0 items

Zoveel vragen, zoveel woorden,

zoveel pijn en verdriet,

Zoveel vragen zoveel woorden,

antwoorden zijn er niet…

Zoveel vragen, zoveel woorden,

totdat de hoop vervliegt.

Zoveel vragen, zoveel woorden,

zoveel nieuwe pijn en verdriet,

Zoveel vragen, zoveel woorden,

Tot het leven, zonder hem, weer toekomst biedt…

Op zondag 20 juli kon Signi zoekhonden  na  8 maanden een einde maken aan  de langdurige vermissing van dhr. Henry de Vries. Na zeer intensief zoeken, vele vragen en vele onderzoeken, maar ook vele speculaties en verdachtmakingen, kwam na 8 maanden  inzet, een einde aan dit alles. Signi zoekhonden vond  Henry de vries met zijn auto, op de bodem van de Hoge vaart in Zeewolde. Een plaats waar niemand aan gedacht had, een plaats waar niemand aan zou denken en een plaats waar ook in geen jaren iemand zou gaan zoeken. Honderden kilometers water en tientallen kilometers bos werden voor die tijd  door de Signi honden afgezocht. Het Signi vaar team ondersteunde hierbij op groot, wild  en rustig water. 18 auto’s werden gedurende de 16 zoektdagen door het Signi Duik team afgedoken in het Amsterdam Rijnkanaal, het IJsselmeer, het Gooimeer, de hoge vaart  en de lage vaart  en vele zijtakken daar weer van. Plaatsen waar in geen 20 jaar  naar deze auto’s gezocht was, plaatsen in heel diep en heel ondiep water. Het water had daar zijn geheimen niet prijsgegeven totdat Signi  zoekhonden daar kwam , zocht en vond. Koude, warmte, hoop en teleurstelling , wisselden elkaar  telkens  weer af.  Een intensief contact met de woordvoerder van de familie , liet  de hoop niet verslappen en gaven nieuwe mogelijkheden. Signi zoekhonden zette door en bleef geloven in haar eigen kracht. Hierdoor kon op zondag 20 juli, terwijl niemand  er meer op rekende, op een plaats waar niemand het nog verwacht had,  de vondst een einde aan  dit alles maken. Vragen konden beantwoord worden, nieuwe vragen en verdriet kwamen er voor in de plaats. Verdachtmakingen konden weerlegd worden, maar een nieuwe leegte kwam er voor in de plaats. Toch is het dit alles waard geweest, om het leven weer een richting te geven. Niet meer de hoop op voetstappen naar de deur, niet meer de angst van een een kogel door het hoofd. Wel een plaats voor rouw en verdriet en denken Papa, Henry, waarom had je deze antwoorden niet.
Signi zoekhonden wenst familie  en vrienden van Henry de Vries daarom heel veel sterkte met alles en hopen dat door deze vondst ook een nieuwe toekomst weer mogelijk gemaakt kan worden……tenslotte is dat ook  het enige, wat Henry eigenlijk voor zijn dierbaren gewild had.

Harderwijker Henry de Vries al twee weken vermist
10 dec 2013

De Harderwijker Henry de Vries is vandaag twee weken vermist. De familie heeft via Facebook een zoekactie op touw gezet.

HARDERWIJK – De 46-jarige Harderwijker Henry de Vries is sinds 27 november vermist. De man vertrok ‘s ochtends uit huis en is nooit bij zijn werk in Houten aan gekomen. Het laatste wat van hem is vernomen, is dat hij die dag getankt rond 9.50 uur heeft bij Almere. Daarna ontbreekt elk spoor. Henry de Vries is directeur van Beelen Midden Nederland in Houten en staat bekend als iemand die nooit een afspraak zo maar mist. Bovendien had hij normaal gesproken regelmatig en meerdere malen per dag contact met zijn gezin. De familie en vrienden tasten volledig in het duister naar wat er met Henry is gebeurd.
De verdwijning van De Vries is inmiddels landelijk nieuws, maar dat heeft nog geen enkel spoor opgeleverd. De familie heeft via Facebook een actie opgezet om de man te vinden. Het adres van de Facebook-pagina is www.facebook.com/Henryvermist

De Vries is vertrokken in een zwarte Audi A6 kenteken 67-TXB-6. Hij is 1.80 meter lang, heeft een fors postuur, draagt een bril met een zwart montuur en heeft een tatoeage van een haai met een anker op zijn rechter bovenarm. Op een van zijn kuiten heeft hij een tatoeage van een Chinees teken. Mensen die hem gezien hebben worden verzocht contact op te nemen met de politie.


Familie De Vries weet niet waar ze vermiste Henry moet zoeken

16 december 2013

HARDERWIJK – De familie van de vermiste Henry de Vries heeft voorlopig geen aanknopingspunten meer om de spoorloze Harderwijker te traceren. “Hoe nu verder? Grotendeels zullen we het nu aan de politie moeten overlaten”, laat Inger de Vries weten.

“Nieuwe acties zijn lastig te bedenken. Daarnaast komen de feestdagen eraan waardoor we ook niet op veel vrijwilligers kunnen rekenen. We hebben alle logische en begaanbare bossen rondom Almere gehad en vanuit de politie hebben we nog geen verdere aanwijzingen om het ergens anders te gaan zoeken.”

Afgelopen zondag is een uitgebreide speurtocht met inzet van tweehonderd vrijwilligers gehouden. “Er is geen enkel spoor gevonden”, vat Inger de Vries samen. De operatie is heel systematisch aangepakt. In zes verschillende bosdelen bij Almere zijn alle gangen nagegaan.  Ook is gebruik gemaakt van een medium die dacht aanwijzingen te hebben. De vooruitzichten om Henry de Vries te vinden zijn komende weken niet groot. “We zullen, hoe moeilijk en frustrerend het ook is, moeten wachten en voor de twee kleintjes toch wat proberen te maken van de feestdagen.”

Op 29 december 2013 heeft Signi zoekhonden gezocht, met honden, sonar en duikers op het Markermeer, ‘t IJmeer, ‘t Gooimeer en ‘t Eemeer. Op diverse plaatsen, waar een auto makkelijk te water kon, werd naar een spoor van Henry de Vries en/of zijn auto, gespeurd. Tijdens deze zoekactie gaven de honden wel een sterke verwijzing thv de pampushaven. Een bijpassend voertuig kon daar niet getraceerd worden. Wel werden de bevindingen over gedragen aan de politie.

http://www.hartvannederland.nl/nederland/flevoland/2013/signi-hulphonden-helpen-bij-zoektocht/

Nog geen spoor van vermiste Henry de Vries na 3e zoekactie
30 december, 2013

De 46-jarige Henry de Vries word sinds 27 november 2013 vermist. Hij was onderweg naar zijn werk, maar is hier nooit aangekomen.

Familie en vrienden leven op dit moment in grote onzekerheid en vragen via Facebook hulp aan iedereen. Zondag is er voor de 3e keer een zoekactie geweest door stichting Signi zoekhonden. Dit keer hebben ze langs de oevers van het Markermeer, het Gooimeer en het Wolderwijd gezocht. Helaas heeft ook deze zoektocht niks opgeleverd.

Op 4 januari 2014 werd vlakbij de Hollandse brug, wel nog een voertuig in het water afgedoken, n.a.v. de zoekactie op 29 december. Gezien de reactie van de honden was dit geen voertuig, passend bij de vermissing van Henry de Vries. Wel kan inspectie van dergelijke vondsten van zeer groot belang zijn voor andere zaken. De locatie en bevindingen worden door Signi vervolgens altijd overgedragen aan politie en RWS.

Op 12 januari 2014 zocht Signi zoekhonden op het Amsterdam Rijnkanaal, vlakbij het bedrijf van Henry de Vries, met honden, sonar en duikers.

 


Bij ‘t Goy, zo’n 4 km ten oosten van het bedrijf, werden 2 auto’s gevonden en bedoken. Alhoewel de honden minimale lucht aangaven, werden wel de duikers ingezet voor inspectie van de voertuigen. Dit keer betrof het een dubbele verzekeringsfraude die op deze manier aan ‘t licht kwam.

 

Beide auto’s werden de volgende dag m.b.v. de brandweer geborgen, om verdere ongelukken voor het vaarverkeer te voorkomen.


Op 14 januari 2014 werd vlakbij de plaats waar de honden op 29 december aangaven wel een lichaam
zonder auto, in het IJmeer gevonden. Dit betrof niet henry de Vries.

Weer lichaam gevonden in Almere
14 januari, 2014

Langs de Oostvaardersdijk in Almere heeft de politie aan het begin van de middag het ontzielde lichaam van een man gevonden.

De plaats delict is afgezet voor forensisch onderzoek. De plaats waar het lichaam is gevonden is vlakbij  het tankstation aan de Dukdalfweg waar de sinds 27 november vermiste Henry de Vries uit Harderwijk voor het laatst is gesignaleerd.
het lichaam is gevonden langs de dijk tussen Almere en Lelystad. Het stoffelijk overschot zat volgens politiewoordvoerder Leo Dortland niet in een voertuig en ligt vermoedelijk al langere tijd in het water.
Gister werd er ook een lichaam in Almere gevonden.
Volgens ons laatste informatie zou het niet om de vermiste Henry de Vries gaan.

Op 18 januari 2014 zocht Signi opnieuw op het Amsterdam Rijnkanaal met honden, sonar en duikers. Dit keer werd de overzijde van het kanaal afgezocht. Hierbij werd wederom een voertuig aangetroffen en een ander groot object met menselijke lucht.

 


Op 19 januari 2014 werden beiden objecten afgedoken. Dit keer betrof de auto een Audi A4, dus niet de auto van Henry de Vries. Het andere object bleek een grote archiefkast te zijn. Helaas kon de inhoud van de archiefkast niet bekeken worden, daar de ingang zich aan de onderzijde bevond.

De vrijwillige inzet van de duikers maakte wel dat de auto direct geborgen kon worden, zonder te hoge kosten voor Rijkswaterstaat.
De vondst van de Audi A4 loste een diefstalzaak op en ook een belangrijke handtas kon teruggeven worden aan de eigenaar.

Op zondag 2 februari 2014 zocht Signi zoekhonden het resterende stuk Amsterdam Rijnkanaal af in de buurt van het bedrijf van Van Beelen. Dit keer werden geen nieuwe voertuigen aangetroffen en blijft de zaak van Henry de vries nog steeds onopgelost.
De duikers werden die dag nog wel ingezet om de inhoud van de archiefkast te bekijken. M.b.v. gasbalonnen werd de kast onder water gelift. Deze kast bleek een een onderdeel van een grootschalige diefstal, diverse gereedschappen, waren hierin nog achtergebleven.

 Op 15 februari 2014 zocht Signi zoekhonden in de kleine vaart naar een spoor van henry de Vries.

Ondanks dat hier eerder gezocht was, was een dubbel check en uitbreiding van het zoekgebied niet onlogisch, daar ook in het Amsterdam Rijnkanaal al eerder gezocht was door derden, zonder resultaat.


In het Amsterdam Rijnkanaal werden dan ook 3 auto’s gevonden, in de kleine vaart waren dit er 2.


Helaas weer niet de auto van Henry de Vries, maar elk waterrijk gebied wordt hierdoor minutieus afgezocht. Alleen locaties met schepen zijn onbereikbaar voor de sonar, al kunnen de honden wel een goede indicatie geven of hierop teruggekomen moet worden.

Vrijwilligers hebben vandaag in Almere opnieuw gezocht naar de vermiste Henry de Vries uit Harderwijk. Dat gebeurde onder meer bij de insteekhaven van Almere Buiten. Bij de zoektocht werden honden van de organisatie Signi ingezet. Deze dieren zijn speciaal getraind om lichamen in het water op te sporen.

Hoewel van de vermiste Harderwijker geen spoor werd gevonden, troffen de zoekers in Almere wel twee auto’s in het water aan. Het ging daarbij niet om de Audi A6 van de vermiste man.

Volgens een woordvoerder van de familie is al eerder met de honden van Signi gezocht op het Markermeer, het Gooimeer en het Wolderwijd. Henry de Vries wordt sinds 27 november vermist. Hij is mogelijk voor het laatst gezien bij een tankstation aan de Dukdalfweg in Almere. De familie heeft 10.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip.

Op zaterdag 22 februari 2014 zocht Signi zoekhonden wederom naar een spoor van Henry de Vries of zijn auto. Deze dag werd de Hoge vaart over een traject van 15 km afgezocht.

Gedurende deze zoekactie werden 2 auto’s en een aanhanger in het water gevonden. In totaal zijn er nu 8 auto’s, 1 aanhanger en een archiefkast gedurende de vele zoekacties gevonden.
Helaas geen spoor van de vermiste Henry.

Op zaterdag 1 maart 2014 zocht Signi zoekhonden wederom naar een spoor van Henry de Vries of zijn auto. Deze dag werd de Hoge vaart over een traject van 15 km afgezocht. Gedurende deze zoekactie werden 2 auto’s en een aanhanger in het water gevonden. Helaas geen spoor van de vermiste Henry.

Op 29 en 30 maart, met een vervolg op 6 april 2014 , zocht Signi zoekhonden op de randmeren bij Harderwijk en op het markermeer en het IJsselmeer bij Lelystad, naar een spoor van de auto, en naar Henry de Vries, zelf. Tijdens deze zoekacties werd wederom een auto, een Fiat Panda voor de stuw bij Lelystad gevonden.

Op zaterdag 24 mei en donderdag 26 mei 2014 zocht Signi zoekhonden opnieuw naar Henry de Vries. Dit keer in de bossen van Hulshorst. M.b.v. honden en een metaaldetector werden verdachte plaatsen en stukken bosgebied afgezocht.

Signi Zoekhonden zoekt in Hulshorst naar vermiste De Vries
28 mei 2014

HARDERWIJK/HULSHORST – Er wordt vrijdag opnieuw een kijkje genomen in de bossen van Hulshorst, in een poging een spoor te vinden van de vermiste Henry de Vries uit Harderwijk. Hierbij wordt ditmaal de hulp ingeschakeld van Stichting Signi Zoekhonden.

De reden dat de bossen van Hulshorst worden uitgekamd, is omdat in die omgeving de mobiele telefoon van De Vries op 27 november 2013 voor de allerlaatste keer een signaal uitzond. Afgelopen weekend hebben familie en vrienden van De Vries ook al een zoekactie gehouden in Hulshorst. Zij kreeg hierbij hulp van ongeveer honderd vrijwilligers. De zoekactie leverde echter niets op.

Morgen wordt echter de hulp ingeschakeld van de zoekhonden van Signi. Deze dieren zijn gespecialiseerd in het vinden van objecten onder water. De voorbije maanden heeft Signi al tien keer gezocht naar de vermiste De Vries, op verschillende locaties. Er werden in totaal tien auto’s gevonden, maar in geen van de gevallen ging het om de zwarte Audi A6 van de Harderwijker.

Dit keer zijn de bossen van Hulshorst dus het zoekgebied. “In dit soort vermissingzaken telt vaak de langste adem”, weet Esther van Neerbos van Signi. “In andere zaken is gebleken dat onze vasthoudendheid heeft geleid tot het vinden van de vermiste persoon.”

Op zaterdag 14 juni 2014 zocht Signi zoekhonden bijna 30 km kanaal af in Lelystad en Dronten.

Hierbij werden 4 auto’s en 3 boten op de bodem van het water gevonden.

Op zondag 13 juli 2014 zocht Signi zoekhonden, voor de vermissing van Henry de Vries, op de Lage vaart in Almere en de Lage dwarsvaart in Lelystad. Gedurende deze zoekactie zijn wederom 2 auto’s gelokaliseerd en bekeken door het Signi Duik team. In totaal zijn nu in deze zaak door Signi 15 auto’s en 1 aanhanger op de bodem van de Nederlandse wateren gevonden.

Ondanks de vele intensieve zoekacties van Signi kon de vermissing van Henry de Vries niet opgelost worden, wel werden andere zaken aan het licht gebracht en grote waterrijke gebieden uitgesloten…

Op zondag 20 juli 2014 zocht Signi zoekhonden wederom 30 km van de Hoge vaart af in Almere en Zeewolde. Gedurende deze zoekactie werden 3 auto’s in het water gevonden. De laatste auto, was de auto van Henry de Vries……..Na honderden kilometers water afgezocht te hebben, hierbij 18 auto’s en 1 aanhanger gevonden te hebben, na 15 zoekdagen in weer en wind, kwam eindelijk een einde aan 8 maanden onzekerheid en grootschalig onderzoek, Henry de Vries was gevonden!

Auto vermiste Henry de Vries gevonden in Zeewolde
21 juli 2014

HARDERWIJK/ZEEWOLDE – De auto van de vermiste Henry de Vries uit Harderwijk is zondagavond gevonden in een kanaal in Zeewolde. De politie meldt dat de auto pas aan het einde van de middag of begin van de avond uit het water wordt gehaald.
Bekijk ook…

Stichting Signi Zoekhonden is verantwoordelijk voor de vondst van de auto.  De honden van Signi zijn speciaal getraind om lichamen en voorwerpen te vinden in het water. Signi is al sinds medio december betrokken bij de zoekactie naar de vermiste De Vries. Terwijl de politie in mei liet weten het zoeken te zullen staken, gingen de familie en Signi onverminderd door. Deze volhardendheid werpt nu dus zijn vruchten af.
Honden van Signi kwamen de auto zondagavond op het spoor. Hierop is een duiker het water ingegaan. Die heeft de auto en het kenteken herkend waarna de politie op de hoogte is gesteld. “Dat is de gangbare procedure”, weet politie-woordvoerder Anton de Ronde. “Het is bijvoorbeeld niet de bedoeling dat de duiker zelf de auto gaat onderzoeken om te kijken of het lichaam van de vermiste De Vries er nog in zit.” In plaats daarvan wordt de regie overgenomen door de politie. Die zal de auto zo snel mogelijk uit het water halen, waarna wellicht meer duidelijkheid kan worden gegeven over het lot van de vermiste Harderwijker. “Wanneer de auto precies uit het water kan worden gehaald, is nog onduidelijk.”

De auto is aangetroffen in een kanaal bij de Hoge Vaart, in het buitengebied van Zeewolde.

https://www.youtube.com/watch?v=Nju9y0uuhmk

http://www.gemistvoornmt.nl/a.aspx/1405960509/1

https://www.youtube.com/watch?v=zyXghV-iEW4

https://www.youtube.com/watch?v=S9838eHauIY

Zelfmoord Henry de Vries lijkt meest waarschijnlijke scenario

ZEEWOLDE/HARDERWIJK – Het lijkt er op dat de gisteren in Harderwijk teruggevonden Henry de Vries zelfmoord heeft gepleegd. Voorlopig onderzoek van forensisch experts heeft uitgewezen dat er geen verwondingen door derden zijn toegebracht, zegt Norbert Dikkeboom, woordvoerder van de familie De Vries.

Maandag werd De Vries’ auto uit de Hoge Vaart in Zeewolde getakeld. Later werd in de auto een stoffelijk overschot gevonden. Na forensisch onderzoek is vastgesteld dat het om de vermiste Harderwijker gaat. De identiteit is vastgesteld aan de hand van zijn gebit en zijn trouwring.  De auto en het stoffelijk overschot zijn gevonden in de buurt van de Bosruiterweg, in het buitengebied van Zeewolde. Op minder dan een kilometer afstand van de plek waar Henry en zijn vrouw Josien in het verleden hebben gewoond. Ook dit gegeven lijkt te wijzen op zelfdoding.

Opluchting

Bij Beelen Midden Nederland is er verdriet maar ook opluchting. ‘Enerzijds is het natuurlijk ontzettend triest, maar er is ook opluchting. Na maanden onzekerheid is er duidelijkheid gekomen”, zegt Rene Roelofs, woordvoerder van het afvalrecyclingsbedrijf. Henry de Vries werkte tot zijn verdwijning in november 2013 als vestigingsdirecteur van Beelen Midden Nederland BV.
Nog steeds werken er tal van mensen bij de grote Nederlandse afvalrecycler die niet alleen collega’s waren van De Vries, maar ook vriendschappelijke betrekkingen onderhielden. Het personeel is uitvoerig ingelicht.  „Alle werknemers kunnen bij ons terecht met al hun vragen en gevoelens”, vervolgt Roelofs.

De Vries wordt zaterdag of maandag begraven. Waar dat gebeurt, daar wordt momenteel nog over nagedacht door de familie.

http://www.gemistvoornmt.nl/a.aspx/1407170107/1

http://www.hartvannederland.nl/top-nieuws/2014/een-jaar-na-verdwijnen-henry-de-vries/

Signi zoekhonden wenst de familie van Henry de vries veel sterkte toe met het verlies…

Zoek! De vrouw, de hond en de dood

Een filmdocumentaire over Signi Zoekhonden

Documentaire:’Zoek!’ Signi zoekt met haar honden naar vermiste mensen.
De honden zijn speciaal getraind in het herkennen van de geur van de dood. Dankzij hun inzet, worden veel lichamen teruggevonden en maken ze een einde aan de onzekerheid waarin achterblijvers leven.

Bekijk Zoek! HIER

Sluit popup

Help Signi Helpen!

Al het geld uit giften of donaties komt direct ten goede aan zoekacties naar vermiste personen.

Pin It on Pinterest

Share This