0 items

Stichting Signi zoekhonden
Signi zoekhonden, Hazenhutsedijk 5, 5764 RP de Rips
www.zoekonden.com,
Tel: 06-55944248,
Fiscaalnummer: 8144 46 838
IBAN NL29ABNA0467855579,
KvK: 09145962

Doelstelling

Ons hart gaat uit naar degenen die hun dierbaren moeten missen…..Signi zoekhonden zet zich intensief in, om aan (langdurige) vermissingen een einde te maken.

Signi zoekhonden is een non-profit stichting die ten doel heeft vermiste mensen op te sporen met behulp van zoekhonden en een professioneel opsporingsteam voor vermissingen te water, onder de grond en voor onderzoek bij complexe en cold case vermissingen.

Signi zoekhonden is divers in haar inzetbaarheid en heeft in de meest uiteenlopende situaties mensen terug kunnen vinden.

Signi zoekhonden stelt in haar werkzaamheden één ding centraal: het vinden van vermiste personen en het beëindigen van de onzekerheid die achterblijvers treft in vermissingszaken.

Bij vermissing kunt u Signi zoekhonden bellen op het volgende nummer: 06-55944248 (24 uur per dag bereikbaar). Signi zoekhonden zal u kosteloos ondersteunen bij het opsporen van uw vermiste dierbare.

Werkzaamheden:

Signi zoekhonden spoort vermiste mensen (levend of overleden) op met behulp van honden i.c.m. ondersteunende middelen (sonarapparatuur, dreg etc.) en diensten, zoals een professioneel duik- sonar- , vaar-, grondonderzoek- en opsporingsteam.

Signi zoekhonden leidt honden en hun geleiders op tot een inzetbaar team voor het opsporen van vermiste mensen.

Signi zoekhonden ondersteunt het gebruik en de ontwikkelingen van de vaardigheden voor het gebruik van ondersteunende middelen (sonar, dreg, en nieuwe opsporingsmiddelen) voor het opsporen van vermiste mensen.

Signi zoekhonden ondersteunt de ontwikkeling van de inzetbaarheid van aanvullende diensten voor het opsporen van vermiste mensen, zoals het ontwikkelen van de juiste onderzoek, duik- sonar-, vaar-, opsporings- en bergingstechnieken .

Resultaten:

Signi zoekhonden heeft in de afgelopen 9 jaar, 10 x ondersteuning verleent na rampen in het buitenland. Tijdens deze zoekacties zijn gemiddeld 40-50 mensen per inzet gevonden en geborgen, dankzij de inzetbaarheid van Signi zoekhonden. Signi zoekhonden is internationaal zeer uniek in het opsporen van overleden mensen in rampgebieden.

De unieke expertise, die de inzetteams internationaal hebben ontwikkeld, wordt in Nederland gebruikt om vermiste mensen op te sporen.

De doelstelling is om een gelijkwaardige capaciteit (klein, flexibel team) internationaal te handhaven en de resultaten van de internationale zoekacties en van zoekacties voor het opsporen van mensen in Nederland, te verbeteren.

Daarnaast heeft Signi zoekhonden in de afgelopen 9 jaar 15 verdronken mensen daadwerkelijk gevonden en daarmee geborgen.

Bovendien geven de aanwijzingen van de honden, gedurende de bijna wekelijkse inzet, een zeer betrouwbare lokalisatie van het slachtoffer. Vrijwel altijd wordt het slachtoffer in de buurt of stroomafwaarts gevonden.

Doelstelling is, om de aanwijzingen van de honden nog gerichter om te zetten tot het bergen van het slachtoffer. Dit door verbetering van de interpretatie en training van de honden, aanvullende apparatuur en verbetering van de inzetbaarheid van de duikers.

Signi zoekhonden wordt vrijwel altijd ingezet daar waar inzet van overheidsinstanties niet mogelijk of toereikend is. Dit heeft geleid tot het oplossen van vele cold case vermissingen variërend van 1,2,8 en 26 jaar vermist.

Dit jaar heeft Signi zoekhonden zich ook verder ontwikkeld in het volgen van het spoor van de vermiste. Een manier van zoeken die in 2015 haar vruchten zal afwerpen.

Inkomstenwerving:

Signi zoekhonden zal om bovenstaande doelstellingen te realiseren, inkomsten moeten creëren, bestaande uit:

 • donateurswerving
 • sponsorwerving
 • fondsenwerving

Bovenstaande wordt gedaan d.m.v.:

 • p.r.: radio, tv, krant, website, demonstraties, lezingen
 • doelgericht bedrijven benaderen voor specifieke sponsoring, mn bedrijven die een specifiek product kunnen leveren
 • doelgericht fondsen aanschrijven voor de aanschaf van specifieke producten

Bovenstaande inkomstenverstrekkers worden bedankt d.m.v.:

 • jaarlijkse nieuwsbrief met foto en bedankje
 • vermelding op website (bedrijven)
 • actuele informatievoorziening d.m.v. Website en facebook
 • indien gewenst lezing of demonstratie tbv sponsor

Aanschaf materialen:

Signi zoekhonden zal zorg dragen voor een goed onderhoud en werkzaamheid van de bestaande materialen.

Signi zoekhonden zal zo nodig bestaande materialen vervangen.

Signi zoekhonden zal inventariseren over de mogelijkheden en bruikbaarheid van de volgende opsporingsmaterialen:

 • materialen om onderzoek op ‘t water te verbeteren
 • materialen om bodemonderzoek te verbeteren
 • materialen om de veiligheid en communicatie met de duikers te verbeteren
 • materialen die de opsporing van vermiste mensen in de breedste zin ten goede komt

Geldbesteding en beheer:

Signi zoekhonden zal zorg dragen voor een goede verdeling en beheer van de geldstromen.

Signi zoekhonden maakt onderscheidt in de besteding voor binnenlandse zoekacties en buitenlandse zoekacties in rampgebieden. Voor dit laatste zal altijd een reservering uit staan.

Daarnaast zal Signi zoekhonden zorg dragen voor een goed onderhoud en werkzaamheid van de bestaande materialen. Signi zoekhonden zal zondig bestaande materialen vervangen.

Signi zoekhonden zal, na een goede inventarisatie over de mogelijkheden en bruikbaarheid van nieuwe opsporingsmaterialen, deze aanschaffen.

De inzetbare mensen zullen vrijwillig het werk voor de stichting verrichten. Vaak zal ook een eigen bijdrage in de materialen noodzakelijk zijn. De vrijwilligers zien af van reiskosten en vrijwilligersvergoedingen en zullen deze eventueel na giften terug kunnen ontvangen of deels bij opgave aan de belastingdienst. Bij terugkerende grote onkosten van diverse vrijwilligers die veel inzet verlenen, kan een tegemoetkoming in de onkosten (brandstof, aangeschafte middelen) gegeven worden, als de financiële situatie van de stichting dit toe laat.

Investeringen voor de toekomst zullen het belangrijkst zijn, zo ook een reserve voor onkosten in de toekomst. Deze reserve zal op een spaarrekening apart worden gezet.

Bestuur 2014:

Voorzitster:

Esther van Neerbos

Secretaris:

Marika Christina van Aalst-van der Werf

Penningmeester:

Saad Attia

Activiteiten 2014

Signi zoekhonden kan terugkijken op een waardevol jaar. Vele intensieve zoekacties maakte een einde aan enkele zeer moeilijk tastbare vermissingen. Het Signi team was week in week uit, in weer en wind, inzetbaar. De honden werden meerdere keren per week ingezet, de boten met hun schippers stonden steeds weer klaar en wekelijks was er weer een voltallig duikteam om een einde te maken aan de knagende onzekerheid.

Signi zoekhonden is dan ook dankbaar voor deze input, de vasthoudendheid en het geloof en de hoop om deze zaken op te lossen. Niets zou zijn, wat het geworden is, als ieder niet zijn steent(je) had bijgedragen. Dank daarvoor Signi leden!

Speciaal blijft de doorslaggevende oplossing in de 8 maanden durende vermissing van Henry de Vries. 19 Auto’s zijn opgespoord en afgedoken, honderden kilometers wateren zijn afgespeurd en eindelijk, alle roddels wegnemende, kon Henry teruggegeven worden!

Ook bij andere vermissingen, na 4 maanden, na 4 dagen, na 2 weken en zelfs na 26 jaar kon de onzekerheid weggenomen worden, wetende dat daarbij ook alle hoop vervlogen is.

Maar ook dit jaar gaat ons hart uit, naar alle niet opgeloste vermissingen. Vermissingen waar misschien nooit een antwoord op gegeven wordt, vermissingen waar Signi wel meer richting aan heeft kunnen geven. Vermissingen waarbij het spoor eindigde bij de zee, of locaties waar de bodem van het water geen tastbare bewijzen meer geeft. Of plaatsen waar Signi nog zal terugkeren en de hoop niet heeft opgegeven. Dit alles nemen we mee in het nieuwe jaar.

Signi zoekhonden is ook vele mensen dankbaar in hun ondersteuning, speciale dank gaat uit naar:

 • De doortastende Signi honden, die naast het zoeken op het water ook het mantrailen (volgen van een spoor) met resultaat hebben bekroond

 • De duikers van Technical Divers, Polar Bear, De Kroon Maritiem en Save and Care voor de vele (donkere) duikuurtjes, de lange ritten en het geduldig wachten tot de inzet

 • De geduldige schippers en de boten van de Kroon Maritiem met als mooiste aanwinst de Runner, die de zoekactie in de snelstromende Waal tot een succes maakte!

 • De familie Gosefoort van Dierenhulp Menorca, die het mantrailen tot een succes hebben gemaakt door het uitlopen en uitzetten van honderden kilometer spoor

 • De technische ondersteuning van EBS marine Service BV

 • De veterinaire ondersteuning van Dierenkliniek Bakel

 • Fam. Broekhoff voor de jaarlijks gulle gift

 • TVM Foundation

 • Hill’s pet Nutrition voor de ondersteuning met j/d voer

 • Oeben telecommunicatie voor de verstrekking van 2 portofoons

 • Animana voor het gratis verstrekken van het boekhoudprogramma

 • De sloopbedrijven voor het beschikbaar stellen van vele slooplocaties

 • De verloskundige praktijk uit Aarle Rixtel, Gemert en Bakel

 • De Groof Uitvaartverzorging

 • Kapsalon Anmarie

 • Ziekenhuis Nijmegen

 • Rijkswaterstaat

 • Raadgevers Kuijkhoven

 • Technautic

 • Otto

 • Hemker en Bekking

 • Dive Post

 • Van Dommelen Borduurstudio

 • Threvon internetservices

 • Alle donateurs en gulle gevers

Bij deze een speciale dank voor alle gulle gevers, die we helaas niet meer schriftelijk kunnen bedanken i.v.m. anonimiteit van de bank. Zonder u was dit werk financieel niet meer mogelijk!

2014 2013
 
Giften  
Giften Particulieren 17.021 7.370
Giften Bedrijven 34.516 4.655
Donaties eigen leden 11.699 15.850
Overige inkomsten  
 
63.236 27.875
 
Zoekacties  
Zoekacties buitenland 238 4.617
Zoekacties binnenland 11.951 2.331
 
  12.189 6.948
 
Personeelskosten  
Reiskosten inzet binnenland 7.220 13.033
Vrijwilligersvergoedingen 7.350 0
Bestuurkosten 0 0
 
14.570 13.033
 
Materiaalkosten  
Verz. Premie 0 0
Div Materiaalkosten 348 346
 
348 346
 
Investering Materiaal  
Investeringen 2.379 2.521
 
2.379 2.521
 
Inzet Honden  
Kosten inzet honden 3.493 2.456
 
3.493 2.456
 
Algemene kosten  
Uitbetalingen hulpdiensten 239 0
PR Kosten 280 196
Verzekeringen 1.051 1.051
Automatiseringskosten 0 271
Accountants/advieskosten 927 927
Cursussen opleiding 0 0
Overige 71 100
 
2.568 2.545
 
 
Afschrijvingen  
Inventaris 4.701 4.285
Boten 1.848 1.350
 
6.549 5.635
 
 
Rentelasten en soortgelijke kosten  
Bankrente- en kosten 0 -58
Bankkosten 296 169
 
296 111

Zoek! De vrouw, de hond en de dood

Een filmdocumentaire over Signi Zoekhonden

Documentaire:’Zoek!’ Signi zoekt met haar honden naar vermiste mensen.
De honden zijn speciaal getraind in het herkennen van de geur van de dood. Dankzij hun inzet, worden veel lichamen teruggevonden en maken ze een einde aan de onzekerheid waarin achterblijvers leven.

Bekijk Zoek! HIER

Sluit popup

Help Signi Helpen!

Al het geld uit giften of donaties komt direct ten goede aan zoekacties naar vermiste personen.

Pin It on Pinterest

Share This