0 items
Signi zoekhonden vindt vermiste man na 8 jaar terug in de IJssel!

Zaaknummer: 04070304
Vermist sinds:      04-03-2004
Laatst gezien in:      Ellecom (Nederland)
Omschrijving:
Joram heeft in overspannen toestand de woning verlaten. Hij is depressief en een ongeluk wordt gevreesd. Hij is weggegaan in een donkergroene Renault 21, type Nevada met kenteken ZG-90-JY. Joram heeft een Koreaans uiterlijk.

 

DOESBURG – Zaterdagmiddag 18 augustus 2012 is in de IJssel bij Doesburg een auto gevonden.

Mogelijk komt hiermee een einde aan de mysterieuze verdwijning van een toen 25-jarige Ellecommer. De politie geeft aan dat de ‘omschrijving van de gevonden auto overeenkomt met de auto van de vermiste man’. Hij vertrok in maart 2004 in depressieve en overspannen toestand uit zijn ouderlijk huis en werd sindsdien niet meer gezien.

De zoektocht naar de vermiste persoon is een initiatief van Signi zoekhonden. Nadat de honden twee weken gelegen aansloegen op een bepaalde plaats in de IJssel en vervolgens een autowrak op de sonar werd gevonden is, in overleg met Rijkswaterstaat, besloten het Signi duikteam het water in te sturen. Dat team trof de auto zaterdagmiddag aan.

Zie:

http://www.hartvannederland.nl/nederland/2012/vrijwilligers-doen-wat-politie-niet-lukt/

 Op 5 augustus 2012 zocht Signi zoekhonden met honden naar een vermiste man uit Ellecom. Na wat research over deze langdurige vermissing besloot Signi een deel van de IJssel af te zoeken ter hoogte van zijn ouderlijk huis in Ellecom. Een traject van enkele kilometers werd hierbij in kaart gebracht. Meerder objecten werden hierbij gelokaliseerd waarbij 1 object, gevonden na enthousiast verwijzen van de honden, als zeer verdacht werd beschouwd.

Na overleg met Rijkswaterstaat kon na 2 weken, met vaarwegbegeleiding van een boor van RWS, door het Signi Duikteam gedoken worden.

Op zaterdag 18 augustus stond een groot team van Signi zoekhonden klaar om deze oude vermissingszaak op te lossen.


Het Signi honden- en sonar-team zoekt met de sonar het belangrijkste object, welke 2 weken geleden gevonden was na aanwijzingen van de honden, op…


en gooit een boei op de betreffende locatie.


De eerste duiker, Jeffrey staat klaar om het object, na overleg met het sonar- cq hondenteam, af te duiken.


De 2e standby duiker Arno staat ook klaar.


Jeffrey wordt te water gelaten om het object af te zoeken.


De duiker wordt langzaam op de stroming naar de boei toe geleid.


De duikvlag staat uit, om het drukke vaarverkeer te waarschuwen.


Wanner Jeffrey weer boven komt, na verkenning van het voertuig, laat hij het teken van oké zien. Hierdoor heeft het team al sterke aanwijzingen, dat Signi direct de gezochte auto heeft gevonden.


De duiker heeft aan de kenmerken van de auto kunnen zien dat het om een groene Renault Nevada gaat en heeft als herkenning de wieldop mee naar boven genomen, waar een serienummer in staat.

Het Signi duikteam is dan ook zeer getraind om onder moeilijke omstandigheden zoals sterke stroming, weinig zicht en veel begroeiing, een auto goed te identificeren.


Alle informatie over de gevonden auto wordt direct vastgelegd door Carmen en overgenomen door Janette, die verder overleg met diverse instanties gaat plegen om verdere berging mogelijk te maken.


Met deze bevindingen wordt vervolgens overlegd met Rijkswaterstaat, omdat een directe berging van deze auto voorop staat. Ook wordt de politie verwittigd, welke direct met de de zaak aan de slag gaat.


Ondertussen wordt het volgende object, welke 2 weken geleden met de honden was aangetroffen, wederom opgezocht en afgeboeid.


Terwijl het Signi duikteam het voertuig verkend, zorgt de andere boot voor de veiligheid.


De duikers nemen de restanten van de nummerplaat mee naar boven en alle gegevens worden genoteerd.


Deze gegevens zullen later ook aan de politie en RWS doorgegeven worden, evenals de 3e auto die wordt verkend.


De honden hebben hun werk 2 weken geleden al gedaan, maar het koele water wordt ze niet onthouden.


Het waterzoeken is hun lust en hun leven en daarmee kunnen zij en de rest van het Signi team nabestaanden rust geven.


Al zijn de honden daar misschien minder van bewust… Voor de bal doen ze dit werk in weer en wind, stroming of geen stroming, koude of warmte, ze gaan er altijd voor…


Voordat de berging van de auto begint, wordt de familie door de politie op de hoogte gebracht. Signi is terughoudend met deze informatie, tot de zekerheid bestaat dat de kans van slagen zeer groot is, zodat bij familieleden geen valse hoop gewekt wordt.


De duikcoördinator van het Signi Duikteam overlegt vervolgens met het bergingsbedrijf, hoe verder te werk word gegaan. Het bergen van een auto in stromend water, is niet zonder risico’s. Het Signi Duikteam heeft is hierin zeer ervaren.


De volgende duiker, Frits, wordt zorgvuldig klaargemaakt om aan deze zware duikklus te beginnen.


De duiker krijgt de zware banden en kettingen mee, die onder water, om de achterwielen worden gebonden.


M.b.v. sonar wordt het werk van de duiker onder water gevolgd.

Nadat de auto een stukje getakeld is, wordt onder water door de duiker, nogmaals de auto gecontroleerd, om de kans op verliezen minimaal te maken.


De auto wordt rustig naar boven getakeld, desondanks kan niet helemaal voorkomen worden dat deze zwaar beschadigde auto, niet intact blijft.


Opnieuw wordt een duiker van het Signi duikteam te water gelaten om, wat verloren is gedurende het bergen, terug te vinden.


Aan de oever zoekt het forensisch team en de recherche naar sporen die later de identificatie van het slachtoffer in de auto kunnen vergemakkelijken.


Ook de brandweer ondersteund het onderzoek op de oever en neemt later de auto mee voor verder onderzoek in de Kazerne.


Arno kan na intensief zoeken, de portemonnee van de vermiste man op de bodem van het water terugvinden. De ANWB pas in de portemonnee, bevestigd dat Joram inderdaad degene is, die in de betreffende auto zat. Aan een mysterieuze vermissing van jaren komt een einde.


Na een optimale inzet, met een zeer professionele werkwijze van het gehele Signi team, kan aan een langdurige vermissing een einde worden gemaakt.
De passie van deze mensen voor dit intensieve werk, is gebaseerd uit empathie voor nabestaanden, die soms langdurig in grote onzekerheid leven.

Speurhonden Signi vonden auto vermiste man

RIJSWIJK –  Duikers van de stichting Signi Zoekhonden hebben zaterdag in de IJssel tussen Doesburg en Dieren een auto gevonden met daarin menselijke resten. Mogelijk is het de auto van een man die al acht jaar vermist is. Het is de zesde keer dit jaar dat de stichting een verdronken persoon in een auto in het water opspoort.

Signi helpt soms overheden, soms de familie bij het opsporen van vermist personen, maar in dit geval gingen medewerkers op eigen initiatief op zoek naar de man, zegt voorzitter en oprichtster Esther van Neerbos zondag. „Dat doen we wel vaker in rustiger tijden.”

De stichting zoekt dan op basis van openbare gegevens via internet en andere bronnen naar achtergronden van de omstandigheden en probeert een mogelijke locatie van een vermiste te bepalen. „We doen dat in stilte, zonder eerst de familie in te lichten, want als we niets vinden is dat vervelend.”

De speurhonden werden nu op basis van dit voorwerk ingezet in het gebied langs de IJssel. Ze speurden vanaf de waterkant naar menselijke geuren, die passen bij een verdronken persoon. „De honden sloegen aan, begonnen te springen, sonarapparatuur werd ingezet en op basis daarvan werd bepaald dat het om een auto ging”, vertelt Van Neerbos.

De duikers gingen het water in en de auto werd gevonden. Ook de portemonnee van de vermiste man werd gevonden, „met daarin zijn ANWB-pasje”, zegt Van Neerbos.

Signi Zoekhonden is een particuliere stichting, die draait op vrijwilligers. De honden worden regelmatig ingezet bij rampen als aardbevingen en tsunami’s. Maar ook bij verdronken personen in eigen land wordt hun hulp vaak ingeroepen.

Menselijke resten gevonden in auto in IJssel
19 augustus 2012

DOESBURG – Duikers hebben zaterdag in de IJssel tussen Doesburg en Dieren een auto gevonden met daarin menselijke resten. Dat maakte de politie zondag bekend.

De auto staat op naam een toen 25-jarige man uit Ellecom die sinds 2004 wordt vermist. Onderzoek moet nog uitwijzen of het om deze man gaat.

.De duikers zijn vrijwilligers van de stichting Signi Zoekhonden. Hun speurhonden sloegen twee weken geleden aan rond de IJssel. In overleg met Rijkswaterstaat werd besloten zaterdag het duikteam het water in te sturen. Vervolgens stuitte de betrokken duikers op de auto.

De duikers vonden in het water ook een portemonnee die mogelijk van de betrokken man is, meldt de voorzitter van de stichting. ”Zijn ANWB-pasje zat er in.”

Het voertuig werd zaterdagmiddag uit het water gehaald. Op een brandweerkazerne wordt de auto verder onderzocht. ”Onderzoek de komende dagen moet uitwijzen of het hier mogelijk gaat om de vermiste Ellecommer of om een ander persoon”, laat de politie weten.
Door: ANP


Signi zoekhonden wenst de familie van Joram Versluis veel sterkte toe met het verlies…

Zoek! De vrouw, de hond en de dood

Een filmdocumentaire over Signi Zoekhonden

Documentaire:’Zoek!’ Signi zoekt met haar honden naar vermiste mensen.
De honden zijn speciaal getraind in het herkennen van de geur van de dood. Dankzij hun inzet, worden veel lichamen teruggevonden en maken ze een einde aan de onzekerheid waarin achterblijvers leven.

Bekijk Zoek! HIER

Sluit popup

Help Signi Helpen!

Al het geld uit giften of donaties komt direct ten goede aan zoekacties naar vermiste personen.

Pin It on Pinterest

Share This