0 items

2008 is voor Signi zoekhonden weer een bijzonder jaar geweest.
Het werk van Signi is dit jaar onverminderd doorgegaan. Door het vinden van verschillende slachtoffers, kon Signi verscheidene malen zekerheid en rust geven aan de nabestaanden.
Heel bijzonder dit jaar was onze buitenlandse missie naar China. Waar vele hulpverleners de toegang was ontzegd, kon Signi zoekhonden toch haar diensten bewijzen door zonder veel ophef en toeters en bellen, het land op een zeer persoonlijke manier te ondersteunen.
Eenmaal aan het werk werden zowel honden als geleiders met open armen ontvangen. De honden wisten, in de zeer dichtbevolkte gebieden, die reeds door de chinezen grondig doorzocht waren, nog verschillende lichamen te traceren. Keer op keer, was de dankbaarheid voor de inzet van de honden, groot. Uitzonderlijk was het reukvermogen van de honden, in de zeer dichte puinhopen. Meerdere keren verzochten we de bergers om nog dieper te graven daar de honden zelfs de slachtoffers 6 verdiepingen lager konden aangeven! Dit resulteerde uiteindelijk in de vondst van tientallen slachtoffers.

In tegenstelling tot 2007, werd Signi zoekhonden in 2008 steeds vaker voor een second opinion gevraagd. Zo ondersteunde Signi zoekhonden bij 4 mogelijke moordzaken, waarvan 2 tot een “cold case” behoorden. Daarnaast werd Signi haar specialiteit ingeschakeld bij de vermissing van een tweelingbroer in de Zurichsee, waar diepten aflopen tot 150 meter. Hierbij bleek dat ook op 90 meter diepte de menselijke lucht voor de honden waarneembaar is.
Afgelopen zomer kon van de veelzijdigheid van onze honden gebruik gemaakt worden, daar zelfs na 1 of 2 dagen verdrinking, de honden het lichaam wisten te traceren (i.t.t. de lijkenhonden van de KLPD die pas na 3 dagen ingezet kunnen worden).
Daarnaast werd Signi zoekhonden verschillende malen ingeschakeld bij vermissingen waar men geen enkel idee had waar het slachtoffer verdwenen was. Hierbij spaarde Signi zich, nog kosten, nog moeite, om keer op keer terug te gaan, om een bepaalde zoekactie te vervolgen. Hierbij bleken onze honden zeer effectief de juiste plaats aan te wijzen, waar andere honden (die minder op het waterzoeken getraind zijn) het af lieten weten.
Het bleek echter steeds vaker, zeker bij een second opinion, dat voor het bergen van het slachtoffer, middelen en support soms tekort schoten. Om deze reden heeft Signi de samenwerking met duikers van reddingsbrigade IJsselstein en Scuba diving Ede aangescherpt. De vakkundigheid en inzet van deze duikers is ook bij de “koude” zoekacties groot.
Daarnaast heeft Signi zoekhonden haar sonar capaciteiten m.b.v. Metaldec en Baron Marine vergroot, door het krijgen van extra lessen en het verlengen van de diepte mogelijkheden van de sonar.
Ook is Signi bezig met het vervaardigen van een gespecialiseerde dreg, zodat indien andere dreg mogelijkheden niet beschikbaar zijn, Signi daarin zelf kan voorzien.
Bovenstaande ontwikkelingen hadden natuurlijk nooit kunnen plaatsvinden zonder de intensieve steun van sponsors. Zo blijft Svensonmarine gratis investeren in onderhoud en verbetering van onze boten en trailers. K.L.M. heeft de vlucht van onze honden naar China geregeld en ook onze donateurs zoals dierentolk Mieke Zomer en de particulieren gevers, zijn we ontzettend dankbaar.
Ook de verschillende (sloop)bedrijven, reddingsbrigades, BHV-ers, boswachters en havenmeesters willen we bedanken voor hun gastvrijheid m.b.t. trainingen en gezamenlijke zoekacties. Speciale dank ook voor het bedrijf de Groof / van der Stappen en van Ted Velthoven voor hun bijzondere bijdrage.
De bekendheid van Signi zoekhonden is afgelopen jaar verbeterd m.b.v. een betere bereikbaarheid bij google, een zeer mooie fotocollectie van Petreporter, verschillende interviews in de media en filmpilots, die in de maak zijn.
Kortom Signi zoekhonden wil iedereen bedanken, ook degenen die niet met name genoemd zijn, voor hun bijdrage om het zoeken naar vermisten mogelijk te maken!

 

Inzetten buitenland
Inzet naar China (aardbeving)
Deelname: 3 honden en 3 begeleiders Signi zoekhonden
Samenwerking: lokale vrijwilligers, rampenteam China
Resultaat: +/- 50 lichamen door de honden gelokaliseerd, waarna geborgen

Vermiste jongen Zurichsee (ongeluk van schip, Zwitserland)
Deelname: 3 honden en 3 begeleiders Signi zoekhonden
Samenwerking: lokale politie, familie
Resultaat: jongen is nooit meer teruggevonden, wel gezonken schip op 90 meter diepte gevonden

Inzetten binnenland

Vermiste man Helmond (verdrinking Zuid-Willemskanaal)
Deelname: 4 honden en 3 begeleiders Signi zoekhonden
Ingezet materieel: boot, sonarapparatuur
Samenwerking: lokale politie en brandweer
Resultaat: vermiste man diverse malen gelokaliseerd, uiteindelijk vanzelf, na 1 1/2 maand vermissing, stroomafwaarts van de plaats waar de honden aangaven, boven gekomen.

Vermiste vrouw Deurne (landelijk gebied)
Deelname: 3 honden en 2 begeleiders Signi zoekhonden
Samenwerking: lokale politie
Resultaat: vermiste vrouw 10 km vanaf huis, na 1 maand vermissing, buiten het afgezochte gebied in ‘t water gevonden.

Vermiste man Cromvoirt (verdrinking Drongelens Kanaal)
Deelname: 4 honden en 3 begeleiders Signi zoekhonden, 4 duikers RBIJ
Ingezet materieel: boot, sonarapparatuur
Resultaat: de vermiste man diverse malen gelokaliseerd, uiteindelijk, na 1 maand vermissing, stroomafwaarts van de plaats waar de honden aangaven, vanzelf boven gekomen.

Vermiste vrouw Leiden (verdrinking gracht)
Deelname:3 honden en 2 begeleiders Signi zoekhonden
Ingezet materieel: sonarapparatuur
Samenwerking: politie
Resultaat: vrouw is op de aangewezen plaats van de honden boven komen drijven. Mevrouw was 1 1/2 week vermist.

Vermiste vrouw Broek in Waterland (verdrinking kanaal)
Deelname: 4 honden en 3 begeleiders Signi zoekhonden
Ingezet materieel: boot, sonarapparatuur
Samenwerking: politie, brandweer
Resultaat: vrouw is gevonden in de sloot die uitmondde op de plaats waar de honden verwezen hadden. Vermiste is na 1 week gevonden

Vermiste vrouw Bakel (Moord, gezocht in Vijvers)
Deelname: 4 honden en 3 begeleiders Signi zoekhonden
Ingezet materieel: boot, sonarapparatuur
Samenwerking: politie, KLPD
Resultaat: vrouw is nooit meer teruggevonden

Vermiste man IJsselmuiden (verdrinking IJssel)
Deelname: 6 honden en 5 begeleiders Signi zoekhonden, duikteam RBIJ
Ingezet materieel: boot, sonarapparatuur
Samenwerking: politie, brandweer
Resultaat: man is op de plaats welke de honden aangaven boven komen drijven. Vermiste is na 1 week gevonden.

Vermiste man Arnhem (verdrinking Rijn)
Deelname: 2 honden en 2 begeleiders Signi zoekhonden
Ingezet materieel: boot, sonarapparatuur
Samenwerking: familie, politie, KLPD
Resultaat: man is op de plaats welke de honden aangaven boven komen drijven. Man was 3 dagen vermist.

Vermiste man IJsselmeer (ongeluk zeilboot)
Deelname: 5 honden en 4 begeleiders Signi zoekhonden
Samenwerking: reddingsbrigade Medemblik, politie
Resultaat: de man is vlakbij van de aangewezen locatie van de honden boven komen drijven. man was 1 week vermist.

Vermiste man Groesbeek (vermist auto te water)
Deelname: 3 honden en 3 begeleiders Signi zoekhonden
Ingezet materieel: boot, sonarapparatuur
Samenwerking: lokale politie
Resultaat: de man is, na een half jaar, op een plaats gevonden waar de honden niet gezocht hebben

Vermiste man Oosterhout (moord, gezocht diverse locaties onder de grond)
Deelname: 4 honden en 3 begeleiders Signi zoekhonden
Samenwerking: familie
Resultaat: de man is nooit meer teruggevonden

Vermiste man Almere (moord, zoekactie kanaal)
Deelname: 3 honden en 3 begeleiders Signi zoekhonden, duiker reddingsbrigade Vinkeveen
Ingezet materieel: boot, sonarapparatuur
Samenwerking: familie
Resultaat: de man is na 1 maand in een rioolbuis gevonden, op een plaats gevonden waar de honden niet gezocht hebben

Vermiste man Breda (water Prinsenkade)
Deelname: 2 honden en 2 begeleiders Signi zoekhonden
Resultaat: de man is na 2 weken elders levend gevonden

Vermiste man Druten (zoekactie Waal)
Deelname: 3 honden en 3 begeleiders Signi zoekhonden, duikers Scubadiving Ede
Ingezet materieel: boot, sonarapparatuur
Resultaat: de man is in de uiterwaarden gevonden, op een plaats waar de honden niet gezocht hebben

Vermiste man bij Krammersluizen (val van schip)
Deelname: 3 honden en 2 begeleiders Signi zoekhonden,
Samenwerking: reddingsbrigade Dordrecht, SOAD
Resultaat: de man is op de aangewezen locatie van de honden door het SOAD gevonden

Demonstratie
Pilotfilopnames over het waterzoeken met reddingsbrigade IJmuiden
Reden: pr, samenwerking
Aanwezig: Signi, duikers RBIJ

Examens
Examen ‘doodzoeken’ bij Speurhondeninstructieschool C. Oldenburg
Reden: toetsing continuering inzetbaarheid
Deelname: Janette Kruit met Bahco
Resultaat: Geslaagd

Inzet/instructieoefening
BHV oefening
Reden: praktijkverbetering, samenwerking
Deelname: 6 leden Signi

Zoek! De vrouw, de hond en de dood

Een filmdocumentaire over Signi Zoekhonden

Documentaire:’Zoek!’ Signi zoekt met haar honden naar vermiste mensen.
De honden zijn speciaal getraind in het herkennen van de geur van de dood. Dankzij hun inzet, worden veel lichamen teruggevonden en maken ze een einde aan de onzekerheid waarin achterblijvers leven.

Bekijk Zoek! HIER

Sluit popup

Help Signi Helpen!

Al het geld uit giften of donaties komt direct ten goede aan zoekacties naar vermiste personen.

Pin It on Pinterest

Share This