0 items

Zoekactie naar de verdronken schipper Robert op 20 mei 2004.

Op vrijdag 14 mei kreeg de boot waarin Robbert als schipper en 3 andere mensen (allen reddingsbrigade leden) een aanvaring met een ander schip. De boot bevond zich op de Oude IJssel thv Zwijndrecht. Na de aanvaring is de boot nog een stukje doorgevaren richting het oosten. De boot zonk vervolgens, de schipper verdronk, de overige bemanningsleden zijn levend uit het water gekomen. Tijdens het zinken stond een stevige vloedstroom (richting oosten). Diezelfde dag nog is de boot gelicht en hebben duikers de locatie afgezocht. De volgende dag is het schip geborgen, maar nog steeds geen resultaat.
De dagen daarna is dagelijks gedoken of gedregd.
Op dinsdag 18 mei is door de KLPD met sonar een vermoedelijke locatie vastgesteld, dreggen en duiken leverde niets op en het beeld verdween in de loop van de dag.
Op 19 mei is met sonar een nieuwe locatie vastgelegd, 160 meter stroomopwaarts, oostelijke richting (van de ebstroom) tov onze locatie met de honden, in dezelfde stroomlijn.
Op 19 mei werd Signi benaderd door de mensen uit Urk (stichting opsporingsapparatuur voor drenkelingen) om samen met hun een nadere locatie te krijgen waar ze zouden gaan dreggen.
Op 20 mei om half 8 was Signi aanwezig bij Rijkswaterstaat in Dordrecht.
Aanwezig waren:
– Signi: Esther, Anton, Saad, Martijn met 3 honden (Bahco, Samir en Rifka)
– Reddingsbrigade Dordrecht met 3 boten
– KLPD met 1 grote boot, incl fish-finer en GPS met beeldapparatuur
– Rijkswaterstaat met een grotere boot
– KNRM Urk (stichting) met 3 dregsystemen.
Als eerste ging Esther met Bahco het gebied afzoeken, Anton ging mee in de boot ter observatie.
Het gebied strekte van ongeveer 100 meter voor de aanvaring tot enkele honderden meters na de aanvaring (gezien er een vloedstroom was ten tijde van verdrinking). Na een half uur zoeken had Bahco een duidelijke locatie, die hij meerdere malen bevestigde. In eerste instantie enkele honderden meters ten oosten van de plaats van zinken van het schip (wel logisch m.b.t. de vloedstroom die ten tijde van zinken aanwezig was). Uiteindelijk bleek de locatie vlak naast het punt te liggen waar het schip geborgen was (controle GPS KLPD). Bahco had geen storing van stroming en een relatief zwakke wind vanuit het zuiden.
Vervolgens zocht Samir met als observator Esther. Saad kreeg geen enkele indicatie over de verwijzingen of de plaats waar het schip gezonken was. Saad wist goed zijn hond te lezen. De meest oostelijke locatie van verwijzing was identiek aan die van Bahco. Samir had een ebstroom tijdens het zoeken. Wanneer tegen de stroom in gezocht werd had de hond een grote afwijking in westelijke richting. Wanneer met de stroom mee gezocht werd was de eerste aanwijzing gelijk aan die van Bahco. De hond wilde goed overboord springen. Eenmaal in het water kon de hond de geur niet uitwerken en zwom met de stroming mee (kon wel tegen de stroom opzwemmen, maar volgt blijkbaar de geur met de stroom mee).
Vervolgens ging Rifka op de boot met Martijn als observator. Rifka kreeg maar een enkele zoekslag i.v.m. de tijd en het feit dat de vorige verwijzingen goed identiek waren.
Rifka liet hetzelfde patroon als Samir zien, alleen de afwijking stroomafwaarts was kleiner en gaf een duidelijker hoogtepunt aan (het zoekgebied was ook beperkter). Ook na het in het water springen gaf ze hetzelfde beeld als Samir.
Vervolgens (10:00 uur) werd gedregd, eerst vanaf de boten van de reddingsbrigade. Dit bleek lastig te zijn (instabiliteit boten en moeilijk losmaken van de vastgelopen dreg). Vervolgens werd er gedregd vanaf de boot van de KLPD en Rijkswaterstaat. Dit werkte beter. M.b.v. het GPS systeem van de KLPD kon een duidelijk patroon gevaren worden en de boot van rijkswaterstaat volgde deze boot evenwijdig.
Helaas werd het dreggen om half 2 gestaakt door de KLPD.
Hierna werd nog een nawoordje gehouden door de KLPD.

Vervolg:
Op zaterdag 22 mei is om 18:00 uur nog door duikers van de reddingsbrigade de locatie van de honden afgecheckt. Om 18:10 uur kwam de melding binnen dat de persoon geborgen was.
De persoon werd 10 km stroomafwaarts (ebstroom) van de aanwijzing van de honden geborgen. Dit komt met de berekeningen overeen gezien de ebstroom en de snelheid ervan.
De KLPD bracht ons op maandag 24 mei op de hoogte van het bergen. Nadere details zijn verschaft door de reddingsbrigade.
De reddingsbrigade heeft als dank aangeboden om 24 uur per dag voor ons klaar te staan voor als we een boot voor een zoekactie nodig mochten hebben!!!

Positieve punten:
– honden bleken goed bestand te zijn om onder deze omstandigheden te werken
– de verwijzing was duidelijk en de honden werkten rustig en geconcentreerd
– er was een goede samenwerking met de reddingsbrigade
– positief is de vraag om samenwerking vanuit Urk
– de GPS aan boord van de KLPD maakte de zoekactie overzichtelijk
– er was een goede hulpvaardigheid vanuit de mensen van Signi (helpen met dreggen e.d.)
– samenwerkende instanties waren overtuigd van het werk van de honden
– de dreggen van Urk bleken goed te werken (lopen minder vast en raken minder in de war t.o.v. andere dreggen)

Aandachtspunten:
– er moet m.b.t. de verwijzing goed gelet worden op invloed van stroming en wind
– het af te zoeken gebied moet zeker niet te klein gemaakt worden
– met 3 honden werken, werkt het prettigst, rekening houdend dat hond nr. 3 niet altijd net zo goed aan zijn trekken komt als de voorgaande honden, m.n. als verwijzingen identiek zijn
– Eerste hond moet gewend zijn om langduriger te zoeken en zonder beloning de verwijzing te herhalen
– Geleider verificatie hond moet zo mogelijk niet op de hoogte zijn van locaties (verdrinking, verwijzing etc.)
– Geleider moet niet te snel tevreden zijn met de verwijzing van de hond. (moet herhaalbaar zijn en van meerdere richtingen bepaald zijn)
– Overige mensen moeten bereid zijn medewerking te verlenen aan het bergen (indien mogelijk) en ter ondersteuning zijn van de geleiders
– Bergingsplan moet goed kortgesloten worden met de bergende mensen (dregroute, af te duiken gebied)

Al met al een goede samenwerking van een pittige klus. Hartelijk dank hiervoor!

lab13!!

Wij wensen de nabestaande sterkte met het verwerken van het verdriet  voor het missen van één van hun geliefden, die altijd klaar stond voor mensen in nood op het water!

Zoek! De vrouw, de hond en de dood

Een filmdocumentaire over Signi Zoekhonden

Documentaire:’Zoek!’ Signi zoekt met haar honden naar vermiste mensen.
De honden zijn speciaal getraind in het herkennen van de geur van de dood. Dankzij hun inzet, worden veel lichamen teruggevonden en maken ze een einde aan de onzekerheid waarin achterblijvers leven.

Bekijk Zoek! HIER

Sluit popup

Help Signi Helpen!

Al het geld uit giften of donaties komt direct ten goede aan zoekacties naar vermiste personen.

Pin It on Pinterest

Share This