dit jaar verder ontwikkeld. Het duiken met een volgelaatsmasker is nu op bredere schaal mogelijk, incl. het gebruik van onderwaterapparatuur. Ook de dreg van Signi is weer functioneel ingezet.

Helaas hebben we dit jaar afscheid moeten nemen van 2 magnifieke honden: Signi’s Finder en Signi’s Wave Guide. Wij hopen dat hun opvolgers: Girl Power Signi (G.P.S.) of the Old Oak, Signi’s Flash (Blackthorns Ufo) en Blackthorns watersearchdog Signi’s Operationele Salto (S.O.S.), in hun voetsporen mogen treden.

Een mooie mijlpaal voor Signi is het uitgebrachte boek: ‘Het laatste spoor’, na 10 jaar Signi, zijn de meest bijzondere verhalen van Signi verteld in boekvorm.

Verheugd is Signi met het behalen van de 40.000 handtekeningen voor de petitie ‘Status Vermist’. Een officiele Status Vermist helpt achterblijvers om erkenning te krijgen bij een vermissing. Dit kan nabestaanden van de (financiële) ondergang behoeden. Deze petitie is in gang gezet door de dochter van Henry de Vries (gevonden in 2014 door Signi zoekhonden) en  mogelijk gemaakt door de woordvoerder van deze familie, Norbert Dikkeboom.

Hierbij willen we de ambassadeurs van Signi, Peter R. de Vries en zijn compagnon Norbert Dikkeboom bedanken. Ondanks dat vele zich bij de politie verwonderen om de prestaties van de Signi honden, hebben Peter en Norbert  hun waardering voor Signi in talloze media-optredens uitgesproken. Ook werken zij aan een beter contact met de politie.

Dankzij Norbert en Peter is de sponsoring voor Signi sterk verbeterd, waarover binnenkort meer informatie!

We zijn ontzettend dankbaar voor de ondersteuning van velen, waardoor ons werk mogelijk blijft:

De doortastende Signi honden, die naast het zoeken op het water en in Cold case zaken, ook het mantrailen (volgen van een spoor) en doorzoekingen onder de grond, met resultaat hebben bekroond
Het Signi duikteam,  voor de vele (donkere) duikuurtjes, de lange ritten en het geduldig wachten tot de inzet
De Signi ondersteuners: Martijn, Nick en Peter voor de duikers, Hennie voor het grondonderzoek en Sven voor de boten. Dankzij hen en de vele vrijwilligers, met hun geduldige partners, wordt veel werk uit handen genomen.
De familie Gosefoort van Dierenhulp Menorca, die het mantrailen tot een succes hebben gemaakt door het uitlopen en uitzetten van honderden kilometer spoor
De technische ondersteuning van EBS marine Service BV, voor vele dagen sleutelen aan onze boten
Peter Mellenberg voor het geven van instructie voor de volgelaatsmaskers voor de duikers
Norbert Dikkeboom Research & Media voor het ondersteunen in vermissingszaken/media/sponsoring
Recherchebureau Centaur voor het ondersteunen in vermissingszaken en het opzetten van de virtuele veiling
Bombs Away voor het maken van grondradarprofielen in vermissingszaken en de ondersteuning met luchtfoto’s
Cosetec, MSS Defense en Empec Survey voor de samenwerking op groot water
De veterinaire ondersteuning van Dierenkliniek Bakel
Fam. Broekhoff voor de jaarlijks gulle gift
Web Pepper voor het maken van de nieuwe website
Hill’s pet Nutrition voor de ondersteuning met j/d voer
Animana voor het gratis verstrekken van het boekhoudprogramma
Autobedrijf van Lierop voor het onderhoud van de trailers
De sloopbedrijven voor het beschikbaar stellen van vele slooplocaties
De verloskundigen praktijk uit Aarle Rixtel, Gemert en Bakel
De Groof Uitvaartverzorging
Technautic voor het verstrekken van de sonarapparatuur met veel korting
Esko Diveworld voor het verstrekken van onderwatercommunicatieapparatuur met de nodige korting
Filmakers voor het maken van de mooi promo-film
Van Dommelen Borduurstudio
Threvon internetservices
En natuurlijk de schenkingen van de volgende bedrijven en particulieren:
De VIP
VRO certifications
NVD beveiligsgroep
Fam. De Ruiter
Fam. Van den Broek
Dhr. Caluwe
Formaco BV
Rabobank Assen
Goois Duik genootschap
Stibbe
Healing Tai Chi
VMT Zwolle Brandpreventie
Perfect Groep Media & Marketing
Alle donateurs en schenkers
Bij deze een speciale dank voor alle schenkers, die we helaas niet meer schriftelijk kunnen bedanken i.v.m. anonimiteit van de bank. Zonder u was dit werk financieel niet meer mogelijk!

Een laatste nieuwtje: rond deze jaarwisseling zal onze nieuwe website online zijn, op het vertrouwde adres, www.zoekhonden.com

Rest ons niets dan u een gezond en vooral veilig 2016 te wensen.
Esther van Neerbos en Janette Kruit

Signi zoekhonden, ww.zoekonden.com, info@zoekhonden.com, 06-55944248, 
IBAN NL29ABNA0467855579

Zoekacties 2015:

  • Vermissing Eemsterwolde (auto te water): vermiste man na 3 weken dankzij groot vooronderzoek van Signi in laatste gedeelte van het kanaal door politie gevonden!
  • Vermissing Utrecht (begraven): vermoorde vrouw door Signi zoekhonden na 2 weken vermissing gevonden!!!utrecht10
  • Vermiste vrouw Geldrop (bos): vermiste vrouw tijdens inzet mantrailen door voorbijgangers gevonden.
  • Vermissing Delfzijl (auto te water): vermiste man in het geplande af te zoeken gebied, na 2 jaar, gevonden. Zonder Signi was deze zaak in de doofpot gebleven…
  • Vermissing Amsterdam (auto te water): vermiste man na 3 weken door Signi in Weespertrekvaart gevonden!

  • Vermiste man Westerschelde: vermiste  is stroomafwaarts van de plaats van de honden en de sonar na 2 maanden vermissing bovengekomen, 2 weken na intensief dreggen door Signi op die plaats. De boot was door zandladen gezonken, waardoor vermiste deels onder het zand op de bodem is geraakt.
  • Vermiste man Zwolle (verdrinking IJsselkanaal): slachtoffer is na 2 maanden, vlakbij de plaats waar de honden hadden aangegeven, boven komen drijven. Helaas slachtoffer niet met de sonar gelokaliseerd, door de aangemeerde vrachtschepen.
  • Vermiste man Joure (water): slachtoffer is na 1 maand, op de plaats waar de honden hadden aangegeven, boven komen drijven. Helaas slachtoffer niet met de sonar kunnen vinden, door het vele riet.
  • Vier mensen vermist in Doornenburg (met auto in de Rijn) : 4 slachtoffers na 16 jaar door Signi gevonden!!!
  • Vermiste man Driel (zoekactie in de Rijn): vermiste elders (in de Waal) na 1 maand gevonden.
  • Vermiste man Eindhoven (inzet mantrailen): het 2 weken oude spoor eindigde in het bos na een spoor van bijna 10 kilometer door stad en bos gevolgd te hebben. Helaas was daarna het spoor niet meer te volgen door het dolen (steeds maar rondjes lopen) van de vermiste. De man is 3 maanden later, 3 kilometer verderop in het bos gevonden.

Zoek! De vrouw, de hond en de dood

Een filmdocumentaire over Signi Zoekhonden

Documentaire:’Zoek!’ Signi zoekt met haar honden naar vermiste mensen.
De honden zijn speciaal getraind in het herkennen van de geur van de dood. Dankzij hun inzet, worden veel lichamen teruggevonden en maken ze een einde aan de onzekerheid waarin achterblijvers leven.

Bekijk Zoek! HIER

Sluit popup

Help Signi Helpen!

Al het geld uit giften of donaties komt direct ten goede aan zoekacties naar vermiste personen.

Pin It on Pinterest

Share This